2019 taotlusvoor

Avatud meetmed

Küla- ja kultuurimeede: 10.- 17. aprill 2019 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 15.juuli 2019.

Küla- ja kultuurimeetme infopäev taotlejatele toimub 04.märtsil 2019 kell 14.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Ettevõtluse meede: 04.-11. september 2019 kell 16.00

Taotlusi saavad esitada Antsla-,Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 04.detsember 2019.

Ettevõtluse meetme infopäev taotlejatele toimub 05.augustil 2019 kell 14.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Meetmemahud 2019 aasta taotlusvoorus

Meede 1.1 – 216 508,25 eurot
Meede 1.2 – 70 000 eurot
Meede 2.1 – 96 417,31 eurot
Meede 2.2 – 142 869,34 eurot
Meede 3 – 60 000 eurot

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16:00-ks. Abiks e-prias tegevuste sisestamisel leiate juhised 01.augustil 2019 Põlumjanadusuuringute Keskuses toimunud Leader vebinari järelvaatamise lingilt  https://maainfo.ee/index.php?id=6709&page=3394&

2019 Meede 1 – Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö

Meetmeleht
Taotlusvorm
Kohustuslikud dokumendid esitamiseks taotlemisel
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2019 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Ettevõtluse meetme infopäeva ettekanne

Nõustaja
Liina Vähi
liina@voruleader.ee
5164476

2019 Meede 3 – Riigisisese ja väliskoostöö meede

Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Meetmeleht