2023 I taotlusvoor

Avatud meetmed

Meede 1 “Kogukondlik areng” 06.-13.02. 2023 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused ning sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust) v.a. Orava ja Misso piirkond
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 11. mai 2023.

Taotlusvoorueelne infopäev Meede 1 taotlejatele toimub reedel 06.jaanuaril 2023 kell 14.00  ZOOMi keskkonnas.

Meede 2 “Ettevõtluse meede” 06.-13.03.2023 kell 16.00.

Alameede 2.1. “Covid-19 kriisi mõju leevendamine”

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel oli käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust võrreldes 2019 aastaga v.a. Orava ja Misso piirkond.

Alameede 2.2. “Väikeettevõtete arendamine”

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C – töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 07.juuni 2023.

Taotlusvoorueelne infopäev Meede 2 taotlejatele toimub reedel 03.veebruaril 2023 kell 14.00 ZOOMi keskkonnas.

Meetmete mahud 2023 aasta taotlusvoorus

Meede 1 – 187388,00 eurot
Meede 2.1 – 171443,79 eurot
Meede 2.2 – 187388,00 eurot

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.

Juhendi LEADER toetustaotluse esitamiseks leiad siit.

Teade taotlusvooru avanemise kohta avalikustatud 08.detsember 2022.a.

2023 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 COVID-19 kriisi mõju leevendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Alameede 2.2 Väikeettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Meede 2 Hindamiskomisjoni koosseis

Ettevõtluse meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330