2017 I taotlusvoor

Avatud meetmed

Ettevõtluse meede:
20.-28. veebruar 2017
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 21. aprill 2017.
Küla- ja kultuurimeede:
20.-28. märts 2017
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 19. mai 2017.

Meetmemahud

Meede 1.1 – 242 426,25 eurot
Meede 1.2 – 100 000 eurot
Meede 2.1 – 150 000 eurot
Meede 2.2 – 192 426,25 eurot

2017 Meede 1 – Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Küla- ja klutuurimeetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2017 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Nõustaja
Liina Vähi
liina@voruleader.ee
5164476

Ettevõtluse infopäeva ettekanne

2017 Meede 3 – Riigisisese ja väliskoostöö meede

Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Meetmeleht

Küla- ja kultuurimeetme piirkondlikud infopäevad 2017

Urvaste ja Antsla vald
kolmapäeval 01. märtsil kell 13.00
Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla

Võru ja Sõmerpalu vald
reedel 03. märtsil kell 14.00
Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn

Rõuge ja Haanja vald
teisipäeval 07. märtsil kell 14.00
Nursi Külakeskuse II korrusel

Lasva ja Vastseliina vald
neljapäeval 09. märtsil kell 14.00
Vastseliina Rahvamaja saalis

Mõniste ja Varstu vald
reedel 10. märtsil kell 13.00
Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus

Ettevõtluse meetme infopäev

Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub reedel 03. veebruaril 2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 14.00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).