Meetmed vana

Meede 1: Küla- ja kultuuri meede

1.1. - Külakogukondade arendamine

Meetme raames toetatakse projekte, mis aitavad tõsta kohalike kogukondade iseseisvat toimetulekut, algatusvõimet ja suutlikkust oma elukeskkonda säilitada, taastada ja arendada.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

1.2. - Kohaliku kultuuripärandi säilitamine

Meetme raames toetatakse projekte mille eesmärgiks on koostöö ja omaalgatuse suurendamine, kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja arendamine.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meede 2: Ettevõtluse meede

2.1. - Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meede on suunatud ettevõtjate koostöö suurendamisele läbi ühisturustuse ja ühise tootearenduse. Samuti on toetavad infrastruktuuri investeeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

2.2. - Väiketootmisettevõtete arendamine

Meede on suunatud konkurentsivõime tõstmisele ja tootmisele lisandväärtuse andmisele ( tootearendus, uute tehnoloogiate ja toodete kasutuselevõtt).

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad väikeettevõtjad, FIEd.

Meede 3: Noorte meede - noorte tegevuse edendamine

Meetme raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa noorte aktiivsuse ja võimete arengule, toetavad noorte suuremat sidusust kogukonnaga. Toetatakse koostöös elluviidavate laagrite, spordivõistluste, õppereiside jms. korraldamist.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused