MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatus

Avaliku sektori esindajad

Kalmer Puusepp

Kalmer Puusepp

juhatuse esimees
Võru Vallavalitsus

Rein Loik

Rein Loik

Rõuge Vallavalitsus

Avo Kirsbaum

Avo Kirsbaum

Antsla Vallavalitsus

Kolmanda sektori esindajad

Merike Prätz

Merike Prätz

aseesimees
MTÜ Tsooru V-klubi

Toomas Kaun

Toomas Kaun

MTÜ Sõmerpalu Jahtkond

Janek Mustmaa

Janek Mustmaa

Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ

Ettevõtjate esindajad

Riho Roon

Riho Roon

Baltic Steelarc OÜ

Jaak Pächter

Jaak Pächter

Annikafarm OÜ

Meelis Koppel

Meelis Koppel

OÜ Puigar

Võrumaa Partnerluskogu juhatus on üheksaliikmeline, kelledest kohalike omavalitsuste esindajad on valitud ja kinnitatud kolmeks aastaks üldkoosoleku otsusega 08.12.2020 ning kolmanda sektori ja ettevõtjate esindajad on valitud ja kinnitatud kolmeks aastaks üldkoosoleku otsusega 31.03.2021.