Partnerluskogu õppereis Lätti.

Ajavahemikul 05.-06.märts 2020.a. viibisid Võruamaa Partnerluskogu juhatuse liikmed Avo Kirsbaum, Toomas Kaun, tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik üheskoos teiste kolme Kagu-Eesti tegevusgruppidega – Võru, Valga ja Piiriveere – õppereisil Lätis. Reisi eesmärk oli tutvuda Aluksne Leader tegevusgrupi tegevustega, luua tihedam side ümberkaudsete Leader organisatsioonidega ja ammutada inspiratsiooni edasisteks tegevusteks. Õppereisi korraldas Piiriveere Liider.

Läti õppereis 2020 ühispilt

Loe edasi: Partnerluskogu õppereis Lätti.

Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl

Vähendamaks viiruse leviku riski on Võrumaa Partnerluskogu büroo töötajad alates tänasest, 13. märtsist kodusel kaugtööl. Töötajad on kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel. Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, peske käsi ning järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi!

LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor

Avatud meetmed

Meede 1.1. Külakogukondade arendamine: 18.-25.märts 2020 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust), kohalik LEADER tegevusgrupp v.a. Orava ja Misso piirkond. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 18.juuni 2020.

Meetme infopäev taotlejatele toimub kolmapäeval 26.veebruaril 2020 kell 15.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine: 08.-15. aprill 2020 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-,Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad EMTAK 2008 jaos C- töötleva tööstuse valdkonnas v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 13. juuli 2020.

Meetme infopäev taotlejatele toimub kolmapäeval 04.märtsil 2020 kell 15.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni. Abiks e-prias tegevuste sisestamisel leiate juhised 01.augustil 2019 Põlumjanadusuuringute Keskuses toimunud Leader vebinari järelvaatamise lingilt https://maainfo.ee/index.php?id=6709&page=3394& 

Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud

01.novembril 2019  kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2019 aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse. Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 14 projektitaotlust taotletava summaga 315,2 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine esitatud kõik taotlused kuulusid hindamisele ja said ka toetuse kinnituse, toetatava summaga 84 024,96 eurot. Meetme eelarve oli 96 417,31 eurot. Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine esitatud 9-st projektitaotlusest said toetuse kinnituse 5 taotlust, toetatava summaga 142 869,34 eurot. Meetme eelarve oli 142 869,34 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2019.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 04.novembril 2019 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91  nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.  
Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. 
 
PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.
 
Võrumaa Partnerluskogu avab 2020 aastal taotlusvooru ainult  Väiketootmisettevõtete arendamise meetmele, milline on avatud 08.-15.aprill 2020.a. Täpsemat infot 2020.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Veel artikleid...

 1. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 2. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 3. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 4. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 5. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 6. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 7. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 8. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 9. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 10. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 11. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 12. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 13. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 14. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 15. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 16. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 17. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 18. 9.-31. juulil büroo suletud
 19. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 20. 12.-15.juunil büroo suletud
 21. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 22. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 23. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 24. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 25. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 26. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 27. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 28. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 29. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 30. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 31. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 32. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 33. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 34. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 35. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 36. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 37. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 38. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 39. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 40. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 41. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 42. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 43. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 44. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 45. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 46. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 47. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 48. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 49. Jõulutervitused!
 50. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 51. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 52. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 53. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 54. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 55. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 56. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 57. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 58. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 59. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 60. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 61. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 62. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 63. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 64. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 65. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 66. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 67. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 68. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 69. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 70. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 71. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 72. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 73. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 74. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 75. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 76. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 77. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 78. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 79. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 80. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 81. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 82. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 83. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 84. Üks teekond on lõppenud
 85. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 86. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 87. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 88. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 89. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 90. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 91. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 92. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 93. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 94. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 95. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 96. Strateegia meetmete infopäevad
 97. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 98. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 99. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 100. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus