26. - 27. märtsil 2009.a.toimub infoseminar kohalikele tegevusgruppidele

26. - 27. märtsil 2009.a. korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksus Leader kohalike tegevusgruppide esindajatele ja kohalike tegevusgruppide raamatupidajatele või raamatupidamise teenuse osutajatele (RAAMATUPIDAJATE VÕRGUSTIK) kahepäevase infoseminari.

Seminar toimub Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Seminari kohta saab täpsemalt lugeda siit: http://www.maainfo.ee/index.php?lang=et&page_id=2516

Võrumaa Partnerluskogust osalevad seminaril juhatuse esimees Anneli Viiktin, raamatupidaja Liina Vähi ja ettevõtlusmeetmete ekspert Jako Jaagu

Soomes, Lapimaal Leader rahvusvaheline seminari 17. – 19. märtsil 2009.

Soome maaeluvõrgustiku üksus ja Soome Leader kohalikud tegevusgrupid korraldavad Soomes, Lapimaal Leader rahvusvahelise seminari 17. – 19. märtsil 2009.

Soome maaeluvõrgustiku üksus kutsub osa saama põhjamaade maagiast osaledes Euroopa Leader võrgustiku ülesehitamisel ja leidma koostööpartnerid algatamaks rahvusvahelisi projekte. Seminari peamine sihtgrupp on Leader kohalike tegevusgruppide ja maaeluvõrgustike esindajad.

Seminari kohta info Soome maaeluvõrgustiku üksuse veebil www.maaseutu.fi/lapland

Seminaril osaleb kokku ca 200 osavõtjat, kokku 19`nest riigist (Austria, Belgia, Taani, Eesti, Soome,Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Holland, Shotimaa, Ühendkuningriigid). Võrumaa Partnerluskogu esindavad seminaril juhatuse esimees Anneli Viitkin ja meetme nõustaja Kerli Kanger

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kohtub Võrumaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liidri esindajatega

Sel aastal kohtub põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kõikide Leader tegevusgruppidega.

11. märtsil 2009 a kell 10.00 kuni 12.00 toimub kolmas kohtumine Võru Maavalitsuse saalis aadressil Jüri 12, Võru.

Kohtumisele oodatakse MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu ja MTÜ Piiriveere Liider esindusi. Iga tegevsugrupp teeb paarikümneminutilise ettekande oma tegevuse põhisuundatest ja peamistest probleemidest. Võrumaa Partnerluskogu tutvustava ettekande teeb juhatuse liige Airi Hallik - Konnula

Lisainfo Anneli Kimmel PM kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja 6256 531

Täna toimub PRIA infopäev Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele

Täna, 4. märtsil kell 10 toimub Räpinas hindamiskomisjonidele suunatud infopäev, kus PRIA arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.Krista Toom selgitab Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele PRIA poolt sisse viidud muudatusi projektitoetuste abikõlblikkuse osas ning annab juhtnööre projektitaotluste hindamiseks.

“Tänavu muutub Leader meetme projektitaotluste menetlemise töökord võrreldes varasemate aastatega,” selgitab Krista Toom infopäeva vajalikkust. “Kui seni hindasid taotluste abikõlblikkust Tartus, PRIA peamajas asuvad spetsialistid, siis tänavu hakkavad seda tööd tegema PRIA regionaalsete büroode töötajad.”

Infopäevast võtavad osa Põlva-, Võru- ja Valgamaa Partnerluskogude, Piiriveere Liidri ning PRIA Põlva, Võru ja Tartu büroode esindajad.