Teostatud projektid 2010

Tindioru talu hüdroelektrijaama remontimine ja veehoidla korrastustööd

OÜ Tindioru

Tindioru kinnistul tegutseva kolme väikeettevõtte taastuvenergiaga toodetava elektrienergiaga kindlustamiseks asendati olemasolev amortiseerunud hüdroturbiin ja generaator uue ja võimsamaga ning selle efektiivsemaks kasutamiseks remonditi veehoidla tamm ning puhastati veehoidla põhi.

Toetus: Meede 2.1.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 31 586,15 eurot.

Ettevõtlusalane nõustamine Võrumaal

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Projekti raames toimus mahukas 11 päevane koolitusprogramm erinevatel ettevõtlusega (keskendudes maapiirkonna ettevõtlusele) ja nõustamisega seotud teemadel seotud teemadel viiele koolitatavale ning selle toetavaks aspektiks oli põhjalik praktika kahele koolitatavale Soomes. Läbi projekti tegevuste koolitati välja professionaalsed nõustajad, kes on valmis Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas seesugust nõuandeteenust pakkuma ja seeläbi kohalikku ettevõtluskeskkonda tugevdaksid.

Toetus: Meede 2.1.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 4 761,66 eurot.

Omavalitsuste tööstusalade ja multifunktsionaalsete keskuste väljaarendamise eeluuring

SA Võrumaa Arenguagentuur

Projekti käigus valmis uuring Urvaste, Rõuge, Antsla ning Vastseliina valla potentsiaalsete tööstusalade ja Haanja, Rõuge, Antsla, Vastseliina ja Urvaste multifunktsionaalsete keskuste kohta. Uuringu tulemusena selgitati välja tööstusalade ja multifunktsionaalsete keskuste vajadus, konkurentsieelis s.h. võimalikud teenused, haldamine, investeeringu maksumus ja rahastamisallikad ja esialgne tasuvus.

Toetus: Meede 2.1.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 8 896,50 eurot.

Pokumaa Õpilasmaleva korraldamine

Pokumaa SA

Projekti toel korraldati malevajuhtidele (3 in) koolitus, mille käigus läbiti esmaabi- ja laagrikasvataja koolitus ning sooritati kutseeksam. 2010.a. juulis-augustis toimus Pokumaa Õpilasmaleva läbiviimine kus osalesid Antsla ja Urvaste valla noored vanuses 14-18. Malevlastele korraldati esmaabi-, loodusfotograafia-, puittaimede- koolitused ja toimus õppereis Elva Matkakeskusesse ja Võrtsjärve piirkonda.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 2 164,34 eurot.

„Soap-boxid”

soap-boxid-120906

MTÜ Varstu Noorteklubi "Kõgõkogo"

Projekti käigus valmistati gravitatsioonijõul liikuv sõiduk, mida katsetati, (et parandada masina konstruktsiooni), täiustati, arendati edasi... ja jälle katsetati. Soap-box'i meisterdamine oli justkui sissejuhatus inseneritöösse – sest ainult läbi katsetuste tekivad uued ideed.
„Seebikarbi" tegema hakkamisel oldi seda meelt, et kasutatakse vanu asju (mõtleme „roheliselt"). Kasutusele võeti vanade võrrirataste laagrid ja pandi need siis uute rataste külge. Pidurisüsteemiks valiti vana veoauto vänt. Roostetanud külgkorvist sai keevitamise abil asja. Vanade rataste kasutamisel selgus, et need ei pea koormusele vastu. Osteti uued punased rattad ja katsetamise käigus selgus, et uute rataste laagrid ei pea vastu, mis tähendab, et odav materjal ei pruugi olla kvaliteetne.
Roheline mõtteviis on projektis osalenute arvates see, kui inimesed ei raiska loodusmaterjali, vaid oskavad seda otstarbekalt kasutada.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 9 848.10 eurot.

Hokivarustuse soetamine

Mittetulundusühing ELPHAL

Soetati kahe meeskonna jagu hokivarustust, 20+2 koos väravavahtidega, millist hakkavad kasutama Varstu, Mõniste ja Krabi kooli õpilased. Hokivarustuse soetamine loob õpilastele paremad aktiivse vabaaja veetmise võimalused ja kohalik hokiväljak leiab seeläbi suuremat kasutust.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 8 838,40 eurot.

Teeme kino

Urvaste Külade Selts

Urvaste Seltsimajja soetati saali pimenduskardinad ja teisaldatav kinotehnika, millisega on võimalik filme näitamas käia ka teistes asutustes. Kaeti 37 filmitöötoa korraldamise kulud.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 8 339,33 eurot.

Sport, see on kaasatus, tervislikud eluviisid ja toredam elu

Võrumaa Spordiliit

Projekti toetusega kaeti Võrumaa 2010/2011 spordiürituste teavituskulud ja 19 erineva spordiürituse võistluspaikade ettevalmistus- ja rendikulud. Soetati 10 suurt kujundatud teisaldatavat infotahvlit ja värviprinter postripõhiste väikesemahuliste reklaamkuulutuste ja informatsiooni printimiseks. Omavalitsustega kohaliku tähtsusega tervisespordiürituste kaasamiseks Võrumaa Mängude raamesse, said kõik kohalikud liikmesvallad oma käsutusse SI-jaamad. Kokku soetati neli BSF8 DT SI-jaama ja 11 BSM7-D-USB SI-juhtjaama.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 8 598,40 eurot.

Rõuge Spordiklubile hokivarustuse soetamine

rouge-spordiklubi-hokivarustus-120830

Rõuge Spordiklubi MTÜ

Projekti käigus soetati ühe meeskonna jagu hokivarustust ja 2 hokiväravat, rajati jääväljak ja korraldati Võrumaa sisene jäähokiturniir. Projekti käigus kaasati üha uusi noori sporditegevusse, suurendati jäähoki kandepinda ja populaarsust. Projekt aitas kaasa areneda jäähoki maakondlikuks keskuseks. Pandi alus uuele talvespordiürituse traditsioonile maapiirkonnas. Kuna projekti läbiviimisse olid kaasatud Rõuge vallas elavad kohalikud noored ja MTÜ Rõuge Spordiklubi, aidati projekti läbiviimisega kaasa noorte vabaaja sisustamisele, noorte aktiivsuse kasvule maapiirkonnas, propageeritakse tervislikku eluviisi ning aktiivset liikumist kohalike elanike seas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 7 384,04 eurot.

Maanoorte rahvusvaheliste koostööeelduste loomine

Mittetulundusühing Plaani Kotus

Projekti vahenditest kaeti nelja Võrumaa noore transpordikulud ja keelelaagri osalustasud. Osaleti 2010 aasta augustis Inglismaal Rugby lähedal Catthorpe Manor Catthorpes kogumaks oskusi ja teadmisi edasisteks ühisprojektideks. Uute kontaktide Inglismaal elavate väliseestlastega ja koostöö võimaluste loomine nii keeleõppes kui ka muudes valdkondades.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 2002,23 eurot.

Motoklubi arendamine

Motoklubi Käbid ja Kännud

Kavandatava investeeringuga jätkame motoklubi tegevuse arendamist. Hooldustehnika soetamisega saame oma kestvus-ja takistussõidu rada hakata korralikult hooldama ja senise treeningute toimumisele vahelduseks ka aastas vähemalt paar võistlust korraldada. Noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistumine. Kohaliku elu elavdamine uudse spordiala näol.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 9 034,87 eurot.

Ühistegevuseks vajalike vahendite soetamine

Antsla EKB Kogudus

Projekti abil soetati lastelaagrite läbiviimise tarvis välitelk suurusega 8x15m, 13 komplekti ühest lauast ja kahest pingist koosnevat kokkuklapitavat välimööblit, kaks mobiilkäimlat, hüppemaja ja sportbatuut ning 11 erinevast ühikust koosnev helitehnikakomplekt. Soetatud vahendid olid esmakasutuses 2010.a. suve jooksul korraldatud 9 laagri läbiviimisel 3-7, 7-12 ja 13-18.a vanustele lastele. Laagrid toimusid koos spordi, rühmamängude, temaatiliste õpikodade ja vabaaja veetmisega, kujundades nii laste ja noorte eetilisi valikuid ning seeläbi tugevdada kogukonna identiteeti.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 15 977,91 eurot.

LaVaNo – keerame volüümi juurde

MTÜ Kating Noored

Projekti eesmärk oli noorte hääle kõlavamaks muutmine, Lasva valla noorteklubi LaVaNo liikmeskonna suurendamine ja tegevuste tutvustamine ning laiendamine. Suuremal hulgal noorte kaasamine kohaliku elu ja noorte tegevuste arendamisesse.
Noorte kaasamine toimus läbi suvepäevade, kus osales 43 noort. Suvepäevadel kasutati kaasavaid meetodeid, et julgustada noori omavahel arutama, tegutsema ja sihte seadma.
Suurim eesmärk oli noorte osaluskogu tekkimiseks eelduste loomine, et noored saaksid kohalikus elus rohkem kaasa rääkida ning oleksid huvitatud oma kodukoha arengust. Lisaks oli eesmärgiks 2011 aasta sügisel- talvel toimuvate ühisürituste ja 2012 aasta plaanide paika panek.
Projekti tulemusena on Lasva vallas loodud Lasva valla noortevolikogu. Aktiiv moodustus just suvepäevadel ja sellega liitusid ka noored, kes varem ei ole vallas aktiivsed olnud, kuid keda just noortevolikogu teema kõnetas.
Suvepäevadel pandi algus karjäärivalikupäeva projektile „Elläv Kiräkotus", mis novembris 2011 teostus ja oli suunatud kogu Võrumaa noortele.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 1 938,42 eurot.

Sportlik ja arendav koolivaheaeg

MTÜ Parksepa Spordiklubi

2010.a suvel toimusid noorte töö- ja puhkelaager 35 lapsele (kestvusega 12 päeva, kolm vahetust) ning noorte spordilaager Kurgjärvel 100 lapsele (kestvusega 10 päeva, kaks vahetust). Projekti tegevustega avardati Võru valla noorte vabaaja sisustamist. Üheealistele noortele suunatud ühisüritused on parimateks motivaatoriteks. Tekib koostegemisest ja –toimetamisest saadav heaolutunne, mis suurendab noorte motiveeritust, avardab silmaringi ning teadlikkust kogukonnas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 15 961,94 eurot.

Elukeskkonna parandamine

Sternoberg OÜ

Projekti tulemusena valmis sadeveesüsteem ja arendati välja küttesüsteem. Transportautode ja masinate liiklemisvõimaluste parandamiseks rajati tootmishoone juurde killustikkattega plats. Turundustegevuse korraldamiseks valmistati 4000 inglisekeelset voldikut ja valmis kaks ettevõtet ja toodangut tutvustavat bännerit.

Toetus: Meede 2.1. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 18 278,22 eurot.

HeatPoint OÜ tootmishoone rekonstrueerimine

HeatPoint OÜ

Projekti raames rekonstrueeriti garaažikompleks aastaringselt kasutatavaks innovatiivseid küttesüsteeme tootva ja paigaldava ettevõte tootmishooneks.

Toetus: Meede 2.1. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 12 479,40 eurot.

CNC puidutöötlemiskeskus Format-4 Profit H22

osaühing Perepuit

Käsitöö osa vähendamiseks ja ettevõtte konkurentsi võime tõstmiseks Euroopa mööblitööstuse sektoris soetati projekti raames CNC puidutöötlemiskeskus koos tootjapoolse paigalduse ja operaatorite koolitusega.

Toetus: Meede 2.1. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 38 346.99 eurot.

Palkmajatehase tootmisliini projekteerimine koos masinaruumi ehitusega

oobiksaare-viilhall-120906

OÜ Ööbiksaare Palkmajad

Projekti raames laiendati viilhalli, pikendades seda 15 m võrra. Tänu sellele on rohkem tootmispinda ja töös saab olla korraga kahe hoone valmistamine. Tänu tootmispinna laienemisele on nüüd hoones ruumi ka tulevikus tarnitavale tootmisliinile. Projekti raames on valminud palkmajatehase tootmisliini projekt.

Toetus: Meede 2.1. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 38 346.99 eurot.

Loomekoda Mugul

Mugul OÜ

Projekti käigus loodi vanast abihoonest tootmisruum, kus tegeletakse trükieelse töötluse, raamatute tootmise ja kirjastamisega. Soetati vajalik tehnika andmefailide töötlemiseks ja ettevalmistamiseks, ühtlasi valmis kodulehekülg, www.mugul.ee, koos veebipoega.

Toetus: Meede 2.1. väiketootmisettevõtte toetus, summas 19 507,65 eurot.

Freespingi ja rihthöövli soetamine

Rein Kala Tisleritööd

Tootmisefektiivsuse ja töökvaliteedi tõstmiseks soetati energiasäästlikud rihthöövel RFS 410 ja freespink TecnoMax /55W.

Toetus: Meede 2.1. väiketootmisettevõtte toetus, summas 6 687,55 eurot.