Osalemine Arukate külade arenguprogrammis

Võrumaa Partnerluskogu osaleb käivitatavas üle-eestilises koostööprojektis "Arukate külade arenguprogramm", mille juhtpartner on Tartumaa Arendusselts. Kutsume oma liikmeid kandideerima arenguprogrammis osalemiseks. 

Koostööprojekti tulemusel:

1. luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21 https://www.smartrural21.eu) võrgustikuga;
2. iga osalev küla/kogukond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/ kogukonna arengukava või valdkondliku tegevuskava;
3. iga osalev küla/ kogukond viib ellu piloottegevuse, kusjuures iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab (nt uue teenuse käivitamine, sündmuse korraldamine, tootearendus või midagi muud). Piloottegevus valitakse strateegia loomise käigus;

4. luuakse arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;

Tegevused, mis viiakse ellu külades/kogukondades:

 • arukate külade strateegiate koostamine – strateegia koostamiseks toimub arenguprogramm, mis sisaldab:
  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piiriüleselt, kohaturundus ja elanike juurdemeelitamine kogukonda, nutikad transpordi- ja logistikalahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused;
  • 2-päevast õppereisi Eestis ja 5-päevast õppereis välisriiki (välisreis on kavandatud 2022.aasta kevadeks);
 • piloottegevuste elluviimine - iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse ja saab selleks toetust. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal;
 • mentorlustugi  - iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale;

Nimetatud tegevused võivad veel mõningal määral muutuda. Tegevuste algus on kavandatud 2021. aasta märtsi-aprilli kuusse.

Võrumaal koordineerib projekti Võrumaa Partnerluskogu. Meie tegevuspiirkonnast  valitakse motivatsioonikirja alusel välja üks küla, kes kaasatakse tegevustesse.  

Kui teie küla/kogukond on huvitatud osalemisest Arukate külade arenguprogrammis, esitage oma motivatsioonikiri 21. detsembriks 2020 e-posti aadressil  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Motivatsioonikiri peab sisaldama vastuseid järgnevatele küsimustele:

1. Küla/piirkonna nimi

2. Kontaktisiku nimi ja kontaktid

3. Miks teie küla/piirkond soovib arukate külade arenguprogrammis osaleda? Palun kirjeldage, milliste teemadega või millise kitsaskoha lahendamisega tahaksite arenguprogrammis tegeleda?

4. Palun kirjeldage oma küla juhtimisstruktuuri ja kogukonna kaasatust. Kas olete moodustatud komisjone, valdkondlikke töögruppe või muud sarnast? Kuidas toimub kogukonna osalemine küla arengu kujundamisel ja otsuste vastuvõtmisel? 

5. Palun tooge välja teie küla/piirkonna kõige olulisemad väljakutsed ja probleemid.

6. Palun tooge välja teie küla/piirkonna kõige olulisemad tugevused ja väärtused.

7. Palun kirjeldage lühidalt teie külas/piirkonnas käimasolevaid või varasemalt ellu viidud projekte ja tegevusi ning seda, millist lisaväärtust need tegevused/projektid on loonud.

8. Palun nimetage oma küla/piirkonna peamised koostööpartnerid ja tooge välja, milliseid koostöö tegevusi teete või plaanite teha. Veel palun kirjeldage, kuidas toimib kohapeal koostöö teiste küladega, kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjatega.

9. Kui ei oleks mitte ühtegi piirangut, siis millisena näeksite on küla/piirkonda 10 aasta pärast? Palun kirjeldage 3-5 lausega, milline on teie unistuste küla/piirkond.

10. Muud mõtted, kommentaarid, ettepanekud. 

Motivatsioonikirjade läbivaatamine ja projektis osaleva küla väljavalimine  toimub järgmisel Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosolekul.

Lisainfo ja küsimused:Kerli Kanger tel. 53451330.

PRIA avab maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvooru

Hea ettevõtja!

PRIA avab 2021. a märtsis maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvooru. Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot.

Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks.

PRIA võtab taotlusi vastu kahe nädala jooksul 2021. a märtsis. Projekti ettevalmistustega tuleks alustada juba varakult.

Kõige sagedamini esitatud küsimused:

–        milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada?

–        millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada?

–        mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?

Küsimustele saab vastused infopäeval ja allpool olevatest lühivideotest.

Kes ja kuidas mitmekesistamise toetust kasutada saavad?

Kui suur ettevõte on mikroettevõte?

Mis valdkonna ettevõtted seda kasutada saavad?

Aga kuidas koostada kasumiaruande prognoose?

Finantsprognooside koostamine enne toetuse taotlemist tõstab ettevõtte edu tõenäosust!

Mitmekesistamise toetuse infopäevad maakondades (korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös kohaliku tegevusgrupiga):

–        Kärdla, 6. oktoober – toimunud

–        Haapsalu, 29. oktoober

–        Viljandi, 5. november

–        Kuressaare, 3. detsember

–        Pärnu, aeg täpsustamisel

Lisainfo: Taavi Kurvits (Maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo, Maaeluministeerium), See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Võrumaa Partnerluskogu büroo on üle viidud kaugtööle

Vähendamaks viiruse leviku riski on Võrumaa Partnerluskogu büroo töötajad üle viidud kodusele kaugtööle määramata ajaks. Büroo töötajad on tavapärastel tööaegadel kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel.

Tegevjuht Kerli Kanger, tel:53 451 330, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

projektijuht Ülle Urbanik, tel:52 66 832, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi!
 

Veel artikleid...

 1. Kutse e-kaubanduse baaskursusele! Lisaks vastused 50 küsimusele e-kaubanduse kohta
 2. Võrumaa Partnerluskogu kutsub suvistele ühepäevastele õppereisidele!
 3. Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 4. Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel
 5. Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud
 6. Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon
 7. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 8. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 9. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 10. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 11. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 12. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 13. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 14. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 15. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 16. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 17. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 18. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 19. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 20. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 21. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 22. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 23. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 24. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 25. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 26. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 27. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 28. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 29. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 30. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 31. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 32. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 33. 9.-31. juulil büroo suletud
 34. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 35. 12.-15.juunil büroo suletud
 36. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 37. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 38. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 39. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 40. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 41. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 42. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 43. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 44. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 45. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 46. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 47. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 48. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 49. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 50. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 51. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 52. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 53. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 54. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 55. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 56. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 57. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 58. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 59. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 60. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 61. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 62. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 63. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 64. Jõulutervitused!
 65. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 66. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 67. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 68. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 69. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 70. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 71. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 72. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 73. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 74. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 75. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 76. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 77. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 78. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 79. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 80. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 81. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 82. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 83. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 84. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 85. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 86. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 87. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 88. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 89. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 90. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 91. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 92. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 93. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 94. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 95. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 96. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 97. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 98. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 99. Üks teekond on lõppenud
 100. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus