Sõmerpalu noortekeskuse ehitusprojekti koostamine

MTÜ Sõmerpalu Külaselts

Projekti toetusel projekteeriti Sõmerpalu külla Sõmerpalu koolihoone juurde kuuluvasse endisesse lasketiiru ruumid noortekeskuse väljaarendamiseks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 3 658,30 eurot.

Lava valgustehnika soetamine

Antsla Vallavalitsus

Projekti eesmärgiks oli arendada oma tegevust uute valgustehniliste seadmete sissetoomisega ja muuta kaasaegse tehnika olemasolul üritused atraktiivsemaks.
Koostöös erinevate Antsla valla asutuste ja seltsidega, kus kasutatakse uut kaasaegset valgustehnikat on nüüdsest võimalik korraldada mitmekülgsemaid üritusi. Külalisesinejad ei pea enam kaasa tooma valgustehnikat. Uue valgustusega on läbi viidud etendused Antsla KSK ja Antsla Gümnaasiumi näiteringide poolt.
Uue valgustehnika paigaldamisega tuli investeerida täiendavalt elektrisüsteemide uuendamisse ja uue töövalguse ehitamisse. Lisainvesteering tuli seoses valgustehnika juhtimise õppeks vajamineva koolitaja palkamisega.
Antsla KSK töötajad on saanud suure kogemuse võrra targemaks valgustehnika valdkonnas.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 13 779,43 eurot.

Halumasin Kündja piirkonnale

MTÜ Kündja Kotus

Projektiga osutus võimalikuks lahendada külaelanikele küttepuude tegemise probleem, mis seisnes selles, et sae ja kirvega käis see töö vanuritele üle jõu.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 112 465 krooni / 7 187,82 eurot.

Urvaste kiriku elektripaigaldise renoveerimine

EELK Urvaste Püha Urbanuse Kogudus

Projekti käigus vahetati välja Urvaste kirikuhoone elektrijuhtmestik ja uuendati kõik vajalikud seadmed.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 17 049,07 eurot.

Võrumaa Jahimeeste Seltsimaja siseviimistluse tegemine

Võrumaa Jahimeeste Selts

Võru jahtkonna jahimaja saaliruum, kööginurk, saun, sauna eesruum ja –pesuruum ning wc Puiga külas Võru vallas said projektiga välja ehitatud, teostati santehnilisi töid. Soetati keskküttepliit ja kamin.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 13 832,15 eurot.

Varstu ujumis- ja puhkekoha sisustamine

varstu-ujumis-ja-puhkeala-120830

Varstu kultuuritarõ

Projekti „Varstu ujumis-ja puhkekoha sisustamine" eesmärgiks oli Varstu järve äärse avalikult kasutatava puhke-ala arendamine. Varstu järve ääres on olnud juba elanikele harjumuspäraseks kujunenud ujumiskoht, mida projekti käigus täiendati mängu-ja puhkevahenditega. Järve kaldale rajati riietumiskabiin, käimla, velostatiiv jalgrataste hoidmiseks, paigaldati pingid, tavaline kiik (kahekohaline) ja kiik „ Linnupesa", paadisild, ronila-püramiid ja ainulaadse lahendusega liumägi vette.
Korrastatud ujumis-ja puhkekohast on tänaseks päevaks kujunenud oodatult suvel populaarne koht. Rand koos järve ja koolimaja nõlval asuva vapipeenraga on muutunud ilusaimaks ja maalilisemaiks kohaks Varstu vallas, mida naudivad kõik Varstu alevikku läbival maanteel reisijad.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 14 307,47 eurot.

Tsolgo külakeskus

Tsolgo Arendusühing

Projekti abiga vahetati välja Tsolgo külamaja aknad, muutes seeläbi külamaja oluliselt soojapidavamaks. Soetati Tsolgo rahvamajja uued toolid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 12 254,74 eurot.

Roosu talu vabaajakeskuse küttesüsteemi renoveerimine

MTÜ Sulbi Maarahva Selts

Projekti käigus renoveeriti Roosu talu vabaajakeskuse küttesüsteem.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 4 427,16 eurot.

Urvaste külaköögi tehnika

Urvaste Külade Selts

Kohalike toiduhuviliste tarvis muretseti Urvaste seltsimaja uude renoveeritud köögiruumi toormahlapress, külmkapp ja sügavkülmik, jahu- ja helbeveski, köögiviljalõikur koos lisatarvikutega ja universaalsegaja.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 3 020,76 eurot.

Pikakannu Seltsimaja sisustamine

Ühing Pikakannu Kooli Areng

Projektiga valmis Pikakannu Vana Koolimaja II korruse ehitusprojekt ja soetati käsitööhuviliste tarvis overlokk masin.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 1 990,20 eurot.

Antsla huviringidele vajaminevate vahendite soetamine

Antsla Vallavalitsus

Projekti abiga soetati Antsla naiskoori 15-le liikmele ja 8-le rahvamuusikaansambli liikmele Urvaste kihelkonna rahvariiete särgid, seelikud ja vööd.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 260,49 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi IV etapp

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu

Projektiga koostati ja paigaldati muuseumi ekspositsioon. Viidi läbi pillimeister August Teppo lõõtsapärandi uurimine, kogumine ja koostati ekspositsioon.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 414,09 eurot.

Lasva valla lasteaia õpetajate kandlekoolitus ning rahvariiete ja väikekannelde hankimine lasteaiale

Lasva Vallavalitsus

Lasva valla lasteaia koolieelikute rühma 11 poisile ja 11 tüdrukule ja 5-le õpetajale soetati projekti toel Rõuge kihelkonna rahvariided. Osteti viis seitsmekeelset väikekannelt koos kandlekottidega. Korraldati setu kandle koolitus õpetajatele.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 733,07 eurot.

Eesti koorimuusika tutvustamine ja lõimimine Põhjamaade kooritraditsioonidega (2010 I voor)

MTÜ Hilaro

Segakoor Hilaro osales Põhja-ja Baltimaade koorifestivalil. Segakoor Hilaro oli 9 Eesti koori hulgas, kes valiti Eesti kooriühingu muusikanõukogu poolt välja esindama Eestit Islandil. Projektist osavõtjad said rahvusvahelisel festivalil osalemise ja suure mitmekeelse kooriga festivali laval laulmise kogemuse ning võimaluse töötada mitmete Põhjamaade juhtivate koorijuhtide käe all. Osaleti ka töötubades.
Koorijuhile oli rahvusvaheline festival suurepäraseks võimaluseks enesetäiendamiseks, koostöökontaktide vahetamiseks ja uue repertuaari leidmiseks.
Kohapeal tutvustati ka Eesti koorimuusikat, osaleti koos teiste Eesti kooridega Reykjaviki erinevates kohtades korraldatud kontsertidel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 123 441 krooni/ 7 889,32eurot.

Võrumaa tantsupidu pühendatud Kai Leete 100. Sünniaastapäevale

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Toetuse abiga kaeti Võrumaa tantsupeo korralduskulud.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 446,79 eurot.

Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja (2010 I voor)

rouge-pritsumehed-120830

MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Projekti üldiseks eesmärgiks oli populariseerida Rõuge valla inimeste seas Rõuge priitahtlike pritsimeeste tegevust ning seeläbi arendada kogukonna sidusust ning elujõulisust. 31. juulil 2010 toimus Rõuges priitahtlike pritsimeeste 105 aastapäevale pühendatud üritus "Priitahtlike pritsimeeste käraja", millest võttis osa 376 inimest üle terve Eesti. Liikuvaks reklaamiks valmistati ja paigaldati projekti toel MTÜ bussile reklaamkleebised. Üritusel astus teiste seas üles ka Võru valla Tagaküla puhkpilliorkester, kelle rolliks oli muuhulgas ka ronkkäigul mängimine ja meeleolu tekitamine.Samuti valmis põhjalik ajaloofaktidele tuginev brožüür 2000 ex koos pildimaterjaliga Rõuge Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu (1905) tegevusest kuni Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste MTÜ (2010) tegevuste kajastamiseni. Täiustati ka ühingu põhivaralist baasi: osteti elektrigeneraator, statiivil valgustuskomplekt, mootorsaag ja ujuvpump. Turundustemaatika arendamiseks tellitu MTÜ-le teisaldatavad bännerid. Erinevatel üritustel osalemiseks ning enda nähtavamaks muutmiseks telliti MTÜ sümboolikaga lipp. LEADER meetme projektitoel sai ühing oluliselt arendada ennetustööd Rõuge vallas ja lähipiirkonnas ning täiustada materiaalset baasi, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 608,28 eurot.

Urvaste kihelkonna rahvarõivaste soetamine Urvaste naisrühmale

Urvaste Külade Selts

Projektiga valmisid Urvaste naisrahvatantsurühmale Urvaste kihelkonna rahvarõivakomplektid. Osteti rahvariiete juurde 16 kuhiksõlge ja tantsijatele pastlad.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 796,01 eurot.

Noorsoonäidendite kogu „Ruusmäest Ruusmäele“ trükkimine ja esitlus

ruusmaest-ruusmaele-120830

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Projekti eesmärgiks oli Rogosi mõisa ja paikkonna ajaloo jäädvustamine noorsoonäidenditena. Tulevastel põlvedel on hea võimalus kasutada kogumikku ajalooallikana ning pärandkultuuriliste näitemängude mängimiseks.
Kogumiku autor Talvo Pabut on kirjutanud eessõnas järgmist: "Kogumikus leiduvad näidendid pole mitte tavalised näidendid. Teatritekstide inspiratsiooniallikaks on kõik need fantaasiaküllased Ruusmäe noored, kes andsid hinge näidendite tegelaskujudele. Seega on igal lavalool autoreid täpselt nii palju kui on näidendis tegelasi, sest kel iganes soovi, võis liituda ühise mõtteringiga, kus fantaasialind päästeti puurist ning kroonikul tuli vaid Fööniksi pillatud sulgkergelt keerlevatel sõnadel sabast napsata ning seejärel kirjapilti kängitseda".

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 800,93 eurot.

Sulbi maarahva tegemised suvest suveni

MTÜ Sulbi Maarahva Selts

Projekti raames toimus traditsiooniline 2011.a. Mihkli laat Sulbis. Uue traditsiooni loomiseks kutsuti kogukonna elanikud tervisespordipäeva loengule tõstmaks elanike teadlikkust tervislikest eluviisidest.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 180,65 eurot.

Pikakannu muuseumitoa füüsiline uuendus ja üritustesarja läbiviimine

Ühing Pikakannu kooli Areng

Projektiga sai muuseumituba uue kujunduse, stendid ja laevalgustuse. Muuseumikülastajatele valmis arvutimäng, kus läbi põnevate seikluste omandab noor inimene ka mõne olulise teadmise eesti hariduse ajaloost. Mängu leiab Pikakannu kodulehelt (esilehe kõige lõpust): http://stay.offline.ee/pikakannu/ Enne mängima asumist on soovitav muuseumituba külastada! Toimusid muuseumitunnid-jututoad, kus külalisteks ka laias maailmas tuntust kogunud võrukad.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 832,45 eurot.