Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses

 1. aprillil kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. I taotlusvooru  Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

  Kokku esitati Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede “ 18 projektitaotlust, millistele  kõigile tehti ettepanek rahastuseks.
  Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine  esitatud 7-st projektist said toetuse kinnituse 6 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse, mistõttu taotleja loobus  projekti elluviimisest.  Meetme eelarve oli 150 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine  esitatud 11-st projektist said toetuse kinnituse kõik 11 esitatud projektitaotlust. Meetme eelarve oli 192 426,25 eurot.

PANE TÄHELE!  Kõik ettevõtlusmeetme projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 26. aprillil 2017.a.edastatud PRIA-le. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol. Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot. 

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  ettevõtlusmeetmele avatakse oktoobris 2017. Täpsem infot 2017.a. II taotlusvooru kohta avaldatakse suve lõpus meie kodulehel ja maakondlikus ajalehes.

Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse (ELARDi) poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas. Konverentsi raames koostati Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel, loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni.

Pressiteade

Tartu deklaratsioon eesti keeles

Tartu deklaratsioon inglise keeles

Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas

30.  jaanuaril kutsus ajakiri National Geographic Eesti koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril II” partnereid Jõgevamaa Koostöökojast, Tartumaa Arendusseltsist, Valgamaa Partnerluskogust, Võrumaa Partnerluskogust ja Põlvamaa Partnerluskogust tutvuma Äripäeva Kirjastuse tegemistega. Alates 2016. aasta maist on Äripäeva Kirjastus meie kollaste akende projekti partneri, ajakirja National Geographic Eesti väljaandja ja sellega seoses ka partner kõikidele projektiga seotud tegevustele.

Tallinnas toimunud kohtumisel tutvustas Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets projekti saamise lugu, sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi rääkis turismi suundadest piirkonnas ja Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm tutvustas algavat koostööprojekti. Kõik osalejad rääkisid oma ootustest seoses NG kollaste akende projektiga. Äripäeva Kirjastuse ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät tutvustas projektimeeskonnale Eesti ajakirjade maastikku ja Äripäeva kirjastuse tegevusi. Koos reklaamidirektori Asso Laidoga aidati kaardistada võimalikke sihtgruppe, kellele suunata sõnumeid Lõuna-Eestist kui reisisihtkohast. Ühiselt arutati, milliseid kirjastuse kanaleid saaks lisaks senistele tegevustele veel projektiga seotult kasutada.

LEADER-tegevusgruppide esindajatel oli hea meel saada Äripäeva Kirjastuselt tagasisidet, kui tugeva sõnumina mõjub kollaste raamide projekt Lõuna-Eesti piirkonna ühisel tutvustamisel avalikkusele. Hea koostöö aluseks on usaldus ja töised kontaktid - kohtumine oli sisukas ja tulevikku vaatav, et projekti tegevustega ühiselt jätkata.

Veel artikleid...

 1. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 2. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 3. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 4. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 5. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 6. Jõulutervitused!
 7. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 8. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 9. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 10. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 11. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 12. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 13. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 14. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 15. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 16. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 17. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 18. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 19. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 20. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 21. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 22. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 23. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 24. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 25. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 26. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 27. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 28. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 29. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 30. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 31. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 32. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 33. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 34. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 35. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 36. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 37. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 38. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 39. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 40. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 41. Üks teekond on lõppenud
 42. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 43. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 44. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 45. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 46. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 47. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 48. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 49. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 50. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 51. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 52. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 53. Strateegia meetmete infopäevad
 54. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 55. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 56. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 57. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 58. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 59. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 60. Foto- ja videokonkurss 2014
 61. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 62. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 63. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 64. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 65. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 66. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 67. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 68. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 69. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 70. Uus LEADER määrus jõustunud
 71. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 72. Büroo suletud
 73. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 74. 26.-27.märtsil büroo suletud
 75. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 76. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 77. Suveniiride konkurss
 78. Pressiteade
 79. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 80. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 81. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 82. NB! Üldkoosolek
 83. Teade
 84. TEADE
 85. TEADE
 86. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 87. TEADE
 88. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 89. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA
 90. Veel on vabu kohti tootjatele ja toitlustajatele suunatud kontaktseminar-õppereisile 23. aprillil
 91. TEADE
 92. 24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis
 93. Tamme-Lauri tamm fotonäitusel "Euroopa maaelu piltides"
 94. Strateegia uuendamise infopäevad
 95. Head vana aasta lõppu ja edu uuel aastal!
 96. Eesti toitu ja turismi tutvustav saatesari
 97. Elu kahe maailma piiril
 98. 28.-29. novembril 2012.a. büroo suletud.
 99. Neljapäeval, 15. novembril büroo suletud.
 100. Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (3/2012)

Alamkategooriaid