Uuringud

Strateegia protsessi ühe osana valmivad järgmised analüüsid, kaardistused:

  1. Statistiline analüüs piirkonna olulisemate näitajate kohta, trendid arengukohtade väljaselgitamiseks
  2. Sotsiaalvaldkonna hetkeolukorra ja vajaduste kaardistused
  3. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader piirkonna turismivaldkonna uuring/kaardistus
  4. Omavalitsuste, suuremate arendus- ja katusorganisatsioonide vajaduste kaardistus

Loe siit, milline hinnang valmis Võrumaa partnerluskogu 2014-2020 perioodi meetmetele ja elluviidud projektidele

Artiklid

Mõtteviisi muutmise vajadus Võrumaa suunamiseks kestlikule rajale, piirkonna arengu uus narratiiv – Erkki Peetsalu

Sotsiaalse kapitali tähtsus Võrumaa arengus, võrgustike loomises ja otsuste langetamisel – Kadri Kangro

Ettevõtliku mõtteviisi arendamise tähtsus Võrumaa arengus ning eduka ettevõtluse eeldused – Aleksandr Miina