TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel

Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2 
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 736 6955 

Riigihangete infopäev

KOLMAPÄEV, 13. märts 2019

kl 10.00-15.30

1.

__________

Käsitletavad teemad:

 • Riigihanke planeerimine – mida silmas pidada ja millest hoiduda – Keidi Kõiv
 • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; osadeks jagamise;
 • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
 • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine
ETTEKANNE (lisamisel)
2.
 • Näiteid LEADER-meetmest taotlemisel - kohalike tegevusgruppide Võrumaa ja Valgamaa Partneerluskogude kogemustest Kerli Kanger ja Tiina Ivask

ETTEKANDED (lisamisel)

3. Arutelud PRIA esindaja osavõtul

Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud

06.detsembril 2018 kinnitas Partnerluskogu juhatus 2018.aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa Partnerluskogu meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 17 projektitaotlust taotletava summaga 492,8 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 "Ettevõtluskeskkonna arendamine" esitatud 6-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 150 919,05 eurot. Meetme eelarve oli 180 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" esitatud 11-st projektitaotlusest 10 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 261 885,72 eurot. Meetme eelarve oli 269 222,08 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2018.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2019.a. septembris. Täpsemat infot 2019.a. taotlusvooru kohta jälgige jooksvalt meie kodulehelt. 

Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas

Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalusOotame Võrumaa ettevõtjaid koolitusele "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a.Kubija hotell-loodusspaas.

Töömaailm on muutumas ja muutumas on nii töö olemus, tööalased suhted, töö tegemise vormid ning kõik tavapärased turundusplaanid võiks paigutada turundusmuuseumi. Üha rohkem ja rohkem tuleb eri aspektides esile sõna bränd, mis tõesti oli enne suurt digimeedia avardumist vaid tarbija toote fookuses. Vähem on nendes situatsioonides siiani tähelepanu pööratud meeskonnaliikmete persoonibrändi arendamise olulisusele ja sellele, millist mõju avaldab tugeva persoonibrändiga juht meeskonnaliikmetele ja millist mõju meeskonnaliikmed  omakorda tööandja brändile ja tarbija brändile.

Kui Sa soovid olla edukas, siis tuleb panna oma oskused ja  teadmised märkama. Lisaks tuleb väga selgelt kommunikeerida iseenda kui ka ettevõtte väärtuspakkumist sihtrühmale. Konkurentsis jääb silma see, kes eristub.

Ootame Sind osalema koolitusele! Koolitus on osalejatele tasuta.

Lisainfo ja regirstreerimine

Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018

Võru maakonna ettevõtlusnädal toimub ajavahemikul 1-07.10. 2018.a. üle riigilise ettevõtlusnädala raames.  Eelteavitus toimub 29.septembril Sulbi Mihklilaadal kus jagame infot maakondliku arenduskeskuse teenuste ja ettevõtlusnädala ürituste kohta, arutleme ettevõtlusvõimaluste üle Võrumaal ning külastame turul kauplejaid!

Üleriigilise ettevõtlusnädala peateema ja hüüdlause on

„Samm Sinu unistusteni“

Kõik üritused on tasuta ja toimuvad eelregistreerimisega. Täiendav info ja registreerimine https://ettevotlusnadal.ee/uritused/voru/

Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Maksu- Ja Tolliamet, Eesti Töötukassa, Võru Noortekeskus,  Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus, Valgamaa Arenguagentuur, Setomaa Turism, Swedbank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Europe Directi teabekeskus – Võru, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Võrumaa Omavalitsuste Liit.

Veel artikleid...

 1. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 2. 9.-31. juulil büroo suletud
 3. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 4. 12.-15.juunil büroo suletud
 5. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 6. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 7. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 8. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 9. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 10. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 11. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 12. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 13. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 14. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 15. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 16. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 17. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 18. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 19. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 20. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 21. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 22. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 23. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 24. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 25. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 26. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 27. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 28. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 29. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 30. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 31. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 32. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 33. Jõulutervitused!
 34. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 35. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 36. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 37. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 38. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 39. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 40. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 41. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 42. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 43. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 44. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 45. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 46. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 47. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 48. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 49. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 50. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 51. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 52. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 53. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 54. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 55. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 56. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 57. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 58. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 59. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 60. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 61. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 62. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 63. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 64. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 65. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 66. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 67. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 68. Üks teekond on lõppenud
 69. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 70. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 71. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 72. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 73. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 74. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 75. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 76. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 77. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 78. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 79. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 80. Strateegia meetmete infopäevad
 81. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 82. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 83. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 84. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 85. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 86. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 87. Foto- ja videokonkurss 2014
 88. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 89. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 90. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 91. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 92. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 93. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 94. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 95. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 96. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 97. Uus LEADER määrus jõustunud
 98. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 99. Büroo suletud
 100. Minimess Valdade ja Linnade Päeval

Alamkategooriaid