KALLID VÕRUMAA AKTIIVSED NOORED JA NOORTE JUHENDAJAD!

1. Maanoorte tugisüsteemi loomine
Maanoorte tugisüsteemi loomisesse kaasatakse Võru maakonnas tegutsevad “noorsoonõustajad” ehk täiskasvanud kogemustega noorsootöötajad või noorte usalduse pälvinud juhendajad, kellel on täita noorte julgustajate, nõustajate, toetajate roll ning eakaaslastest arvamusliidrid, kes on sisemiselt valmis ja võimelised võtma enda kanda liidri rolli. Nende kaudu anda noortegruppidele edasi oskusi ja motiveerida neid organiseeruma ning neile huvi pakkuvaid, samas kogukonnale kasulikke tegevusi algatama.

Maanoorte tugisüsteemi loomiseks viiakse ellu erinevaid koolitusi, väljasõite, ühistegevusi, mis arendavad osalejate teadmisi ning loovad piirkondliku võrgustiku.

Noorteliidritele korraldatav koolitus, hõlmavad alljärgnevaid teemasid:
 • Organisatsiooni loomine
 • Organisatsiooni tegevuse planeerimine
 • Väljasõit Võrumaal - õpime teineteiselt
 • Eestvedamine ja kaasamine
 • Seikluskasvatus
 • Väljasõit Tartumaale – noortekeskused- noortetoad
 • Projekti kirjutamine
 • Projekti juhtimine, projektiideede kaitsmine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Väljasõit Aluksne noortekeskusesse Lätis – piiriülene koostöö
 • Tänane noor kui aktiivne ja vastutustundlik tulevikukodanik (noorte hääl kohalike omavalitsuste otsustusprotsessides)
 • Mitteformaalne õppimine – eneseteostus läbi senikogetu mõtestamise

Noortejuhtidele korraldatavas koolitustsüklis käsitletakse järgmisi teemasid:
 • Arengukava koostamine, kooskõlastus
 • Eestvedamine ja kaasamismeisterlikkus
 • Organisatsiooni loomine
 • Mitteformaalne õppimine ja selle tunnustamine
 • Projekti kirjutamine ja juhtimine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Koostöö kohalikul tasandil
 • Noorte motiveerimine sotsiaalse tundlikkuse, eetilisuse ning ettevõtlikkuse arendamise kaudu
Maanoorte tugisüsteemi loomise käigus leitakse prioriteetsed tegevussuunad ja võtmevaldkonnad, et võimalikult otstarbekalt ja tulemuslikult kasutada olemasolevaid kogemusi, inim-, materiaalseid ja ajalisi ressursse piirkondliku noorsootöö kavandamisel ning võrgustiku loomisel. Ühiste koolituste tulemusena luuakse esialgu mitteformaalsed noorteühendused, koostatakse toimimisreeglid ning tegevus- ja arengukava. Loodud noorteühenduste eesotsas on kõik projektitegevused läbinud noortejuhid ja –liidrid, kes on sisemiselt motiveeritud omandatud teadmisi/ideid ellu viima ning edasi arendama ja levitama nii oma kogukonna noorte kui ka üldise aktiivi hulgas. Samuti eeldatakse nimetatud eestvedajailt valmidust ja initsiatiivi kogu piirkonna organisatsioonidega koos tegutsemiseks.

Näeme vajadust tugisüsteemi loomisel panna olulist rõhku nii noorteühenduste omavahelise koostöö tekkimisele kui ka kohaliku ning rahvusvahelise koostöö arendamisele, mis aitab tugevdada noorte ühistegevust. 

Noorte kaasamisel kogukonna arendamisse luuakse noortele võimalus ellu viia koolituste käigus õpitud teadmisi ning noored saavad rakendada oskusi teha koostööd üksteisega ning noortejuhtidega, arvestades kogukonna vajadusi. Noortegrupid ja loodud mitteformaalsed ühingud viivad ellu projektiidee, mis on eelnevalt projektina koostatud ja kaitstud selleks loodud komisjoni ees. Noorte ideede elluviimiseks on tagatud rahaline ressurss kuni 5000 – 10 000 krooni projekti kohta.
 
Läbiviidud tegevuste analüüsimiseks ja tagasisideks ning uute tegevusplaanide kavandamiseks korraldatakse ühine kokkutulek, millest võtavad osa kõik koolitusel osalenud noortejuhid ja noorteliidrid.

Vastseliinas tegutses õpilasmalev

„Luban tänasest päevast peale teha tööd hella südame ja lahtise käega, panen mängu kõik oma napid anded, et minul ja minu kaaslastel kunagi igav ei hakkaks ja hoian malevas sõlmitud sõprussidemed alati alles.“ Need sõnad laususid malevlased viimasel päeval, kui kaks nädalat tihedat tööd oli selja taha jäänud. Käesolev suvi oli esimene peale Eesti taasiseseisvumist, kus tööd alustas Vastseliina õpilasmalev – uudne võimalus nii õpilastele kui ka korraldajatele. See oli ka põhjuseks, miks sellel aastal malevlaste gruppi liiga suurt ei planeeritud. Oma esimest ametlikku töökogemust pakuti 15–le noorele. Kohad täitusid üpris kiiresti. Esimesel tööpäeval, 6.augustil, olid soovijad õigeaegselt kohal, siiski väikeste kadudega – neljateistkümnekesi. Grupis oli 9 tüdrukut ja 5 poissi vanuses 13-18a.

Põhiliseks töökohaks sai Vana-Vastseliina park, kus noored riisusid ja korrastasid metsaalust. Poistel õnnestus käia paar päeva Kirikumäe matkamaja tõrvamas ning viimase tööpäeva, 17.augusti, veetsid kõik noored Vastseliina alevikus, kus tehti heakorrastustöid. Tööandjateks olid MTÜ Vastseliina Külade Ühendus ja Vastseliina Vallavalitsus.

Kõigi noortega sõlmiti tööleping ning igapäev tehti 4 tundi tõsist tööd. 

Kes malevas käinud, teab väga hästi, et see ei ole ainult töötegemine. Pool päevast kulus erinevatele huvitegevustele. Nii saidki noored erinevaid teadmisi karjääriplaneerimisest, tööseadusandlusest ja esmaabist. Külastati Vastseliina Vallavalitsust, kus vallasekretär Piret Otsatalu tutvustas omavalitsuse töökorraldust ja seadusandlust, arutleti erinevate noortele pakutavate võimaluste üle. Vaba aega aitasid sisustada veel Üllar Tähe, kes tegi noortele väikses õppuse lasketiirus ning Vana-Vastseliinas asuv käsitöötare, kus noored said meisterdada. Malevlasi külastas Anneli Viitkin Võrumaa Partnerluskogust, kes tutvustas neile koolitus- ning projektikirjutamisvõimalusi.

Ühe pärastlõuna võtsid malevlased päris vabaks ja sõideti Pühajärve äärde puhkama, sportima ja vesiratastega rallima. Toitlustamise tagas malevlastele Piiri kõrts.

Selleaastane malev ei olnud ööbimisega . Järgmise aasta plaanid on aga suuremad, seda nii malevlaste arvu kui ka korralduse poole pealt. Plaanime tööle panna kaks rühma ning seda juba juulis 2008.a.

Lugupeetud kohalikud ettevõtjad ja talupidajad! Ootame Teie huvitavaid tööpakkumisi järgmise aasta õpilasmaleva jaoks, sest oma valla noored on meie tulevik.

Projekti rahastasid: Võrumaa Partnerluskogu EL Leader programmist, MTÜ Vastseliina Külade Ühendus ja Vastseliina Vallavalitsus.

 

Maleva rühmajuht
Inga Leelanss
Noorsootööspetsialist
Kontakt tel: 78 51 090

Kagu-Eesti külade suvekool

Partnerluskogu liige, koostööpartner! 

Kutsume Teid osalema Kagu-Eesti külade suvekoolis, mis toimub 29.-30.juunil Savi talus, Põlvamaal. Kooli on oodatud osalema Kagu-Eesti partnerluskogude tegevuspiirkonna aktiivsed elanikud koos peredega, kes soovivad kaasa rääkida külaelu teemadel ning arendada küladevahelist koostööd. Lisaks koolitunni aruteludele (vt. lisatud päevakava) on võimalus nautida ka Hurmioru kaunist ümbrust ning jahutada end järves. Palju toredaid võimalusi mõnusalt aega veeta pakume ka lastele. Igast vallast ootame kahte peret. Kuna kohtade arv on piiratud, siis registreerimisel kehtib reegel kes ees, see sees.

Selleks, et osaleda suvekoolis tuleb registreerida aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonidel 7868372, 5026632.
Registreerimisel tuleb kindlasti märkida:
 1. osalejate nimed
 2. laste puhul vanus
 3. küla ja vald. 
 
100.- kr. pere kohta tuleb hiljemalt 21. juuniks kanda MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arvele nr.10220061339014. Selgitusse märksõna- suvekool. Majutus on kohapeal telkides, seega palume kaasa võtta nii telk kui ka muu vajalik. Vastuseid teid huvitavatele küsimustele suvekooli kohta saata tel. 7868372 või 5026632 Kagu- Eesti külade suvekooli rahastatakse RAK Leader meetemest ning laste ja noorte tegevusti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Meeldiva kohtumiseni suvekoolis
Anneli Viitkin 
Võrumaa Partnerluskogu 
tegevjuht