Taotluse esitamine PRIAle

Kõik 2017.a. I taotlusvooru ettevõtlusmeetmete projektitaotlused koos kõikide lisadokumentidega tuleb esitada vanas e-PRIAs.

Juhend: taotluse esitamine e-PRIAs; e-PRIA tehniline tugi: 737 7677

Kõik vajalikud vormid ja informatsioon on leitav PRIA kodulehelt (vt avaneva lehekülje lõpus)