2022 taotlusvoor

Avatud meetmed

Meede 1 “Kogukondlik areng”: 21.-28.märts 2022 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused ning sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust) v.a. Orava ja Misso piirkond

Meede 3 “Koostöö ja ühistegevuse arendamine”: 21.-28.märts 2022 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud tegutsenud mittetulundusühendused, sihtasutused ning kohalikud omavalitsusüksused ja kohalik LEADER tegevusgrupp v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 21. juuni 2022.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 22.veebruaril 2022 kell 14.00 ZOOMi keskkonnas.

Link koosolekule: https://us06web.zoom.us/j/89638760832?pwd=bmxUcDJxamtiSm8xbURRVG1VanczQT09.

Infopäevale registreerimine lingi https://forms.gle/MbjWgcBd3raGmpt7A kaudu.

Meede 2.1. Covid-19 kriisi mõju leevendamine: 24.-31. jaanuar 2022 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes 2019 aastaga vähemalt 30%. v.a. Orava ja Misso piirkond.

Meede 2.2. Väikeettevõtete arendamine: 24.-31. jaanuar 2022 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C – töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 27.aprill 2022.

Meetme 2 infopäev taotlejatele toimus teisipäeval 16. novembril kell 15.00 ZOOMi keskkonnas.

Infopäeva järelevaatamise link: https://www.youtube.com/watch?v=ZemKYpr-E_M

Meetme mahud 2022 aasta taotlusvoorus

Meede 1 – 300 000 eurot
Meede 2.1 – 195 998,19 eurot
Meede 2.2 – 300 000 eurot
Meede 3 – 150 000 eurot (avatud taotlusvooruga)
Meede 3 – 50 000 eurot (Partnerluskogu projektid)

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.

Juhendi LEADER toetustaotluse esitamiseks leiad siit.

2022 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 COVID-19 kriisi mõju leevendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Alameede 2.2 Väikeettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Meede 2 Hindamiskomisjoni koosseis

Ettevõtluse meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2022 Meede 3 – Koostöö ja ühistegevuse arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Meede 3 Hindamiskomisjoni koosseis

Meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330