2018 taotlusvoor

Avatud meetmed

Küla- ja kultuurimeede:
02.-09. mai 2018 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso  piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 31.juuli 2018.
Küla- ja kultuurimeetme infopäev taotlejatele toimub 10.aprillil 2018 kell 16:00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Ettevõtluse meede:
10.-17. september 2018 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-,Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 10.detsember 2018.

Ettevõtluse meetme infopäev taotlejatele toimub 09.augustil 2018 kell 16:00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest)

Meetmemahud 2018 aasta taotlusvoorus

Meede 1.1 – 252 576,65 eurot
Meede 1.2 – 100 000 eurot
Meede 2.1 – 180 000 eurot
Meede 2.2 – 269 222,08 eurot
Meede 3 – 80 000 eurot

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16:00-ks.

2018 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Ettevõtluse meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Liina Vähi
liina@voruleader.ee
5164476

2018 Meede 3 – Riigisisese ja väliskoostöö meede

Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Meetmeleht