Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele

Tartumaa Arendusselts koostöös Jõgevamaa Koostöökojaga, Võrumaa Partnerluskoguga, Valgamaa Partnerluskoguga, Piiriveere Liidriga ning kahe välispartneriga Iirimaalt ja Soomest on käivitamas rahvusvahelist koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”. Tegemist on projekti „Elu kahe maailma piiril“ jätkuprojektiga, milles soovime loodud võrgustikku edasi arendada ja lisada sellele rahvusvahelise koostöö mõõtme.

Tartumaa Arendusselts esitab antud LEADER-koostööprojekti raames pakkumuskutse.

Pakkumuskutsega soovime saada hinnapakkumust koostööprojekti assisteerimise teenuse kohta perioodil 01.04.2019-30.06.2021.

Täiendav informatsioon www.visitsouthestonia.com ning küsimustele vastamine seoses pakkumise koostamisega See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 535 79985.

Pakkumist ootame hiljemalt 22. märtsiks 2019 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel

Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2 
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 736 6955 

Riigihangete infopäev

KOLMAPÄEV, 13. märts 2019

kl 10.00-15.30

1.

__________

Käsitletavad teemad:

 • Riigihanke planeerimine – mida silmas pidada ja millest hoiduda – Keidi Kõiv
 • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; osadeks jagamise;
 • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
 • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine
ETTEKANNE (lisamisel)
2.
 • Näiteid LEADER-meetmest taotlemisel - kohalike tegevusgruppide Võrumaa ja Valgamaa Partneerluskogude kogemustest Kerli Kanger ja Tiina Ivask

ETTEKANDED (lisamisel)

3. Arutelud PRIA esindaja osavõtul

Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud

06.detsembril 2018 kinnitas Partnerluskogu juhatus 2018.aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa Partnerluskogu meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 17 projektitaotlust taotletava summaga 492,8 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 "Ettevõtluskeskkonna arendamine" esitatud 6-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 150 919,05 eurot. Meetme eelarve oli 180 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" esitatud 11-st projektitaotlusest 10 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 261 885,72 eurot. Meetme eelarve oli 269 222,08 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2018.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2019.a. septembris. Täpsemat infot 2019.a. taotlusvooru kohta jälgige jooksvalt meie kodulehelt. 

Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas

Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalusOotame Võrumaa ettevõtjaid koolitusele "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a.Kubija hotell-loodusspaas.

Töömaailm on muutumas ja muutumas on nii töö olemus, tööalased suhted, töö tegemise vormid ning kõik tavapärased turundusplaanid võiks paigutada turundusmuuseumi. Üha rohkem ja rohkem tuleb eri aspektides esile sõna bränd, mis tõesti oli enne suurt digimeedia avardumist vaid tarbija toote fookuses. Vähem on nendes situatsioonides siiani tähelepanu pööratud meeskonnaliikmete persoonibrändi arendamise olulisusele ja sellele, millist mõju avaldab tugeva persoonibrändiga juht meeskonnaliikmetele ja millist mõju meeskonnaliikmed  omakorda tööandja brändile ja tarbija brändile.

Kui Sa soovid olla edukas, siis tuleb panna oma oskused ja  teadmised märkama. Lisaks tuleb väga selgelt kommunikeerida iseenda kui ka ettevõtte väärtuspakkumist sihtrühmale. Konkurentsis jääb silma see, kes eristub.

Ootame Sind osalema koolitusele! Koolitus on osalejatele tasuta.

Lisainfo ja regirstreerimine

Veel artikleid...

 1. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 2. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 3. 9.-31. juulil büroo suletud
 4. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 5. 12.-15.juunil büroo suletud
 6. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 7. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 8. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 9. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 10. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 11. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 12. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 13. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 14. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 15. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 16. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 17. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 18. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 19. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 20. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 21. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 22. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 23. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 24. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 25. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 26. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 27. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 28. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 29. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 30. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 31. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 32. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 33. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 34. Jõulutervitused!
 35. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 36. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 37. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 38. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 39. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 40. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 41. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 42. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 43. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 44. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 45. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 46. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 47. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 48. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 49. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 50. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 51. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 52. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 53. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 54. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 55. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 56. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 57. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 58. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 59. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 60. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 61. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 62. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 63. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 64. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 65. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 66. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 67. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 68. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 69. Üks teekond on lõppenud
 70. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 71. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 72. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 73. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 74. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 75. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 76. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 77. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 78. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 79. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 80. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 81. Strateegia meetmete infopäevad
 82. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 83. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 84. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 85. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 86. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 87. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 88. Foto- ja videokonkurss 2014
 89. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 90. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 91. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 92. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 93. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 94. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 95. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 96. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 97. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 98. Uus LEADER määrus jõustunud
 99. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 100. Büroo suletud

Alamkategooriaid