19. juunil 2015.a. kinnitas üldkoosolek MTÜ Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014 - 2020.a.

Vastavalt määruse LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord § 20 (1) esitas Võrumaa Partnerluskogu PRIAle hindamiseks piirkonna arengustrateegia 2014-2020.