Võrumaa Partnerluskogu avab Meetme 1 – Kogukondlik areng ning Meetme 3 – Koostöö ja ühistegevuse arendamine taotlusvooru

Taotlusvoor meetmetele  on avatud  21.- 28. märts 2022.

Meede 1 "Kogukondlik areng". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused ning sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust) v.a. Orava ja Misso piirkond

ja Meede 3 "Koostöö ja ühistegevuse arendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused, sihtasutused ning kohalikud omavalitsusüksused ja kohalik LEADER tegevusgrupp v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu  välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni. 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 21. juuni 2022.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 22.veebruaril 2022 kell 14.00 ZOOMi keskkonnas. 

Link koosolekule: https://us06web.zoom.us/j/89638760832?pwd=bmxUcDJxamtiSm8xbURRVG1VanczQT09.

Infopäevale registreerimine lingi https://forms.gle/MbjWgcBd3raGmpt7A kaudu.

Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor

Võrumaa Partnerluskogu avab esmalt Ettevõtluse meetme taotlusvooru

Taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele  on avatud  24.-31. jaanuar 2022.

Alameede 2.1. "Covid-19 kriisi mõju leevendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes 2019 aastaga vähemalt 30%. v.a. Orava ja Misso piirkond

ja alameede 2.2. "Väikeettevõtete arendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C - töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu  välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni. 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 27. aprill 2022.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimus teisipäeval 16.novembril 2022 kell 15.00 ZOOMi keskkonnas. 

Infopäeva järelevaatamise link https://www.youtube.com/watch?v=ZemKYpr-E_M 

Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor

Uutest avanevatest taotlusvoorudest 2022

Neljapäeval, 02.septembril toimus Juba küla külaplatsil Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek. 

Päevakorras oli Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 muudatuste kinnitamine. Uus programmperiood algab aastal 2023, mistõttu aastad 2021-2022 on üleminekuaastad ning praegune programmperiood pikeneb kahe aasta võrra. Partnerluskogule eraldati üleminekuperioodiks 1,1 miljonit eurot,sh  taasterahastu vahendid.  

Seoses taasterahastu vahendite eraldamisega Euroopa Liidult, lisati strateegiasse ka uus meede – meede 2 – alameede 2.1. „COVID-19 kriisi mõju leevendamine“. Meetme eesmärgiks on, et Covid-19 poolt mõjutatud ettevõtted on kohandanud olemasolevaid tooteid/teenuseid kriisist väljumiseks. Uute toodete/teenuste kaudu suureneb ettevõtte konkurentsivõime.
Esmaspäeval 06.septembril esitati Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 muudatused kinnitamiseks Maaeluministeeriumile.
Taotlusvoorud on plaanis avada hiljemalt jaanuaris 2022.

Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereis Virumaa Südamesse

Ajavahemikul 30.juuni - 02.juuli 2021.a. viibisid MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereisil Virumaa Südames MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonnas.

Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda LEADER tegevusgrupi poolt toetatud projektidega ning saada uusi ideid oma tegevuste korraldamiseks.

Esimene külastus objekt Virumaal oli Kõrtsialuse külas, Viru-Nigula vallas asuv Jäägri Grill, kus oli mitmete Leader projektide toel soetatud nii köögiseadmed, päikesepaneelid, katel, õppeklass ja loodud majutusvõimalused. Viimane projekt on seotud endise Rannu koolimaja katusekorruse väljaehitamisega jahiturismi õppeklassiks ja neljaks majutusruumiks. Projekt ei olnud veel lõpetatud, kuna muudatused päästeameti seadusandlustes sunnivad tegema täiendavaid investeeringuid, mis omakorda ei võimalda omavalitsusel väljastada kasutusluba. Kui varasemalt oli Jäägri Grill avatud igapäevaselt külastajatele siis seoses covid olukorraga leiti, et suuremate ürituste broneerimine on sama tulus kui igapäevaselt toitlustuskoa lahti hoidmine. Samas kohas toimus ka õppereisi osalejate lõunasöök.

Edasi liiguti Purtsele, kus ühes külas oli mitu Leader projekti, esimene neist, mida külastati oli Purtse Vineerikoda OÜ. Tegemist on pereettevõttega, milles löövad kaasa kõik pereliikmed. Alustati päris nullist ning eelnevad teadmised vineeriga töötlemise osas puudusid. Kõik teadmised on tulnud läbi ise kogemise ja katsetamise. Masinate kasutamise puhul õpiti palju Youtubest. Leader projekti toel soetati puidutöötlemise seadmed, millega alustati tootmist. Oma töös kasutatakse tööstuslikke pinke, mis on kiired ja täpsed,  võimaldavad lõigata, freesida ja graveerida erinevaid kujundeid. Vajadusel koostatakse ka jooniseid ning üritatakse välja töötada oma toodete sarja.

Samas külas asuv Purtse Metall OÜ on väike ettevõte, mis pakub tööd kahele inimesele. Ettevõtte omanik omab ka piimakarja, kuid soov millegi muuga tegelda sai võimalikuks kui põllumajanduses tekkisid keerulised aastad. Leader toetust saadi erinevate metallitöödeks vajalike tööriistade soetamiseks. Peamisteks toodanguteks on saunaahjud, lõkkealused, suitsuahjud ja bullerjaanid. Koostööd tehakse ka Purtse Vineerikojaga, et metallile lisada puidust detaile.

Kolmas Purtses külas asuv ettevõte oli Purtse Pruulikoda, mille asutasid kolm sõpra. Erinevaid õlusid hakati pruulima vanas mõisa sepikojas, mis on tänaseks täielikult renoveeritud. Lisaks pruulikojale on juurde loodud ka mekituba, kus saab toodangut degusteerida ja toodetud käsitööõllesid kaasa osata või kohapeal nautida. Leader toetust on saadud seadmete soetamiseks. Omanikud tõdesid, et maal tootmine on kallis.

Purtse kalasadamas kavandatud kohtumine jäi paraku ära, selle asemel tutvustas Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik ühis- ja koostööprojekte. Ühe näitena tõi tegevjuht välja ühisprojekti „Ühisturundus Virumaa südames“ Projekti eesmärgiks oli piirkonna turismisektori teenuste info suunamine teenuste tarbijatele, piirkonna tuntuse suurendamine ja koostöö laiendamine teenusepakkujate vahel. Projekti raames valmistati ja paigutati erinevaid teenidusmärke, lisatahvleid, väliturismikaarte ning suunaviitasid. Kujundati 15 turismiteenuse pakkuja infovoldikut ning 3 piirkonda tutvustavat voldikut (perepuhkus, loodusturism ja majutus/toit). Kokku trükiti 25 500 voldikut. Projekti eesmärgiks oli ühiselt turundada Virumaa Südame piirkonda. Voldikuid jagati turismimessidel ja need on saadaval piirkonna majutus- ja toitlustusasutustes selleks valmistatud stendidel. Lisaks korraldati testreis piirkonna teenusepakkujate juurde. Koostööprojektidest on üks käimas ungarlastega ja teine on Arukate külade projekt.

Viimane kohtumine sel päeval oli Tulivee Keskus, kus asub restoran, majutus ning Purtse Jahtsadam. Leader toetust on kasutatud keskuse restorani köögiseadmete soetamiseks. Keskuses toimus ka loeng tulivee ajaloost, kuidas ja millist rolli tulivesi mänginud piirkonna arengus. Samas keskuses toimus ka õppereisil osalejate majutus ning õhtusöök koos Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmetega.

Teisel päeval tutvuti esimesena Mereoja Kämpinguga, mis on täiesti uus ja tänapäeva nõuetele vastav puhkekeskus. Karavanide ja telgiga reisijatele on valminud spetsiaalsed puhkealad. Kämpingmajad ja glamuursed telkmajad on mõeldud neljale inimesele ja asuvad päikesele avatud kohas. Lisaks merele pakub külastajatele lõõgastust leilisaun. Ranna poolses osas on külastajatele merevaatega grillnurk, mille kõrval asub ka merevaate terrass. Loodud on kõik võimalused puhkuse veetmiseks neile, kes hindavad vaikust ning rahu. Keskuses on 60 elektriga varustatud karavanikohta, 30 telkimiskohta, 5 glämpingut ning 3 kämpingmaja. Leader toetas uue olmehoone ehitust, mille käigus tekkis kokku 6 dušši ja 6 kraanikaussi pesemiseks ning 5 tualetti. Lisaks ka uus mugav köök.

Järgmine objekt oli Lüganuse kirik, kus kirikuõpetaja tutvustas kiriku ajalugu ning eripärasid. Kirik ise on väga heas korras tänu annetajatele ning erinevatele projektidele. Leader projekti toel on välja vahetatud elektrisüsteem, põrandad ja osaliselt ka fassaad.

Kiriku juurest tegime lühikese jalutuskäigu Lüganuse külaplatsi ja kõlakoja juurde, mis on VIKO enda viidaprojektid. Kadri Kuusmik tutvustas erinevaid projekte.

Peale lõunat suundusime Aidu karjääri 3h matkale, mida viis läbi Alutaguse matkaklubi tõeline matkahunt Ingrid Kuligina. Aidu karjäär on endine põlevkivikarjäär, kuhu planeeritakse arendada rahvusvahelistele nõuetele vastavat veespordikeskust. Matk oli huvitav, sai palju ronida, kogu grupp tegi kõik ilusti kaasa. Saadi mitmeid teadmisi selle piirkonna kohta alates inimestest, kaevandamisest ning loodusest.

Peale matka toimus kerge õhtusöök ning seejärel majutumine Tuhamäe Hostelis. MTÜ Virumaa Koostöökogul on tavaks korraldada oma piirkonna ettevõtjatele hommikukohtumisi, siis seekord toimus see õhtul ning esinema oli kutsutud Raul Rebane „Motivatsioonikõnega“. Kohtumisel osalesid ka Võrumaa Partnerluskogu õppereisil osalejad.

Kolmas õppereisi päev algas Tuhamäe hosteli tutvustusega, mis koosneb peamajast ja kahest puhkemajast. Toad on põhiliselt kahe kohalised, igas toas on olemas WC/duširuum. Lisaks on külastajate käsutuses puhkeruum, köök, saun ja eraldi ruum riiete kuivatuseks ja suusavarustuse hoidmiseks. Kõrval asuvas Kiviõli Seikluskeskuses saab harrastada talvel mäesuusatamist, lumelauasõitu, on lumerõnga- ja murdmaasuusarajad. Suvel on avatud kogupere elamuskeskus, kus leiab tegevust igas vanuses külastaja. Leader projekti toel on rajatud puhkemaja, kommunikatsioonid ning parkla. Lisaks tutvustas meile oma tegevusi Kiviõli Seikluspark, kus talvel saab suusatada ning suvel on võimalik erinevas vanuses külastajatel end proovile panna ja tegusat päeva nautida.

Järgmiseks liiguti Kiviõli Jahimeeste Ühingule kuuluvasse jahimajja. Vanast taluhoonest on renoveeritud hubane jahimaja, kus on võimalik kokkusaamisi korraldada ning peale jahti ulukitega tegelda. Kütitakse erinevaid ulukeid, muuhulgas ka hülgeid. Jahimeeste ühingus on kokku üle 60 liikme, paraku kõik ei ole aktiivsed. Leader on toetanud maja renoveerimist.

Rosi Puhkemaja peremees Veiko on metsamees, jahimees ja puhketalu omanik. Majutusasutus paikneb Kiviõli Seikluskeskuse läheduses, mis on suunatud eelkõige suuremale seltskonnale pidude korraldamiseks või aktiivseks puhkuseks. Leader on teotanud parkla ja hoone ehitust.

Viimane objekt ja lõunasöök toimus Sonda Kõrtsis, mis on legendaarne peopaik Ida-Virumaal.

Kaire ja Mihhail on kõrtsi pidanud üle 25 aasta ja teenuste valik peale peopaiga on laienenud. Kaire on hinnatud pulmatortide meister ja koolitaja. Leader programmist on toetatud köögi seadmeid, mis on olulised toitlustuskoha parema teenuse pakkumiseks.

Veel artikleid...

 1. Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkuseks suletud 05.-30.juuli.
 2. Pressiteade „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud
 3. LEADER projektideks eraldati lisaraha
 4. LEADER-meetmesse lisandub üleminekuaastateks täiendavaid vahendeid
 5. PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev 17. veebruaril Zoomis
 6. COVID-19 toetusmeetmed
 7. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis
 8. PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru
 9. Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle
 10. Partnerluskogu büroo on 13.-31.juuli puhkuseks suletud.
 11. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 12. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 13. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 14. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 15. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 16. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 17. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 18. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 19. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 20. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 21. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 22. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 23. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 24. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 25. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 26. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 27. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 28. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 29. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 30. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 31. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 32. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 33. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 34. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 35. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 36. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 37. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 38. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 39. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 40. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 41. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 42. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 43. 9.-31. juulil büroo suletud
 44. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 45. 12.-15.juunil büroo suletud
 46. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 47. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 48. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 49. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 50. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 51. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 52. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 53. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 54. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 55. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 56. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 57. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 58. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 59. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 60. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 61. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 62. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 63. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 64. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 65. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 66. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 67. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 68. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 69. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 70. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 71. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 72. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 73. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 74. Jõulutervitused!
 75. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 76. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 77. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 78. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 79. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 80. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 81. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 82. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 83. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 84. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 85. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 86. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 87. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 88. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 89. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 90. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 91. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 92. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 93. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 94. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 95. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 96. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 97. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 98. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 99. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 100. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku