Partnerluskogu büroo suletud

Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo suletud 02.mai - 06.mai.

Lõppes Võrumaa Partnerluskogu Kogukonnameetmete projektitoetuste taotlusvoor

2022 aasta  taotlusvoor meetmele 1 Kogukondlik areng ja meetmele 3 Koostöö ja ühistegevuse arendamine oli avatud 21.-28. märts, kuhu esitati kokku 22 (17+5) projektitaotlust. Taotlusvooru eelarve meetmele 1 on 300 000 eurot ja meetmele 3 on 150 000 eurot.  Taotlusi esitati meetmesse 1 ligi 700 000 euro eest, mis tähendab, et konkurents saab olema väga pingeline. Meetmes 3 seevastu tihedat konkurentsi pole, kuhu esitati taotlusi summas 118 000 eurot. Uuest nädalast asub hindamiskomisjon esitatud taotlusi hindama. Hindamise ja taotluste paremusjärjestuse kinnitamise tähtaeg Partnerluskogus on hiljemalt 03. juuni 2022.

Ettevõtluse meetmete 2022.aasta tulemustest

 31.jaanuaril lõppenud Võrumaa Partnerluskogu 2022.a LEADER-meetme ettevõtluse meetmete taotlusvooru tulemused said 25.märtsil juhatuse koosoleku otsusega kinnituse. Vooru raames esitati kokku 14 projektitaotlust. Toetust taotleti ca 0,5 miljonit €.

Strateegia meetmesse 2.1. Covid-19 kriisi mõju leevendamine esitati üks projektitaotlus summas 24,5  tuhat eurot, millise osas esitas hindamiskomisjon ka rahastamise ettepaneku. Meetmest jäi välja jagamata toetust summas 171,4 tuhat eurot. 

Väikeettevõtete arendamise meetmesse 2.2. esitati õigeaegselt  13 projektitaotlust taotletava summaga 490,5 tuhat eurot. Hindamiskomisjoni rahastamise ettepanek on tehtud 8 taotluse osas, toetatava summaga 300 tuhat eurot. Rahastuseta jäävad kaks taotlust ja kolme taotluse koondhinne jäi alla kehtestatud lävendi. Kõik ettevõtluse meetme 2022.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 28.märtsil 2022 edastatud PRIAle. Peale PRIAle taotluste edastamist muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol. PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist. Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91  nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. 

Käesolevaks aastaks rohkem taotlusvoore ettevõtluse meetmetele kavandatud ei ole.

 

 

2023-2029 arengustrateegia avaüritus

Võrumaa Partnerluskogu on uute alguste lävel. Üks periood on lõppemas ja käimas on ettevalmistused uue strateegia koostamiseks. 

Kutsume teid osalema virtuaalsel tutvustusüritusel, kus tuleb juttu strateegia koostamise protsessist ja lisaks vaatame sisulisemalt kahte teemat, millest algaval perioodil ei saa kuidagi ei üle ega ümber. 

Tutvustame osalejatele arukate külade kontseptsiooni, mis on täna juba Euroopas kasutusel ja mille rakendamisega toetatakse kogukondade jätkusuutlikkust ja uuendusmeelsust. Algatus on täna käivitunud juba ka Eestis ning sellest, kuidas läinud on, räägib Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht). 

Pöördelised ja muutlikud olud majanduses ja tööturul on üheks olulisemaks mõjuriks strateegiate ja toetusmeetmete kujundamisel. Selleks, et rohkem tajuda üldisi suundumusi majanduses ja eelkõige tööturul toimuvaid muutusi, millest me mõjutatud oleme, tuleb rääkima Tiia Randma (OSKA programmi juht, Kutsekoda). 

Üritus toimub 12. aprillil 2022 kell 15.30 - 16.30 keskkonnas Zoom. 


Päevakava:

15.30 Sissejuhatus 

15.40 Arukad külad

15.50 Ettevõtluse vaatest

16.10 Arengustrateegia protsessist ja võimalustest kaasa rääkida   

16.30 Kokkuvõte ja lõpp 

Registreerunutele edastatakse link sisselogimiseks enne üritust.

Registreerumine on avatud siin: https://forms.gle/U3xfoCC9z6CF2Cai8 

Veel artikleid...

 1. Võrumaa Partnerluskogu otsib arengueksperti
 2. Võrumaa Partnerluskogu 2022. a esimene LEADER-meetme taotlusvoor on lõppenud
 3. KUTSE Vunki mano! Talvekool 31.märts - 01.aprill ja 22.aprill 2022
 4. Võrumaa Partnerluskogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023-2027 strateegiat
 5. Võrumaa Partnerluskogu avab Meetme 1 – Kogukondlik areng ning Meetme 3 – Koostöö ja ühistegevuse arendamine taotlusvooru
 6. Võrumaa Partnerluskogu avab esmalt Ettevõtluse meetme taotlusvooru
 7. Uutest avanevatest taotlusvoorudest 2022
 8. Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereis Virumaa Südamesse
 9. Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkuseks suletud 05.-30.juuli.
 10. Pressiteade „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud
 11. LEADER projektideks eraldati lisaraha
 12. LEADER-meetmesse lisandub üleminekuaastateks täiendavaid vahendeid
 13. PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril Zoomis
 14. COVID-19 toetusmeetmed
 15. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis
 16. PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru
 17. Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle
 18. Partnerluskogu büroo on 13.-31.juuli puhkuseks suletud.
 19. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 20. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 21. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 22. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 23. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 24. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 25. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 26. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 27. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 28. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 29. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 30. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 31. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 32. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 33. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 34. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 35. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 36. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 37. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 38. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 39. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 40. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 41. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 42. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 43. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 44. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 45. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 46. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 47. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 48. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 49. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 50. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 51. 9.-31. juulil büroo suletud
 52. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 53. 12.-15.juunil büroo suletud
 54. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 55. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 56. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 57. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 58. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 59. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 60. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 61. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 62. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 63. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 64. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 65. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 66. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 67. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 68. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 69. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 70. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 71. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 72. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 73. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 74. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 75. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 76. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 77. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 78. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 79. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 80. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 81. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 82. Jõulutervitused!
 83. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 84. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 85. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 86. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 87. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 88. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 89. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 90. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 91. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 92. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 93. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 94. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 95. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 96. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 97. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 98. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 99. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 100. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele