Arutelud

8. juunil 2022 - toimus arutelu omavalitsuste arendusjuhtide ja maakondlike arendusorganisatsioonidega. Teema “Teiste arengukavade sisend LEADER arengustrateegiasse”

24. oktoober 2022 - toimus arutelu Antsla valla ametnike, kaasatud osapooltega. Teema “Arengustrateegia hetkeseisu ülevaade, väljakutsete sõnastamine ja ettepanekute kogumine meetmete kujundamiseks”.

24. oktoober 2022 - toimus arutelu Võru valla ametnike, kaasatud osapooltega. Teema “Arengustrateegia hetkeseisu ülevaade, väljakutsete sõnastamine ja ettepanekute kogumine meetmete kujundamiseks”.

26. oktoober 2022 - toimus arutelu Rõuge valla ametnike, kaasatud osapooltega. Teema “Arengustrateegia hetkeseisu ülevaade, väljakutsete sõnastamine ja ettepanekute kogumine meetmete kujundamiseks”.