Kuldre Noortetoa rajamine II

MTÜ Noorteklubi Urvaste valla noored
Urvaste Vallavalitsuse soklikorrusel asuvad ruumid rekonstrueeriti Kuldre küla noortekeskuseks. Projekti raames paigaldati Uue-Antsla Noorteklubi ruumidele automaatne tulekahjusignalisatsioon ja ehitati ümber WC koos vee- ja kanalisatsiooni süsteemidega.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 669,12 eurot.

Kungla Rahvamaja fuajeeruumi renoveerimine ja inventari soetamine

MTÜ Tagaküla Laulu-Mängu Selts "Kungla"
Nimetatud projekti raames viidi läbi Kungla seltsimaja fuajee remont. Remondi käigus kaeti seinad uue laudisega, vahetati välja põrandakate ja ehitati uus kamin.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 6 325,56 eurot.

Navi Külaseltsi arendamine

MTÜ Navi Külaselts
Seltsimaja 1,84 ha suuruse territooriumi s.h 1,3 ha niidetavat murupinda korrashoiuks osteti seltsile raider koos lõikeorgani ning pühkimisharjaga. Puhastushari võimaldab pühkida betoonkattega mänguväljakut, parklat, kivisillutisi ja kõnniteid. Ühisvara säilimise tagamiseks soetati häiresüsteem. Lisaks külaseltsi olemasolevale helitehnikale ja dataprojektorile soetati projekti vahenditest raadiomikrofon ja mobiilne ekraan.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 141,73 eurot.

Sänna Kultuurimõisa naiskäsitöötubade remont

MTÜ Sänna Kultuurimõis
Projekti vahenditest remonditi Sänna mõisa kaks ruumi naiskäsitöötubadeks, väärtustamaks käsitööd ja käsitööoskusi kohalike elanike seas ning võimaldamaks oskusteabe liikumist. Käsitöötubade loomine võimaldab korraldada erialaseid õpitubasid, õppelaagreid ja perepäevi.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 938,00 eurot.

Juba Külakoda

MTÜ Juba Külaselts
Võru valla rohelisse koridori ja väärtuslike maastike alale kerkis ilma kütteta, avatud, lihtne, ühekorruseline, naturaalsetest palkidest külakoda, milline oma stiililt ja olemuselt sobib ümbritsevasse keskkonda.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 103,51 eurot.

Haanja Laskesuusakeskuse arendamine

SÜ Võru Biathlon
Nii siseriiklike kui rahvusvaheliste laskesuusa võistluste läbiviimiseks ja parimaks treeningprotsessi korraldamiseks Haanja lasketiirus renoveeriti osaliselt asfaltkate tulejoonel.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 165,46 eurot.

Krabi rahvamaja katuse renoveerimine

Krabi Külaselts
Projekti käigus renoveeriti Krabi rahvamaja katus koos vajaliku vihmaveesüsteemiga.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 663,00 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi elekter

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu
Projekti raames teostati elektri- ja nõrkvoolupaigaldise tööd. Projekteeriti ja paigaldati piksekaitse.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 13 757,04 eurot.

Uue-Antsla rahvamaja keldrikorruse rekonstrueerimise ehituslik projekteerimine

MTÜ Kaksküla
Kohalikele elanikele avalike teenuste osutamise parendamiseks ja vaba-aja veetmise võimaluste laiendamiseks valmis projekti raames Uue-Antsla rahvamaja keldrikorrusel asuvate ruumide rekonstrueerimise projekti arhitektuurne ja konstruktiivne osa, hüdroisolatsiooni ja sokli soojustus; sanitaartehniline osa; veevarustus ja kanalisatsioon ning elektriprojekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 944,00 eurot.

Ossi Tare keskuse juurdeehituse ehitamine

MTÜ Ossi Tare
Keskuse senise teeäärse sissekäigu toomiseks turvalisemasse paika ehitati projekti vahenditega keskusehoone juurdeehitus, kus asuvad uus peasissekäik ja keskuse uue küttesüsteemi tarvis katlaruum.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 182,48 eurot.

Plaani külatare projekteerimine

MTÜ Plaani Mõis
Projekti raames valmis külatare rekonstrueerimisprojekt, mis sisaldab geodeetilist alusplaani, külatare rekonstrueerimise arhitektuur-ehituslikku projekti ja külatare sise- ja välisveevarustust ning kanalisatsiooni heitveekäitlust.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 4 108,32 eurot.

Linda rahvamaja ruumide sisustamine

Boose Selts
2010.a. Linda rahvamaja rekonstrueeritud kööki ja kõrvalruumi soetati sisustust.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 860,00 eurot.

Motoklubi hoone rekonstrueerimise ja haljastuse projekteerimine

MTÜ Motoklubi Wildhogs MC
Projekti toel telliti klubihoone rekonstrueerimistööde ehitusprojekt, mis sisaldas mõõdistust, arhitektuurset ja konstruktiivset osa ning kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni ninh elektripüaigaldise ja nõrkvoolu projekteerimist.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 651,80 eurot.

Meediataristu loomine Haanja külas kogukonnaajakirjanduse arendamiseks

Ilmaparandaja MTÜ
Võrumaal Haanja vallas elama asunud ajakirjanike kogukonna kodanikuajakirjanduse arendamiseks sisustati raadiostuudio ja selle tarbeks soetati montaaziarvuti DELL Latitude, juhtmed, mikrofon, kõrvaklapid, kõlarid, mikserpult ja telefonihübriid.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 978,20 eurot.

Ööbikuoru Hüdrotöökoja-muuseumi funktsionaalsuse täiustamine

MTÜ Ööbikuoru Hüdrotöökoda-Muuseum
Projekti raames telliti uurimus Rõuges Ööbikuorus asuva minihüdroelektrijaama ja mehaanikatöökoja asutaja Peeter Johansoni (1893-1944) elu ja tegevuse kohta.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 486,00 eurot.

Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus
Projekti toel teostati Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi terviklik mainekujundus reklaammaterjali ning atraktiivse ürituse kaudu väärtustades kohalikku kultuuripärandit. Koostati Vastseliina Piiskopilinnuse infovoldik, valmis kodulehekülg, kaubikule paigaldati spetsiaalkilele trükitud reklaamkleebised. Soetati keskaegses stiilis sisustatud kõrtsiruumi keskaja stiilis nõud, kööki soetati ahjuga elektripliit ja külmik. Korraldati keskaja köögist ja kultuurist inspireeritud stiiliüritus „Keskaja köök" koos toitude degusteerimise, kohalike lugude ja lauludega Piiri kõrts külastuskeskus-muuseumis.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 558,72 eurot.

Kagu-Eesti suitsusaunatava tutvustava lühifilmi tegemine

MTÜ Võro Selts VKKF
Projekti lõpptulemusena on valminud ülevaatlik suitsusauna tava tutvustav 18 minuti pikkune film DVD-na (100 eksemplari) ning veebivariandis. Film on DVD-l kolmes keeles: võro-, eesti- ja inglise keeles. Veebiversioon on vaadatav Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus Võrumaa suitsusaunatraditsiooni kande juures: http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/index.php?page=Public.Knowledge&areaid=0jaid=149
DVD-d jõudsid jaotuskava järgi vana Võrumaa raamatukogudesse, muuseumidesse, organisatsioonidesse, kes aktiivselt tegelevad paikkonna kultuuripärandi teadvustamise ja tutvustamisega. Film DVD-l saadeti ka Kultuuriministeeriumile, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusele ja kõrgkoolide seotud erialade raamatukogudele.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 580,00 eurot.

Sänna Kultuurimõisa õpitoad

MTÜ Sänna Kultuurimõis
Projekt võimaldas kohalikele elanikele kordineeritud mitmekesist traditsioonilist huvitegevuse korraldamist. Kohalikele naistele korraldati kangastelgede-, keraamika-, siidimaali – ja kalligraafia õpitoad, meestele puutöö ja restaureerimistöötoad. Rõuge valla lapsevanemad said kätt proovida mänguasjade valmistamise õpitubades. Teatrihuvilistele toimus teatrikursus. Eesti Astronoomia Seltsi MTÜ eestvedamisel toimusid astronoomiaalased loengud ja vaatlusõhtud.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 575,50 eurot.

Antsla Gümnaasiumi rahvatantsurühmadele esinemisriiete soetamine

Antsla Vallavalitsus
Paremate esinemisvõimaluste loomise, esteetilise ja rahvusliku kvaliteedi tagamiseks, noorte tantsijate motiveerimiseks ja uue tantsupõlvkonna kasvatamiseks soetati Antsla Gümnaasiumi kahele, 7.-9. klassi tantsurühmale kaheksa komplekti ja gümnaasiumi tantsurühmale üheksa komplekti Urvaste kihelkonna rahvariideid.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 239,00 eurot.

Sulbi Maarahva Tegemised 2011

Sulbi Maarahva Selts MTÜ
Projekti toetusel reklaamiti ning korraldati Sulbi piirkonna elanikele külakultuuri säilitamiseks ja taaselustamiseks tegevusterohkeid seikluspäeva ja jaanipäeva ning traditsioonilist igasügisest Mihklilaata.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 1 834,65 eurot.