Objektide tähistamine

Täpsemad nõuded tähistamisele on leitavad: Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamine, toetatud objektide tähistamine (määrus).

Vajalikud logod:

  1. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemiga: horisontaalne, vertikaalne (.jpg) ja horisontaalne, veritkaalne (.pdf)
  2. Euroopa Liidu LEADER logo: värviline (.jpg)
  3. Soovituslik on lisada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu logo

Maaeluministeeriumi kodulehelt on leitav LEADER sümboolika sh.Eesti Leader-logo stiiliraamat!

Vajalikud infosildi failid

Logod paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja need peavad olema selgelt nähtavad.

Märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat, arvates viimase toetusosa väljamaksmisest PRIA poolt.

Investeeringuobjekt tähistatakse koheselt pärast toetuse määramise otsuse saamist.

Tegevuse korral- tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal. Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid organisatsioonisiseselt, sellisel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis.

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:

  • Avaldatakse veebilehel lisaks logodele ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
  • Kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.