Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas

30.  jaanuaril kutsus ajakiri National Geographic Eesti koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril II” partnereid Jõgevamaa Koostöökojast, Tartumaa Arendusseltsist, Valgamaa Partnerluskogust, Võrumaa Partnerluskogust ja Põlvamaa Partnerluskogust tutvuma Äripäeva Kirjastuse tegemistega. Alates 2016. aasta maist on Äripäeva Kirjastus meie kollaste akende projekti partneri, ajakirja National Geographic Eesti väljaandja ja sellega seoses ka partner kõikidele projektiga seotud tegevustele.

Tallinnas toimunud kohtumisel tutvustas Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets projekti saamise lugu, sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi rääkis turismi suundadest piirkonnas ja Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm tutvustas algavat koostööprojekti. Kõik osalejad rääkisid oma ootustest seoses NG kollaste akende projektiga. Äripäeva Kirjastuse ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät tutvustas projektimeeskonnale Eesti ajakirjade maastikku ja Äripäeva kirjastuse tegevusi. Koos reklaamidirektori Asso Laidoga aidati kaardistada võimalikke sihtgruppe, kellele suunata sõnumeid Lõuna-Eestist kui reisisihtkohast. Ühiselt arutati, milliseid kirjastuse kanaleid saaks lisaks senistele tegevustele veel projektiga seotult kasutada.

LEADER-tegevusgruppide esindajatel oli hea meel saada Äripäeva Kirjastuselt tagasisidet, kui tugeva sõnumina mõjub kollaste raamide projekt Lõuna-Eesti piirkonna ühisel tutvustamisel avalikkusele. Hea koostöö aluseks on usaldus ja töised kontaktid - kohtumine oli sisukas ja tulevikku vaatav, et projekti tegevustega ühiselt jätkata.

Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"

20. jaanuaril 2017.a  Viitinas toimunud Võrumaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek kinnitas otsuse esitada riigisisese koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril II.“ Üldkoosolekul osales 67-st liikmest 32 liiget, kes kõik olid nõus projekti kinnitamisega. Võrumaa Partnerluskogu esitab projektitaotluse 2017 a. rakenduskava meetmesse 3 „Riigisisese ja väliskoostöö meede“.  Partnerluskogu osa projekti kogumaksumusest on 16667 eurot, millest 15000 eurot projektitoetus ja 1667 eurot omaosalus. Projekti tegevuste elluviimine kestab kaks aastat. Projekti "Elu kahe maailma piiril II" üldine eesmärk on tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda. Kavas on anda lisandväärtust loodud turismimarsruudile, tutvustada Lõuna-Eestit läbi ajakirja National Geographic Eesti ja arendada ettevõtlust läbi koostöövõrgustike ja piirkonna mainekujunduse. Eelmisel programmperioodil ellu viidud koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril" raames paigaldati Lõuna – Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kaubamärgina tuntud „kollast akent“ koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Paigaldatavate „akende“ asukohtade järgi tekkis Lõuna-Eestisse uus külastajamarsruut. Raami juurde paigaldatavad infoviidad suunavad külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi, muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna. Ajakirjas National Geographic avaldatatud lühilood ja artiklid tutvustasid ja tõid piirkonnale tuntust suurema auditooriumi ees. Ilmusid marsruudikaartid eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Lõuna-Eesti koostööprojekti partneriteks on lisaks Võrumaa Partnerluskogule Jõgevamaa Koostöökoda (juhtpartner), Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusselts .

Projekti tegevusi saab jälgida koduleht: http://visitsouthestonia.com

Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. 

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt. Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on kõikidele eluvaldkondadele.

Veebilehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.Uuri võimalusi: www.adapter.ee 

Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõtt PRIAs algas 2016. aasta märtsis. Võrumaa Partnerluskogu 2016. aasta taotlusvoor oli avatud 05.-20.mai. Toetusprojektide abikõlblikkust hindas ja määramise otsused tegi PRIA. Võrumaa Partnerluskogu 6 toetuse saajat on tänaseks lõpusirgel ja maksetaotlused PRIAsse esitanud. Esimene uue perioodi LEADER projekti elluviija-toetuse saaja, kellele PRIA poolt on toetus väljamakstud, on puidutooteid valmistav FIE Rein Kala Mõniste vallast. Toetus läks lailintlihvi soetamiseks, toetuse summa  7467 eurot.

Veel artikleid...

 1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 2. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 3. Jõulutervitused!
 4. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 5. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 6. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 7. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 8. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 9. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 10. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 11. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 12. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 13. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 14. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 15. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 16. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 17. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 18. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 19. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 20. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 21. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 22. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 23. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 24. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 25. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 26. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 27. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 28. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 29. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 30. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 31. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 32. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 33. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 34. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 35. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 36. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 37. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 38. Üks teekond on lõppenud
 39. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 40. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 41. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 42. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 43. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 44. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 45. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 46. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 47. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 48. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 49. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 50. Strateegia meetmete infopäevad
 51. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 52. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 53. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 54. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 55. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 56. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 57. Foto- ja videokonkurss 2014
 58. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 59. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 60. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 61. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 62. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 63. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 64. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 65. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 66. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 67. Uus LEADER määrus jõustunud
 68. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 69. Büroo suletud
 70. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 71. 26.-27.märtsil büroo suletud
 72. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 73. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 74. Suveniiride konkurss
 75. Pressiteade
 76. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 77. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 78. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 79. NB! Üldkoosolek
 80. Teade
 81. TEADE
 82. TEADE
 83. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 84. TEADE
 85. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 86. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 87. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 88. TEADE
 89. 24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis
 90. Tamme-Lauri tamm fotonäitusel "Euroopa maaelu piltides"
 91. Strateegia uuendamise infopäevad
 92. Head vana aasta lõppu ja edu uuel aastal!
 93. Eesti toitu ja turismi tutvustav saatesari
 94. Elu kahe maailma piiril
 95. 28.-29. novembril 2012.a. büroo suletud.
 96. Neljapäeval, 15. novembril büroo suletud.
 97. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (3/2012)
 98. Uus LEADER meetme määrus jõustunud
 99. Uma Mekk III Suurlaat
 100. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (2/2012)

Alamkategooriaid