Täna toimub PRIA infopäev Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele

Täna, 4. märtsil kell 10 toimub Räpinas hindamiskomisjonidele suunatud infopäev, kus PRIA arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.Krista Toom selgitab Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele PRIA poolt sisse viidud muudatusi projektitoetuste abikõlblikkuse osas ning annab juhtnööre projektitaotluste hindamiseks.

“Tänavu muutub Leader meetme projektitaotluste menetlemise töökord võrreldes varasemate aastatega,” selgitab Krista Toom infopäeva vajalikkust. “Kui seni hindasid taotluste abikõlblikkust Tartus, PRIA peamajas asuvad spetsialistid, siis tänavu hakkavad seda tööd tegema PRIA regionaalsete büroode töötajad.”

Infopäevast võtavad osa Põlva-, Võru- ja Valgamaa Partnerluskogude, Piiriveere Liidri ning PRIA Põlva, Võru ja Tartu büroode esindajad.

INFOPÄEVAD VALDADES (täiendamisel)

Võrumaa Partnerluskogu kutsub osalema jaanuaris ja veebruaris toimuvatele infopäevadele, kus tutvustatakse partnerluskogu 2009. aasta tegevusi ning taotlemisvõimalusi noortele, küladele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele.

INFOPÄEVADE TOIMUMISE AJAD:

28.01.2009 - Antsla Kultuuri- ja spordikeskuses, II korruse väikeses saalis
Algus kell 15.00

29.01.2009 - Mõniste rahvamajas
Algus kell 15.00 

30.01.2009 - Vastseliina vallamajas
Algus kell 15.00 

02.02.2009 - Haanja rahvamajas
Algus kell 15.00

03.02.2009 - Vastseliina vallamajas ( küladele ja noortele suunatud meetmed)
Algus kell 16.00

04.02.2009 - Varstu Keskkoolis
Algus kell 14.00 

06.02.2009 - Sõmerpalu vallas Sulbis Roosu vabaaja keskuses
Algus kell 12.00

06.02.2009 - Urvaste seltsimajas
Algus kell 15.00

17.02.2009 - Lasva vallas Tsolgo koolimajas
Algus kell 13.00

2009. aasta toetusmeetmed

29. oktoobril kinnitas Võrumaa Partnerluskogu üldkogu 2009 avatavad toetusmeetemed, taotlemise tingimused ja rakenduskava. 

Toetusmeetmed on esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile kinnitamiseks. Võrumaa Partnerluskogul on kavas taotlusvoorud avada 2009. aasta jaanuaris ja veebruaris. NB: jälgige infot meie kodulehel! Meetmete taotlusvormid ja lisainfo punkti MEETMED all.

Kagu-Eesti omavalitsusjuhid tutvuvad Soomes ettevõtluse toetusüsteemiga

Käesoleval nädalal viibivad Võru maavanem Ülo Tulik ja  kolme Kagu-Eesti partnerluskogude omavalitsuste juhid Soomes, Suupohja Arendusühingu tegevuspiirkonnas, et tutvuda seal hästi toimivate ettevõtlusprojektide ja ettevõtluse toetamise süsteemiga.

Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimehe Anneli Viitkini sõnul on omavalitsuste juhid igati huvitatud ettevõtluse toetussüsteemi rakendamisest ka oma haldusterritooriumil asuvatele ettevõtjatele.

Ettevõtluse tugisüsteemi algatamine ja ettevõtlusvõrgustiku loomine on Võru-, Põlva-, ja Valgamaa Partnerluskogude ühine projekt, mida rakendatakse LEADER programmi abil.

Suupohja Arendusühing on Soome LAEDER tegevusgrupp, mis algatas ettevõtjate nõustamise süsteemi kümmekond aastat tagasi. Kolm aastat peale programmi käivitamist pidasid Soome omavalitsused seda programmi väga oluliseks ning nüüdsest toimib see programm suuresti omavalitsuste toel.

Idee, tutvustada Suupohja Arendusühingu edukat programmi ka kolme partnerluskogu tegevuspiirkondade omavalitsusjuhtidele, sündis Valgamaa Partnerluskogu tegevjuhi Tiina Ivaski sõnul möödunud kevadel, kui Valgamaa ettevõtjad käisid tutvumas Suupohja  tegevuspiirkonna LEADR tegevustega.

„Omavalitsuste tõsist huvi ettevõtluse toetamise ja arendamise vastu näitab juba see, et meie tegevuspiirkonna üheksast omavalitsusest osalevad visiidil kõik vallajuhid“, rõõmustas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Alamkategooriaid