2020 taotlusvoor

Avatud meetmed

Meede 1.1. Külakogukondade arendamine: 18.-25.märts 2020 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust), kohalik LEADER tegevusgrupp v.a. Orava ja Misso piirkond. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 18.juuni 2020.

Meetme infopäev taotlejatele toimub kolmapäeval 26.veebruaril 2020 kell 15.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine: 08.-15. aprill 2020 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-,Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad EMTAK 2008 jaos C- töötleva tööstuse valdkonnas v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 13. juuli 2020.

Meetme infopäev taotlejatele toimub kolmapäeval 04.märtsil 2020 kell 15.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Meetmemahud 2020 aasta taotlusvoorus

Meede 1.1 – 137 844,23 eurot
Meede 2.2 – 137 844,23 eurot
Meede 3 – 20 000 eurot

21.aprillil 2020 on PRIA heaks kiitnud Võrumaa Partnerluskogu 17.aprillil toimunud juhatuse koosoleku otsuse 2020 aasta rakenduskava muutmiseks, millisega eelnevate projektide odavnemisest suurenesid taotlusvoorus jagamiseks määratud toetussummad järgnevalt:

Meede 1.1 – 178 914,77 eurot  ja  meede 2.2.- 147 844,23 eurot.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni. Abiks e-prias tegevuste sisestamisel leiate juhised 01.augustil 2019 Põlumjanadusuuringute Keskuses toimunud Leader vebinari järelvaatamise lingilt https://maainfo.ee/index.php?id=6709&page=3394&

2020 Meede 1 – Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Küla- ja kultuurimeetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2020 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Ettevõtluse meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2020 Meede 3 – Riigisisese ja väliskoostöö meede

Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Meetmeleht