Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele

on avatud 04.-11.september.
Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
alameede 2.1 ettevõtluskeskkonna arendamine
alameede 2.2 väiketootmisettevõtete arendamine
Ettevõtluse meetme infopäev taotlejatele toimub 05.augustil 2019 kell 14.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).
Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused v.a. Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 04.detsember 2019. Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16:00-ks.
NB! Tuletame taotlejatele meelde, et tulenevalt Partnerluskogu nõuetest projektitoetuse taotlejale peab taotleja eelnevalt esitama projektikavandi (tegevusgrupi taotlusvorm) elektroonselt ning vastavalt vajadusele käinud Partnerluskogu kutsel kohapealsel nõustamisel.

Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis

Anname teada, et algab registreerimine Võrumaa Partnerluskogu piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti "Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm" koolitusprogrammi raames plaanitud ettevõtjatele suunatud turundusalasele koolitusele.

Koolitusprogramm on suunatud tegutsevatele kasvupotentsiaaliga väikeettevõtjatele, kes müügitulemuste parandamiseks ja ettevõtte arendamiseks vajavad senisest põhjalikumaid turundustegevusi ning koostöövõimalusi teiste sarnaste ettevõtjatega. Koolitusprogrammi fookus on praktilisel turundamisel läbi internetikanalite ja – keskkondade. Koolitusprogramm koosneb viiest praktilisest töötoast, mida viivad läbi turundusvaldkonna asjatundjad. Töötubade käigus töötab iga ettevõtja iseseisvalt oma ettevõtte turunduskanalite arendamisega tootes reaalseid tekste, postitusi, tehes arendusi kodulehel jne. Koolituste-vahelisel ajal püstitab iga osaleja konkreetsed eesmärgid, mida vahepealsel ajal turundusvaldkonnas teeb ning järgmisel koolitusel analüüsitakse nende tegevuste tulemuslikkust. Koolitusprogrammi valitakse osalema kuni 12 väikeettevõtjat Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast. Juhul kui soovijaid on rohkem kui osalejaid, peetakse valiku tegemisel silmas piirkondlikku printsiipi Võrumaa omavalitsuste lõikes ja taotleja motivatsiooni osalemiseks registreerumisel.

Koolituspäevi on kokku viis: 19.-20.septemer 2019; 30. oktoober - 1. november 2019 ja üks päev jaanuaris 2020. Koolitusprogrammi raames on ette nähtud kodused tööd. Need on otseselt seotud enda ettevõtte turundustegevustega ja toetavad koolitustel õpitu rakendamist.

Koolitusprogrammi viivad läbi koolitajad Signe Ventsel ja Siim Pütsepp.

Koolituskava

Registreeru koolitusele

Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine

Võrumaa Partnerluskogu 2019. aasta taotlusvoor Külameetmetele oli avatud 10.-17. aprill. Külakogukondade arendamise meetmesse esitati 17 projektitaotlust, taotletava summaga 427,65 tuh eurot. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on 216,5 tuh eurot. Nimetatud meetme lubatud maksimaalne toetussumma on 40 000 eurot, suurim küsitav toetussumma on 39 998,83 eurot. Meetmesse - Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö esitati 7 projektitaotlust, taotletava summaga 173 tuhat eurot, vooruks  kinnitatud eelarves on vahendeid 70 tuhat eurot. Nimetatud meetme  lubatud maksimaalne toetussumma on 30 tuh eurot, suurim küsitav toetussumma on 29,9 tuh eurot. Käesoleval hetkel käib taotluste hindamine. Hindamiskomisjoni liikmed teostavad kohapealset paikvaatlust ringreisi käigus 20. mail. Komisjon koguneb taotlusvooru tulemuste ettepanekute koostamiseks juhatusele esitamiseks 21. mail.  Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIAle juunikuu keskel ning PRIA poolseid otsuseid on oodata septembrikuu keskpaiku.

 

Veel artikleid...

 1. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 2. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 3. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 4. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 5. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 6. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 7. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 8. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 9. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 10. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 11. 9.-31. juulil büroo suletud
 12. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 13. 12.-15.juunil büroo suletud
 14. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 15. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 16. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 17. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 18. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 19. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 20. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 21. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 22. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 23. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 24. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 25. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 26. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 27. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 28. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 29. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 30. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 31. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 32. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 33. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 34. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 35. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 36. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 37. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 38. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 39. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 40. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 41. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 42. Jõulutervitused!
 43. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 44. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 45. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 46. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 47. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 48. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 49. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 50. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 51. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 52. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 53. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 54. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 55. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 56. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 57. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 58. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 59. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 60. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 61. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 62. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 63. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 64. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 65. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 66. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 67. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 68. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 69. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 70. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 71. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 72. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 73. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 74. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 75. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 76. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 77. Üks teekond on lõppenud
 78. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 79. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 80. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 81. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 82. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 83. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 84. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 85. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 86. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 87. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 88. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 89. Strateegia meetmete infopäevad
 90. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 91. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 92. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 93. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 94. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 95. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 96. Foto- ja videokonkurss 2014
 97. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 98. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 99. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 100. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK

Alamkategooriaid