Arengustrateegia eksperdid

Arengustrateegia protsessi on kaasatud eksperdid, kelle ülesanne on inspireerida, julgustada veel laiemalt mõtlema, aidata otsida uuenduslikke vaatenurki. Vaadelda meie piirkonda ja selle väljakutseid distantsilt, leides seda, mida kohapeal ehk ei märkagi.

Erkki Peetsalu

Erkki on kogukondade, vabaühenduste ja erinevate organisatsioonide mentorina aidanud edendada säästvat ilmavaadet juba aastaid. Ta on pikaajalise ettevõtluse kogemusega ning tunneb maapiirkondade tegevusmaastikku. Kommunikatsiooni ja meediavaldkonna kogenud praktikuna näeb ta laiemat pilti ning oskab anda nõu, kuidas hoida fookust ning sõnastada erinevaid sõnumeid, kaotamata kontakti igapäevaelu ja kaugemate eesmärkidega. Strateegiate kujundamisel on tema huviks kaasa aidata protsessile, mis kiirelt muutuva maailmaga arvestades võimaldaks eri tasanditel langetada üha teadlikumaid otsuseid jätkusuutlikuma elukorralduse poole liikumiseks.

Erkki Peetsalu

Kadri Kangro

Kadri on Tallinna Ülikooli ühiskonna­teaduste instituudi doktorant, kelle uurimissuund on maapiirkondade sotsiaalne ja avaliku sektori innovatsioon. Lisaks teadustööle tegeleb ta sotsiaalse innovatsiooni rakenduslike arendusprojektidega. “Mind motiveerivad laiemat avalikku huvi teenivad eesmärgid ja võimalus aidata kaasa ühiskonna heaolu arengule, ” ütleb Kadri. Just see ongi teda pannud kaasa mõtlema ka Võrumaa Partnerluskogu strateegia koostamisel.

Kadri Kangro

Aleksandr Miina

Aleksandr on protsesside juhtimise, tõhustamise ja digitaliseerimise ekspert, kes on omandanud hulgaliselt kogemusi nii koolituste kui konsultatsioonide, erinevate projektide elluviimisel. Samuti ülikooli õppejõuna. Aleksandri teadmised protsesside juhtimisest ja tõhutamisest põhinevad nii praktikal kui ka sügaval valdkonna teoreetiliste seisukohtade uurimisel. Tema doktoritöö käsitleb ettevõtte võimalusi protsesside tõhustamiseks. Igapäevaselt tegeleb ta koostöös EAS’iga ja Tehnopoliga digitaalsete tehnoloogiate kasutamise propageerimise, koolitamise ja ettevõtete nõustamisega.

Aleksandr Miina