Teostatud projektid 2013-2014

Noorteklubi ruumide mugavdamine

MTÜ Noorteklubi Urvaste valla NOORED
Urvaste valla noortele kaasaegse ja turvalise keskkonna loomiseks ning noorteklubi ruumide veelgi atraktiivsemaks muutmiseks soetati käesoleva projektiga uut mööblit ning paigaldati mänguruumi vaipkatte. MTÜ tegevuste tarbeks soetati 3 kott-tooli, diivaneid, toole, diivanilaud, riiuleid jne.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 3 249,90 eurot.

Pikakannu Huvikooli ringidele vahendite soetamine

Ühing Pikakannu Kooli Areng
Pikakannu Huvikooli tehnikaringi ja kunstiringi tegevuse laienemiseks soetati 3 LEGO Mindstorms EV 3 baaskomplekti, klassilitsents ja mänguväljakud ning hübriidkaamera, mis aitavad kaasa huvihariduse kättesaadavuse parandamisele maapiirkonnas, edendades noorsooalast koostööd ja noorte ettevõtlikkust.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 2 466,00

Mobiilne huvitegevus

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi
Rõuge Noorteklubi soetas projektiga huvitegevusvahendeid, mis võimaldavad liikuda innovatiivsete huvitegevuslike võimalustega ringi kogu Rõuge valla territooriumil ning seeläbi pakkuda huvitegevust noortele ka kaugemates külades. Organisatsioonile osteti valgustehnika komplekt, videopult ning arvutikomplekt, mis kõik on omavahelises toetavas seoses ning võimaldavad luua uusi uuenduslikke ja tegevuse kvaliteeti tõstvaid lahendusi.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 5 962,29 eurot.

Skatepark Haanjasse

Haanja Suusaklubi MTÜ
Projekti läbiviimisele kaasati kaks Haanja valla noort, millega toetati noorte omaalgatust ja kaasatust kogukonda, arendati noorte ettevõttlikust ja tööoskusi. Noored olid kaasosalised dokumentide vormistamisel, korraldasid omafinantseeringu leidmiseks heategevusliku Talvekohviku ja Arvutimängu- ja filmiõhtu Haanja noortele.
Osteti Tiptiptap OÜ poolt valminud skatepark “Halfpipe MR 01 A-E”. Investeering tõi kaasa noorte vaba aja veetmise kvaliteedi paranemise, lõi uue võimaluse vaba aja aktiivseks veetmiseks, tagab noortele antud alaga tegelemise võimaluse kodukohas ja ühendab ekstreemspordihuvilisi noori.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 4499,23 eurot.

Vahendite soetamine

MTÜ MOTOKLUBI WILDHOGS MC
Projektiga soetati klubile ürituste ja tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid: Respo haagis, telk Tendest Premium (3x6m), 8 ühest lauast ja kahest pingist koosnevat klappmööbli komplekti ja tööriistakomplekt. Kohaliku kogukonna huvides on oluline näidata motomaailma head jätkusuutlikku mainet, kui mõnusat ja kasulikku vaba aja veetmise moodust.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 4 751,43 eurot.

Kaasame maanoored aktiivsesse ettevõtlusesse

Võrumaa Talupidajate Liit
Toimus talunoorte 2-päevaline laager, mille tegevused aitasid edaspidiseks planeerida taluperede laste ja -noorte tegevusi. Selgitati välja noorte huvid, mis paneks neid rohkem koostööd tegema nii omavahel kui suurtalunikega. Valmis kalender, kuhu lisati pildid taluperede laste tegevusest ning valmisid noorte T-särgid.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 2 159,40 eurot.

UMA MEKK rahvusvahelise koostöö arendamine

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Uma Mekk kaubamärgi nähtavamaks muutmiseks nii Eestis kui Euroopas ning rahvusvaheliste kontaktide tugevdamiseks Euroopas osaleti Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna kuue tootja ja tegevusgrupi esindajatega 8.-10. oktoobril Brüsselis Leader partnerite kohtumisel ja kohaliku toidu laadal. Kohtumine tugevdas Võrumaa Partnerluskogu kontakte edaspidiseks koostööks teiste Leader tegevusgruppidega Euroopas. Reis andis tootjatele võimaluse oma toidutoodangut tutvustada ning teiste Euroopa väiketootjatega kogemusi vahetada.
Osteti Uma Mekk ja Leader logodega kujundatud telk (4,5 m x 3 m), mis annab Võrumaa Partnerluskogule oluliselt parema võimaluse tutvustada kohalikku toidutoodangut ja kaubamärki. Telgi kujundus muudab Uma Mekk märgi laatadel ja messidel paremini nähtavaks ning telk pakub ühist müügipinda väiketootjatele, kes suurüritustel jääksid muidu varju.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 813,90 eurot.

Vahendite soetamine Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas külaelu aktiviseerimiseks

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiikonna kümne omavalitsuse MTÜ-de ja noorteühenduste vabaaja veetmise ning noorte kaasamiseks kogukonda soetati erinevaid vahendeid tegevuste mitmekesistamiseks (6 koroonalauda, 4 lauatenniselauda, ühed käsipalliväravad, 2 kummipaati koos nelja päästevestiga, 3 piljardilauda, 1 lauajalgpall, 3 õhuhokilauda, 2 kmpl suuski, jõusaalivarustust, 1 mängukonsool Xbox360 E ja õmblusmasin).
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 900,00 eurot.

“Elu kahe maailma piiril fotonäitus ja Võrumaa turunduskampaania avaüritus”

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Käesoleva projekti raames toodeti fotograaf Ingmar Muusikus’e 40 –st piirkonda tutvustavast fotost Lõuna – Eestit tutvustav fotonäitus, milline ringleb Lõuna-Eesti maakondades ning toimus fotonäituse “Lõuna–Eesti - elu kahe maailma piiril. Kogukonnad” avaüritus 18.02.2014 Võru kultuurimajas Kannel.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 5 811,01

Uuring kogukonnateenuste arendamine Võrumaal

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Projektiga valmis uuring, mis annab ülevaate kuidas on senised EL toetused kogukondi arendanud, milline on lähiaastate toetusevajaduse kogukonnateenuste käivitamiseks ja millised teenuseid juba praegu pakutakse.
Uuringu informatsiooni kasutatakse järgmise programmperioodi toetusmeetmete väljatöötamisel ning kogukonnateenuste arendamine on üks olulisemaid valdkondi maapiirkonna jätkusuutlikkuse tagamisel.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 8 910,00

Elu kahe maailma piiril-Võrumaa

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
Viie Lõuna-Eesti LEADER tegevusgrupi, National Geographic Eesti ja enamuse Lõuna-Eesti turismiarendajate ühisprojekt on ellu kutsutud Tartumaa ja Lõuna –Eesti piirkonna identiteedi tugevdamiseks, piirkonda külastajate juurde toomiseks ja välisturistidele piirkonna tutvustamiseks ning uute turismitoodete ja –teenuste väljaarendamiseks, koostöövõrgustike loomiseks.
Projektiga paigaldati piirkonda 21 kollast akent sh. Urvaste ürgoru kõrvale paigaldatud raami juurde rajati parkla. Ajakirja National Geographic ’u eestikeelses väljaandes ilmus 2 pikka lugu Lõuna-Eesti kohta, 4 lühilugu (Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Peipsimaa) kohta ning 2 kollaste raamide marsruutidega kaarti. Toimus projekti tutvustav avaüritus Tartu Raekoja platsil, fotonäitus Tartu Kaubamajas. 2014.a. novembris korraldati 2 päevane tutvumisreis kollaste raamide marsruudil turismiarendajatele, TG liikmetele ja koostööpartneritele.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 28 542,35 eurot.

UMA MEKK kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine

Võrumaa Partnerluskogu MTÜ
1) 23.-26. Augustil 2013.a. osales Võrumaa Partnerluskogu kümneliikmeline delegatsioon Prantsusmaal Digne les Bais toimunud kohaliku toodete laadal, kus tutvustati oma piirkonna tooteid, osaleti õppereisidel ning töötubades.
2) Toimus 2- päevane koolitus-seminar kohaliku tooraine kasutusvõimalustest heade näidete põhjal, milline oli suunatud Võru maakonna toitlustusasutuste ning koolide ning lasteaedade kokkadele. Eemärgiks oli näidata kohaliku tooraine ja toidupärandi teadlikumat kasutamist menüüdes. Programmi käigus külastati Põhjaka restorani, Sangaste lossi ning Tammuri talurestorani.
3) Kaasaegset eesti toitu pakkuvate restoranide Mekk ja Konrad peakokk, Eesti Kulinaaria Instituudi liige Rene Uusmees viis läbi kaheosalise koolitus-seminari Võrumaa toidukohtade kokkadele tooraine kasutamisest UMA MEKK menüüdes. Esimeses osas toimus koolitus-praktikum Väimela Kutsehariduskeskuse õppeköögis ja teises osas koolitus-seminar Tallinnas Mekk restorani köögis. Koolituse eesmärgiks oli jõuda efektiivsema kohaliku tooraine ja toidupärandi kasutamiseni ning Uma Mekk menüüde väljatöötamiseni Võrumaa turismitaludes ja söögikohtades. Koolituse käigus töötati välja ja prooviti läbi 8 erinevat retsepti ning mille tulemusena valmis postkaardikogu UMA MEKK MENÜÜ (600 eksemplari), mis koosneb 8-st toiduretseptist ning Uma Mekk kaubamärgi omanike fotodest.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 15 136,72