2014.a. sügisene taotlusvoor

2014.a. sügisese  TAOTLUSVOORU eelne

INFOPÄEV TAOTLEJATELE toimub

19. septembril kell 13.00 – 15.00

Võru Maavalitsuse II korruse saalis

 MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER meetme projektide 2014.a. sügisene taotlusvoor on avatud  29. Sept.- 01. oktoober.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada strateegia meetmele:

Meede 3 Noorte meede

Menetlusse võetakse taotlused, mis on büroosse saabunud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16.00 olenemata esitamisviisist. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta. Täiendav info tel: 534 51 330 või info@voruleader.ee (tegevjuht Anneli Ott).