Halumasin Plaani paikkonda

MTÜ Plaani Kotus
Soetati halumasin kütte(talve)perioodiks valmistumiseks ning küttepuude varumise hõlbustamiseks, mõeldes just kohalikele eakatele ning üksikutele paikkonna elanikele, vajaliku kogukonna teenuse loomiseks. Soetatud halumasin töötab nii traktori- kui elektrimootoriga, tükeldab ja lõhub.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 599,04 eurot.

Urvaste kiriku katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt

EELK Urvaste Püha Urbanuse Kogudus
Reaalsete ehitustööde tegemiseks ja kogukonna kiriku kordategemiseks koostati Urvaste kiriku katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimise põhiprojekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 2 343,30 eurot.

Halumasin Antsla kanti

Antsla Talupidajate Selts
Üksikute ja abivajavate kogukonnaliikmete elatustaseme parandamiseks ning käsitsitöö vähendamiseks soetati puulõhkumismasin.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 072,00 eurot.

Spordivahendite ja spordirajatiste hooldustehnika soetamine Haanjas

Haanja Suusaklubi MTÜ
Haanja suusa-, matkaradade ja uisuvälja paremaks ettevalmistamiseks ja hooldustöödeks soetati maastikusõiduk koos lisavarustusega (roomikud, võsa trummelniiduk, haagis, vints ja sahk). Rahva- ja spordiürituste paremaks helindamiseks soetati helivõimendus.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 13 745,88 eurot.

Uma Tare rekonstrueerimine

Kating Noored MTÜ
Projekti raames tehti ära kõik vajalikud küttetööd maja kasutuselevõtmiseks, millega parendati põlvkondadevahelist sidet ja kogukonna kooskäimise võimalust. Ehitati ja viimistleti tehnoruum soojuspumbale. Soetati soojuspump koos vajalike lisadega, teostati vajalikud elektritööd ning paigaldati Uma Tare II korrusele radiaatorid.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 986,40 eurot.

Luutsniku Külakeskuse rekonstrueerimine ja laiendamine

Luutsniku Külaselts MTÜ
Luutsniku Külakeskuse hoonesse projekteeritud ja ehitatud korstna, leivaahju ja kamina valmimisega loodi paikkonna elanikele kooskäimise ja vabaaja veetmise võimalus. Kogu külakeskuse valmides käivitub Õpikoda läbi millise tegevuste toetatakse elukestvat õpet. Säilitatakse kohalikku kultuuripärandit, lähendades nii üksteisele erinevaid põlvkondi.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 5 185,64 eurot.

Sänna Mõisa lõunakülje fassaadi renoveerimine

Sänna Kultuurimõis MTÜ
Projekti käigus renoveeriti Sänna mõisa rikkaliku puitpitsiga kaunistatud Šveitsi ampiirstiilis, Eestis üks paremini säilinud ainulaadne läänetiiva fassaad. Samas vahetati välja esimese korruse neli akent ja välisuks.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 504,00 eurot.

Rõuge tegevusparkide arendamine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti raames parendati elektrivarustust nii Rõuge mõisapargis kui Ööbikuoru laululaval, tagamaks kvaliteetsete ürituste läbiviimiseks vajaliku võimsuse ning valguse.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 10 804,81 eurot.

Rõuge muinasküla detailplaneering ja projekteerimine

Arhepolis MTÜ
Projekti käigus koostati Rõuge Ööbikuoru geodeetiline alusplaan ja detailplaneering ning Rõuge muinastalu abihoonete arhitektuurne eelprojekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 5 443,20 eurot.

Priitahtlike Pritsimeeste tegevusruumide laiendamine

Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ
Projekti käigus laiendati Priitahtlike Pritsimeeste kasutuses olevaid depooruume 141 m2 ulatuses. Rõuge päästeala noortering sai tegutsemiseks kaasaegse, funktsionaalse, tehnika ja vahenditega varustatud aastaringse kasutusvõimalusega kooskäimiskoha.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 400,00 eurot.

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse suurde saali toolide soetamine

Antsla Vallavalitsus
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse suurde saali soetati 200 uut kaasaegset tooli.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 972,00 eurot.

Plaani külatare kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Plaani Mõis MTÜ
Projekti käigus rekonstrueeriti Plaani Külatare kanalisatsioonisüsteem. Kaasaegse kanalisatsioonisüsteemi loomine avalikus kasutuses olevas kompleksis võimaldab paremini korraldada külakogukondlike läbikäimisi, Plaani kooli kokkutulekuid, külapäevi, õpitubasid, kontserte jm. üritusi.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 691,58 eurot.

Krabi rahvamaja akende vahetus ja katla ost ning paigaldus

Krabi Külaselts
1935.a. pärit Krabi seltsimaja säilimise tagamiseks ja kogu hoone kasutuselevõtmiseks paigaldati hoonele projekti käigus uued aknad ja pelletikatel.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 766,56 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseum - tuleohutus

A.Teppo Lõõtsatalu MTÜ
Käesoleva projekti raames valmis A.Teppo Lõõtsamuuseumi tuleohutusnõuetele vastava tuletõrje veevõtukoha projekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 935,00 eurot.

Rahvariiete soetamine Sänna noorte segarahvatantsurühmale

Sänna Mõisakeskus MTÜ
Projektiga soetati Sänna noorte tantsurühmale 8 komplekti neidude ja 8 komplekti noormeeste Rõuge kihelkonna rahvariideid.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 196,80 eurot.

Haanja naiste rahvariiete täiendamine

Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts MTÜ
Haanja tantsurühmade naiste 24 Urvaste kihelkonna rahvariiete kopmlekti täiendati projekti raames liistikute, kampsunite, sukkade, sukapaelte, tanude, põllede ning särkidega.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 115,2 eurot.

Päikesekella koolitus-õpituba

Plaani Mõis MTÜ
Projekti raames toimus kolmepäevane koolitus-õpituba „Kuidas rajada päikesekella“, mille käigus valmis päikesekell Plaani külla Haanja vallas.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 307,60 eurot.

Haanimaa suidsusanna nätäl

Haanjamaa Kultuurikoda MTÜ
Projekti raames toimus siutsusauna nädal, mille käigus tutvustati Haanjamaa külalistele suitsusaunakultuuri kogu tema eheduses. Erinevad töötoad toimusid saunades (pärimusmeditsiini-, renoveerimise- ja ehituse õpituba), saunade fotode näitus, stepslivabamuusika õhtu Plaani karjamõisas. Keskseks ürituseks oli suitsusaunapäev, millisest võttis osa 40 külalist Eestist, Soomest ja Leedust.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 009,20 eurot.

Võrokeeline keelepesä "Haanimaal"

Haanimiihhi nõvvokoda
Nii Haanja valla kui naabervaldade 10 lapsele korraldati 40 Keelepesa, hoidmaks elavas igapäevases kasutuses omakandi peamist rikkust – võru keelt ja pärimuslikke teadmisi, loomaks tugevamat sidet vanema ja noorema põlvkonna vahele.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 634,74 eurot.

Urvaste kihelkonna laulu-tantsupidu "Võroviisi ilma veeren" 9.juuni 2012

Urvaste Vallavalitsus
Projekti raames finantseeriti 09.juunil 2012.a. toimunud Urvaste kihelkonna laulu-tantsupeo „Võroviisi ilma veeren“ kvaliteetse helitehnika rent, ürituse reklaam, kavade, kutsete ja tänukirjade valmimist, laulu-tantsupeo esinejate toitlustamist ja õhtusi ühissimmani peaesineja ans. Justament kohalolek.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 576,03 eurot.