On valminud Võru maakonna heaoluprofiil

SA Võrumaa Arenduskeskuse PRESSITEADE

13.märtsil avaldati tutvumiseks  vastvalminud Võru maakonna heaoluprofiil

08. märtsil 2019 kinnitas SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu Võru maakonna heaoluprofiil, mis avaldati täna kõigile huvilistele tutvumiseks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Võru maakonna heaoluprofiil aitab luua terviklikku vaadet maakonnast, annab ülevaate maakonna elanike heaolust, st tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse seisundist ja neid mõjutavatest teguritest.  Heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi huvigruppe.

Heaoluprofiil on suunatud kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku hetkeolukorrast. Heaoluprofiil on suunatud ka erinevate valdkondade spetsialistide, poliitikutele ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel. 

„Võru maakonna heaoluprofiili koostamisel lähtuti põhimõttest anda lihtne, selge ja faktipõhine ülevaade hetkeolukorrast, mis looks rahvatervise arutelude tõstatamiseks laiema kõlapinna nii elanike kui ka otsustajate hulgas ning aktiviseeriks kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks,“ kirjeldas heaoluprofiili heaoluspetsialist Merilyn Viin.

Heaoluprofiiliga saab tutvuda Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/wp-content/uploads/2019/03/V%C3%B5ru-maakonna-heaoluprofiil.pdf

Lisainfo:

Merilyn Viin

SA Võrumaa Arenduskeskus

heaolu spetsialist

mob 5309 1046

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele

Tartumaa Arendusselts koostöös Jõgevamaa Koostöökojaga, Võrumaa Partnerluskoguga, Valgamaa Partnerluskoguga, Piiriveere Liidriga ning kahe välispartneriga Iirimaalt ja Soomest on käivitamas rahvusvahelist koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”. Tegemist on projekti „Elu kahe maailma piiril“ jätkuprojektiga, milles soovime loodud võrgustikku edasi arendada ja lisada sellele rahvusvahelise koostöö mõõtme.

Tartumaa Arendusselts esitab antud LEADER-koostööprojekti raames pakkumuskutse.

Pakkumuskutsega soovime saada hinnapakkumust koostööprojekti assisteerimise teenuse kohta perioodil 01.04.2019-30.06.2021.

Täiendav informatsioon www.visitsouthestonia.com ning küsimustele vastamine seoses pakkumise koostamisega See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 535 79985.

Pakkumist ootame hiljemalt 22. märtsiks 2019 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel

Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2 
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 736 6955 

Riigihangete infopäev

KOLMAPÄEV, 13. märts 2019

kl 10.00-15.30

1.

__________

Käsitletavad teemad:

 • Riigihanke planeerimine – mida silmas pidada ja millest hoiduda – Keidi Kõiv
 • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; osadeks jagamise;
 • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
 • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine
ETTEKANNE (lisamisel)
2.
 • Näiteid LEADER-meetmest taotlemisel - kohalike tegevusgruppide Võrumaa ja Valgamaa Partneerluskogude kogemustest Kerli Kanger ja Tiina Ivask

ETTEKANDED (lisamisel)

3. Arutelud PRIA esindaja osavõtul

Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud

06.detsembril 2018 kinnitas Partnerluskogu juhatus 2018.aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa Partnerluskogu meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 17 projektitaotlust taotletava summaga 492,8 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 "Ettevõtluskeskkonna arendamine" esitatud 6-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 150 919,05 eurot. Meetme eelarve oli 180 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" esitatud 11-st projektitaotlusest 10 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 261 885,72 eurot. Meetme eelarve oli 269 222,08 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2018.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2019.a. septembris. Täpsemat infot 2019.a. taotlusvooru kohta jälgige jooksvalt meie kodulehelt. 

Veel artikleid...

 1. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 2. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 3. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 4. 9.-31. juulil büroo suletud
 5. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 6. 12.-15.juunil büroo suletud
 7. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 8. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 9. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 10. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 11. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 12. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 13. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 14. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 15. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 16. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 17. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 18. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 19. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 20. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 21. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 22. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 23. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 24. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 25. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 26. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 27. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 28. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 29. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 30. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 31. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 32. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 33. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 34. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 35. Jõulutervitused!
 36. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 37. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 38. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 39. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 40. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 41. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 42. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 43. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 44. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 45. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 46. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 47. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 48. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 49. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 50. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 51. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 52. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 53. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 54. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 55. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 56. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 57. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 58. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 59. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 60. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 61. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 62. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 63. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 64. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 65. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 66. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 67. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 68. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 69. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 70. Üks teekond on lõppenud
 71. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 72. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 73. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 74. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 75. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 76. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 77. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 78. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 79. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 80. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 81. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 82. Strateegia meetmete infopäevad
 83. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 84. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 85. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 86. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 87. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 88. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 89. Foto- ja videokonkurss 2014
 90. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 91. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 92. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 93. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 94. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 95. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 96. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 97. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 98. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 99. Uus LEADER määrus jõustunud
 100. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud

Alamkategooriaid