Toetuseavalduse esitamine ja aruandlus PRIAle

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu poolt heakskiidetud projektide esitamiseks PRIAle on vajalik lähtuda järgmistest vormidest. Allpool leiate projektitoetuse avalduse ning juhised selle täitmiseks. Samuti projekti aruande esitamiseks vajaliku kuludeklaratsiooni vormi ning juhised selle täitmiseks. Täpsem info on kättesaadav www.pria.ee – LEADER