Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 18.-26.september 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 24.november 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:

Mõniste, Rõuge ja Varstu valla taotlejatele  esmaspäeval 28.augustil 2017 Sänna Kultuurimõisa saalis, Sänna külas Rõuge vallas kell 15:00;

Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru valla taotlejatele teisipäeval 29.augustil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 15:00;  

Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla taotlejatele kolmapäeval 30. augustil 2017 Uue-Antsla Rahvamaja saalis kell 15:00.

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele  on avatud 16.-24. oktoober 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 27.detsember 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub kolmapäeval 27. septembril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 15:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00.

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 78 68 373; 53 451 330.

 

Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile

Lõuna-Eesti LEADER tegevusgruppide ja National Geographic Eesti koostöös jätkuva projekti „Elu kahe maailma piiril“ raames lisandub juulist maastikule uus kollane aken, mis paigaldatakse looduslikult ja kultuuriliselt unikaalsele Piirissaare saarele.

 1. juulil Piirissaare sadamas Tartumaal avatav National Geographicu kollane aken on osaks teekonnast „Elu kahe maailma piiril“, mille avasid kuus Lõuna-Eesti maakonda külastajatele 2013. aasta juunis. Lõuna-Eestit tutvustav teekond “Elu kahe maailma piiril” jutustab loo ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. Paigad, mis kõige paremini annavad edasi piirkonna lugu ja väärtusi, on toodud esile National Geographicu kollaste akendega, kutsudes nii omakandi rahvast kui külalisi tegema tutvust Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse, uuendusmeelsete ettevõtete ja jätkusuutlike lahendustega.

Lõuna-Eesti koostööprojekti üks eestvedajaid, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets peab Piirissaare akna avamist kogu piirkonna nähtavuse ja tuntuse seisukohalt väga oluliseks sündmuseks. „National Geographicu kollane aken Piirissaare sadamas on märgilise tähendusega, sest asub sõna otseses mõttes kahe maailma piiril,“ lausus Tammets. „Akna avamine on olulise tähendusega Piirissaare rahvale, otsekui kinnitus, et sealset kogukonda on märgatud, ja see uus kollane raam on seal kui tähis paiga väärtuste ja arengu rõhutamiseks.“

Väikese, vaid 7,5 km² suuruse Piirissaare muudavad huvitavaks ja eriliseks sealne vanausuliste kogukond ning saare looduslikud olud. Piirisaare asustuses on säilinud vanausulistele omane arhitektuuristiil. Peipsi järve suurim saar on viimastel aastatel just turisminduse osas palju arenenud – sadamasse on loodud infopunkt, paigaldatud infoviidad, viiakse läbi laatasid, osaletakse Peipsi järvefestivalil jpm. Kollane aken aitab Piirissaarele veelgi rohkem tähelepanu ning külastajaid tuua.

Projekt „Elu kahe maailma piiril“ on kuue Lõuna-Eesti maakonna ühisprojekt, mille on algatanud kohalikud LEADER tegevusgrupid koos ajakirjaga National Geographic Eesti. Projektis löövad kaasa Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider, partneritena on kaasatud Lõuna-Eesti turismiarendajad, maakondlikud arenduskeskused, Lõuna-Eesti linnad ning kohalikud ettevõtted, organisatsioonid ja kogukonnad. Projekti tegevused hõlmavad Lõuna-Eesti piirkondlikku ühisturundust ja olemasolevate koostöövõrgustike tugevdamist, mille eesmärgiks on tõsta kogu piirkonna võimekust läbi innovatsiooni ja koostöö.

Praeguseks asub Lõuna-Eesti eri paigus kokku 24 National Geographicu kollast akent, mis on kantud külastamise hõlbustamiseks ja põnevuse lisamiseks erinevate temaatiliste marsruutide kaartidele. Saadaval on ka Lõuna-Eesti lugude ja heade pakkumiste raamat, mis kutsub huvilisi Lõuna-Eesti piirkonda avastama, pakkudes erinevaid soodustusi nii vaatamisväärsuste külastamiseks kui ka kohalike teenuste tarbimiseks.

 1. juulil, Piirisaare kollase akna avamisega samal päeval toimuvad saarel ka II Peipsi Järvefestivali sündmused. Looduslodja purjeretk stardib Laaksaarest Piirissaarele kell 12.00 ja kell 15.00. Lisainfo II Peipsi Järvefestivali kohta: http://www.peipsifestival.ee

Lisainfo:

Heili Petkin, Tartumaa Arendusselts, Lõuna-Eesti „Elu kahe maailma piiril“ projekti partner

tel: 5357 9985; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

http://visitsouthestonia.com/

www.nationalgeographic.ee

Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki

Võrumaa Partnerluskogu korraldab oma aktiivsetele liikmetele 07.-11.augustil 2017 õppereisi Poola Vabariiki. Õppereisile registreerimine on avatud 20. juunini See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Osavõtutasu 100 eurot.

Õppereisi päevakava

Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. mail kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. Küla- ja kultuuri meetme I taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse. Kokku esitati Võrumaa PK meetmesse 1 „Küla- ja kultuuri meede “ 28 projektitaotlust taotletava summaga kokku  745 tuhat eurot. Alameetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine  esitatud ja hinnatud 18-st projektist said toetuse kinnituse 7 projektitaotlust. Kaks taotlust võeti taotlejate poolt enne hindamist tagasi. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse vooru rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Meetme eelarve oli 242 426,25 eurot.  Alameetmesse 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö  esitatud 8-st projektist said toetuse kinnituse 4 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse vooru rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

Lp. taotlejad! NB!  Kõik Küla- ja kultuurimeetme 2017.a. I taotlusvooru projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 01. juunil 2017.a.edastatud PRIA-le. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  Küla- ja kultuuri meetmele avatakse septembris 2017. Täpsem infot 2017.a. II taotlusvooru kohta avaldatakse suve lõpus Võrumaa Partnerluskogu kodulehel ja maakondlikus ajalehes.

Veel artikleid...

 1. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 2. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 3. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 4. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 5. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 6. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 7. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 8. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 9. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 10. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 11. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 12. Jõulutervitused!
 13. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 14. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 15. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 16. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 17. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 18. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 19. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 20. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 21. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 22. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 23. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 24. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 25. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 26. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 27. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 28. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 29. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 30. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 31. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 32. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 33. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 34. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 35. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 36. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 37. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 38. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 39. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 40. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 41. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 42. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 43. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 44. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 45. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 46. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 47. Üks teekond on lõppenud
 48. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 49. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 50. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 51. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 52. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 53. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 54. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 55. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 56. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 57. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 58. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 59. Strateegia meetmete infopäevad
 60. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 61. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 62. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 63. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 64. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 65. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 66. Foto- ja videokonkurss 2014
 67. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 68. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 69. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 70. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 71. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 72. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 73. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 74. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 75. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 76. Uus LEADER määrus jõustunud
 77. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 78. Büroo suletud
 79. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 80. 26.-27.märtsil büroo suletud
 81. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 82. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 83. Suveniiride konkurss
 84. Pressiteade
 85. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 86. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 87. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 88. NB! Üldkoosolek
 89. Teade
 90. TEADE
 91. TEADE
 92. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 93. TEADE
 94. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 95. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 96. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 97. TEADE
 98. 24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis
 99. Tamme-Lauri tamm fotonäitusel "Euroopa maaelu piltides"
 100. Strateegia uuendamise infopäevad

Alamkategooriaid