2017 II taotlusvoor

Avatud meetmed

Küla- ja kultuurimeede:
18.-26. september 2017 kell 16.00
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 24. november 2017.
Ettevõtluse meede:
16.-24. oktoober 2017 kell 16.00
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 27. detsember 2017.

Meetmemahud

Meede 1.1 – 242 426,25 eurot
Meede 1.2 – 100 000 eurot
Meede 2.1 – 169 388,99 eurot
Meede 2.2 – 202 245,76 eurot

2017 Meede 1 – Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Küla- ja klutuurimeetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2017 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Nõustaja
Liina Vähi
liina@voruleader.ee
5164476

2017 Meede 3 – Riigisisese ja väliskoostöö meede

Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Meetmeleht

Küla- ja kultuurimeetme piirkondlikud infopäevad II taotlusvoor 2017

Mõniste, Rõuge ja Varstu vald
esmaspäeval 28. augustil kell 15.00
Sänna Kultuurimõisa saalis, Sänna külas Rõuge vallas

Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru vald
teisipäeval 29. augustil kell 15.00
Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste vald
kolmapäeval 30. augustil kell 15.00
Uue-Antsla Rahvamaja saalis, Uue-Antsla külas, Urvaste vallas

Ettevõtluse meetme infopäev II taotlusvoor 2017

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub kolmapäeval 27. septembril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 15.00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).