Teostatud projektid 2011

Metsavenna talu hosteli ja jäähalli projekteerimine

Metsavenna Turismitalu OÜ
Valminud on Metsavenna talu hosteli ja jäähalli arhitektuurne ning konstruktiivne põhiosa, samuti jäähalli ja hosteli energiamägis.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 15 318,00 eurot.

MEIELA ”Avatud tööabikeskus intellektipuudega inimestele” peahoone juurde väliste tehnovõrkude ja tehisjärve s.h. elekter ja side projekteerimine

MTÜ Toetuskeskus MEIELA
On valminud Nõnova külla, Lasva valda rajatava „MEIELA avatud tööabikeskus intellektipuudega inimestele" lähiala detailplaneering ning kolm põhiprojekti: „Välisveevarustus, -kanalisatsioon ja reoveekäitlus", " Tugevvoolu välispaigaldise projekt" ja "Peahoone juurde rajatava maaparandus ja tehisveekogu põhiprojekt".
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 15181,33 eurot.

Infotoa ja seminariruumi sisustamine

MTÜ Tsolgo Arendusühing
Kapitaalremondi läbinud Tsolgo Rahvamaja II korrusel asuva seminariruumi ja -teenindusruumide sisustamiseks osteti vajalik mööbel ja tehnika. Avaliku internetipunkti sisustamiseks osteti kontorimööbel ja kõik vajalik IT – ning kontoritehnika.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 12 736,95 eurot.

Noori arendav tegevus-korvpall Parksepal

MTÜ Parksepa Spordiklubi
Projetitoetusega kaeti Parksepa XX rahvusvahelise korvpalliturniiri, mis toimus 23.-25.septembril 2011.a., korralduskulud. Korraldati 30 noorkohtuniku koolitus ja 2012.a. suvelaager 45-le noorkorvpallurile Kurgjärve Spordilaagris Võrumaal.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 10 861,51 eurot.

Rahvusvahelise IBU laskejooksu võistlus

SÜ Võru Biathlon
Projekti rahastuse toel kaeti 08.juuli – 10.juuli 2011.a. Haanjas toimunud rahvusvahelise IBU laskejooksu võistluste korralduskulud. Toimusid laskejooksuvõistlused eraldi noortele ja täiskasvanutele kokku 65 osalejaga. Lisaks kohalikele sportlastele osalesid viie välisriigi sportlased.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 13 237,61 eurot.

Õpime üksteiselt

MTÜ Vastseliina Vabaharidusselts
Projekti raames kujundati Vastseliina Noortekeskusesse fotostuudio ja loodi jõusaal ning soetati selleks vajalikud vahendid. Korraldati noortele kuue kuu vältel fotograafia algkursus, millised toimusid kaks korda kuus 3 tundi korraga.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 11 657,46 eurot.

Laste mäesuusatreeningud

Spordiklubi Mäesuusakool MTÜ
Projekti raames korraldati kaheksale mäesuusahuvilisele noorsportlasele Eestis kaks neljapäevast suvelaagrit, kaks talvelaagrit (vastavalt 4 ja 7 päeva) ja üks seitsmepäevane liustikulaager Austrias. Soetati suusavarustust, rajatokid ja varuosi ning akutrell rajatöödeks. Kaks treenerit osales tänu toetusele Soome suusaliidu poolt korraldatud koolitusel.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 12 773,74 eurot.

Ekstreemmotopäev 3

MTÜ motoklubi Wildhogs MC
Projekti raames Mõniste vallas Tiitsa külas motoklubile kuuluval maa-alal korraldatud III Ekstreemmotopäeva elluviimisega soovitakse muuta üritus traditsiooniks, mida korraldatakse igal teisel aastal samal ajal, augustikuu alguses. Ürituse korraldamisega soovitakse elavdada ja arendada kohalikku kultuurielu ning tutvustada erilisi spordialasid laiemale üldsusele.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 15 968,52 eurot.

Puidutööriistade soetus ja õpitubade läbiviimine

Vana-Antsla Noored MTÜ
MTÜ kasutuses olevatesse rendiruumesse sisustatud puidutöökotta soetati vajalikud puidutöömasinad ja –vahendid. Kohalikele noortele puidutööga tegelemiseks oskuste omandamise võimaldamiseks korraldati 11 puidutöö õpipäeva ja 67 õpituba.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 10422,48 eurot.

Võistlusmootorrataste soetamine

Motoklubi Käbid ja Kännud
Noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks, koostöö arendamiseks teiste samalaadsete organisatsioonidega ja külakogukonnaga ning olemaks konkurentsivõimelisemad erinevatel võistlustel, soetati projekti toel klubile mootorrattad.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 8 532,00 eurot.

Rõuge televisioon

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi
Rõuge Televisiooni stuudio loomiseks osteti videokaamera komplekt Sony HXR-NX5E Pro Edition Kit ja lauaarvutikomplekt ML 770. Samas viidi läbi õppetegevused, mille käigus õpiti ajakirjanikutööd, uudiste koostamist, loomingulist tööd filmidega ja tehnilist montaazitööd. Televisiooni kaudu suureneb info liikumine piirkonnas toimuva kohta ning äratab seeläbi noortes huvi kodukoha arengu kohta. Mitkekesistab noorte eneseväljendus- ja kaasarääkimisvõimalusi kodukoha arengus. On tekkinud uus viis piirkonna kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 9 501,84 eurot.

Põhivahendite soetamine noortespordi arendamiseks

MTÜ Haanja Rattaklubi
Uute noorte harrastajate toomiseks rattaspordi juurde ning tehniliste võimaluste loomiseks noorte treening-grupi moodustamiseks arvestades rattaspordi kallidust soetati klubile kümme maanteejalgratast, kolm komplekti rullikuid (kasutatakse trenažöörina) ja 1 jalgratta tagumine jooks eraldistardi sõitude jaoks.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 9 918,00 eurot.

Tõstuki soetamine

OÜ Puukast
Tootmise lihtsamaks, kiiremaks, efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmiseks soetati ettevõttele elektrimootoriga kahveltõstuk.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 11 399,00 eurot.

Kappimissae ostmine

OÜ Pakkekast
Tööviljakuse ja tootmisefektiivsuse tõstmiseks soetati automaatne kappimissaag, mis optimeerib ning lõikab etteantud materjali automaatselt vajalikku mõõtu.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 27 408,00 eurot.

Remonditöökoja küttesüsteemi rajamine Kobelasse

Sänna Põllumees OÜ
Maaelu mitmekesistamiseks, piirkonna ettevõtjatele ja eraisikutele uuendusliku ja terviklahendusi pakkuva remonditöökojas teenuse pakkumise alustamiseks arendatakse olemasolevat remondikompleksi Kobelas. Projekti toel ehitati välja katlamaja eraldiseisev küttesüsteem koos vajaliku taristuga.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 38 346,99 eurot.

Maheveski- ja helbepressi soetamine

FIE Allar ASI
Kohalikele mahetootjatele alternatiivse väljundi pakkumiseks oma toodangu realiseerimisel arendades piirkonda, soetati mahejahude ja –helbete tootmiseks vajalik maheveski ja helbepress.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 4 795,80 eurot.

.”Liivimaa lihaveis” kaubamärgi turundusstrateegia väljatöötamine ja käesoleva aasta turundusalaste tegevuste finantseerimine

MTÜ Liivimaa Lihaveis
Projekti toetusega loodi Liivimaa Lihaveise kodulehekülg: http://liivimaalihaveis.ee/, milline on üles ehitatud retseptidele, mis on ühendatud toodetega. Töötati välja turundusstrateegia, kujundati logo ja muu firmasümboolika ning trükiti toodete etiketid, koostati ja trükiti Liivimaa Lihaveis voldikud.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 9 290,78 eurot.

UMA MEKK-kohaliku toidu kaubamärk

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
Projekti vahenditest UMA MEKK kaubamärgi laiemaks tutvustamiseks ja turundamisvõimaluste leidmiseks väiketoidutootjatele korraldati kuus kohaliku toidu teemapäeva ja meediakajastus projektitegevustele. Projekti käigus salvestati teine osa telesarjast „Mina elan siin", mis aitab läbi telekanali tutvustada Võrumaa tootjaid ja kaubamärki. 04. Novembril 2011.a. toimus tootjatele suunatud seminaripäev (mahekonverents) „Tervislik toit ja selle tootmise perspektiivid", millisest võttis osa 204 inimest üle vabariigi. UMA MEKK II Suurlaadal 05. novembril 2011 osales 77 kauplejat oma erinevate kohalike toodetega.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 15 149,28 eurot.

Hõljukipargi rajamine

OÜ Juraski Park
Võrumaa turismiteenuste mitmekesistamiseks ning uue keskkonnasõbraliku ja aastaringse huvitava vabaajaveetmise võimaluse loomiseks soetati viis kahekohalist klaasplastist hõljukit.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 37 500,00 eurot.

Kiviveski kohaliku rahva teenistusse

Haanja Talupidajate Selts
Haanjamaa kuplilisel maastikul põllumajandusega s.h. mahepõllumajandusega tegelemise suurendamiseks ning teraviljakasvatajatele teravilja ümbertöötlemisvõimaluste loomiseks soetati Austriast kiviveski.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 15 252,00 eurot.