2016 taotlusvoor

Avatud

Taotlusvoor on avatud 05.-20.mai 2016

Meetmemahud

Meede 1.1 – 200 000 eurot
Meede 1.2 – 150 000 eurot
Meede 2.1 – 100 000 eurot
Meede 2.2 – 200 000 eurot

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 24.00. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta.

Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 1. märtsil käskkirja, mille alusel eraldatakse LEADER tegevusgruppidele täiendavat toetust strateegiate kvaliteedi põhjal. Võrumaa Partnerluskogu saab tulenevalt strateegia hindamistulemustest lisaks juba eelnevalt eraldatud 3 miljonile eurole veel ca 660 000 eurot juurde. Aastateks 2014-2020 koostatud strateegia järgi saavad LEADER toetust taotleda Võrumaal Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliine ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundussektor, kohalik omavalitsus ja kohalik tegevusgrupp kolmest meetmest. Projektitoetusteks perioodil 2014-2020 on Võrumaa Partnerluskogule eraldatud vähemalt 2,9 miljonit eurot.

2016 Meede 1 – Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2016 Meede 2 – Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskomisjon

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330

2016 Meede 3 – Riigisisese ja väliskoostöö meede

Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Meetmeleht

Küla- ja kultuurimeetme piirkondlikud infopäevad 2016

Urvaste ja Antsla vald
06. aprillil 2016 kell 13.00
Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla

Võru ja Sõmerpalu vald
07. Aprillil 2016 kell 14.00
Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Rõuge ja Haanja vald
13.aprillil 2016 kell 14.00

Lasva ja Vastseliina vald
14. Aprillil 2016 kell 14.00
Lasva Rahvamaja saalis Palo tee 46, Lasva külas

Mõniste ja Varstu vald
15.aprillil 2016 kell 14.00
Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus