Meetmed 2007-2013

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste II taotlusvoor on avatud 15. Septembril 2014.a. meetmele 1.1. Külakogukondade arendamine ja meetmele 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine.

NB! Avatud taotlusvooru abikõlblik taotleja on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu.

Kõigile taotlejatele on avatud 29. september – 01. oktoober 2014 “Meede 3: Noorte meede”.

Meede 1: Küla- ja kultuuri meede

1.1. – Külakogukondade arendamine

Meetme raames toetatakse projekte, mis aitavad tõsta kohalike kogukondade iseseisvat toimetulekut, algatusvõimet ja suutlikkust oma elukeskkonda säilitada, taastada ja arendada.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meede 2: Ettevõtluse meede

2.1. – Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meede on suunatud ettevõtjate koostöö suurendamisele läbi ühisturustuse ja ühise tootearenduse. Samuti on toetavad infrastruktuuri investeeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks.

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meede 3: Noorte meede

Taotlusvoor on avatud 29. september – 01. oktoober 2014.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on büroosse saabunud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16.00 olenemata esitamisviisist. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta.

Täiendav info tel: 534 51 330 või info@voruleader.ee (tegevjuht Anneli Ott).