Taotlemine ja hindamine

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017.a. I taotlusvooru

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele  on avatud 20.-28. veebruar 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub reedel 03. veebruaril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 14.00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 20.-28. märts 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:

Urvaste ja  Antsla valla taotlejatele  kolmapäeval 01. märtsil 2017 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla  kell 13.00;

Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele reedel  03. märtsil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 14.00;  

Rõuge ja Haanja valla taotlejatele teisipäeval 07. märtsil 2017 Nursi Külakeskuse II korrusel kell 14.00;

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele neljapäeval 09. märtsil 2017 Vastseliina Rahvamaja saalis kell 14.00;

Mõniste ja Varstu valla taotlejatele reedel 10.märtsil 2017 Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus kell 13.00.

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 23.59.

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 78 68 373; 530 451 330.

Toetuseelarve 2017.a. I taotlusvoorus jaguneb meetmete vahel järgmiselt:

alameede 1.1. "Külakogukondade arendamine" - 242 426,25 euro; 

alameede 1.2. "Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö" - 100 000 eurot;

alameede 2.1.  "Ettevõtluskeskkonna arendamine" - 150 000 eurot;

alameede 2.2. "Väiketootmisettevõtete arendamine" - 192 426,25 eurot.

 

Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit eurot

19. septembril 2016.a. toimunud koosolekul kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017. aasta eelarvesse Leader programmi projektitoetusteks üle 1,3 miljoni euro.
Toetuseelarve jaguneb kahe taotlusvooru ja nelja alameetme vahel järgmiselt:
Alameede 1.1 „Külakogukondade arendamine“ kokku 484 852,50 eurot
Alameede 1.2 „Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ kokku 200 000 eurot
Alameede 2.1 „Ettevõtluskeskkonna arendamine“  kokku 300 000 eurot 

Alameede 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ kokku 384 852,50 eurot

Aasta 2017 on kavandatud kõige suurema toetuseelarvega ning kahe taotlusvooruga, varakevadel ja sügisel. 2016 aastal läbiviidud taotlusvoor näitas, et huvi Leader meetmete vastu on suur. Seega on põhjust arvata, et taotlemine tuleb väga aktiivne ning toetatud projektid aitavad kaasa strateegias märgitud eesmärkide täitmisele.

Järgmise aasta esimeses taotlusvoorus ei ole meetmetes põhimõttelisi muudatusi, küll on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kavandanud strateegia muutmise, peale Leader määruse muudatuste jõustumist, mistõttu sügisvooru toetusmeetmed muutuvad. 

2017. aasta esimene taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele on avatud  20.02-28.02.2017 ning  Küla- ja kultuurimeetmetele on avatud  20.03-28.03.2017.

Võrumaa Partnerluskogule perioodiks 2015-2020 eraldatud Leader meetme rakendamise kogueelarve on 3,7 miljonit eurot, millest vähemalt 2,96 miljonit investeeritakse piirkonna ettevõtete, MTÜ-de/SA-de ja omavalitsuste kaudu.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot

20. mail 2016 lõppes Võrumaa Partnerluskogu uue eelarveperioodi esimene Leader meetme taotlusvoor. Kokku esitati 47 projektitaotlust, mille põhjal küsitakse 1,08 miljonit eurot toetusi meetmete eesmärkide elluviimiseks. 2016. aasta taotlusvooruks kinnitatud eelarve on 650 000 eurot.

Avatud oli kaks meedet, mis mõlemad koosnevad kahest alameetmest. Kõige populaarsemaks osutus Meede 1 Küla ja kultuuri meede alameede 1.1 „ Külakogukondade arendamine, kuhu laekus 25 projekti, millele küsitakse investeeringutoetusi 564 395 eurot. Alameetmemesse 1.2 „ Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ esitati 6 projektitaotlust, millele küsitakse toetusi 129 096 eurot.
Ettevõtluse alameetmesse 2.1 „ Ettevõtluskeskkonna arendamine“ esitati 7 projektitaotlust summas 172 224 eurot ning alameetmesse 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ esitati 9 projektitaotlust summas 216 238 eurot.

Alameetmetes 1.1 ja 2.1 on konkurents kõige tihedam. Projektitaotlusi esitati tegevuspiirkonna kõigist kümnest omavalitsusest. Kõige rohkem taotlusi sellesse taotlusvooru laekus Rõuge vallast.

Hindamiskomisjonid on tänaseks oma töö lõpetanud. Hindamisprotsessi käigus külastati enamikke taotlejaid ning kelle juurde komisjon ei jõudnud, neile anti võimalus oma projekti tutvustada enne hindamiskomisjoni koosolekut. Hindamiskomisjoni ettepanek koos koostatud taotluste paremusjärjestusega läheb kinnitamisele juuni kuu lõpus toimuval Partnerluskogu üldkoosolekul.

Kõik taotlused Võrumaa Partnerluskogule esitati PRIA elektroonilise portaali e-PRIA kaudu.
Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine - teeb esitatud projektitaotluste esimese menetluse ja paremusjärjestuse hindamise kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projekti edasine menetlus ja toetuse väljamaksete teostamine toimub PRIA kaudu.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 05.-20.mai 2016. Projektitoetust saab taotleda meetmetest

Meede 1 . Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Meede 2 Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meede 3. Riigisisese ja väliskoostöö meede - taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 24.00. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusvoorueelsed infopäevad taotlejatele toimuvad:

Urvaste ja  Antsla valla taotlejatele  06.aprillil 2016 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla  kell 13.00 

Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele  07. Aprillil 2016 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 14.00

Rõuge ja Haanja valla taotlejatele 13.aprillil 2016 Haanja Rahvamaja saalis kell 14.00    

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele 14. Aprillil 2016 Lasva Rahvamaja saalis Palo tee 46, Lasva külas kell 14.00

Mõniste ja Varstu valla taotlejatele 15.aprillil 2016  Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus kell 14.00

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel www.voruleader.ee

Infopäeva esitlus

Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 1. märtsil käskkirja, mille alusel eraldatakse LEADER tegevusgruppidele täiendavat toetust strateegiate kvaliteedi põhjal.

Võrumaa Partnerluskogu saab tulenevalt  strateegia hindamistulemustest  lisaks juba eelnevalt eraldatud 3 miljonile eurole veel ca 660 000 eurot juurde. 
Aastateks 2014-2020 koostatud strateegia järgi saavad LEADER toetust taotleda Võrumaal  Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliine ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundussektor, kohalik omavalitsus ja kohalik tegevusgrupp kolmest meetmest.

Projektitoetusteks perioodil 2014-2020 on Võrumaa Partnerluskogule eraldatud vähemalt 2,9 miljonit eurot.

2016. aasta esimene taotlusvoor on plaanis avada maikuus. 

Infopäevade toimumisest anname teada täiendavalt.

Lisainfo: Kerli Kanger

Tegevjuhi kt
Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
53 451 330
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kõik projektitaotlused koos kõikide lisadokumentidega tuleb esitada vanas e-PRIAs.

Juhend: taotluse esitamine e-PRIAs ; e-PRIA tehniline tugi: 737 7677