Teostatud projektid 2009

Pokumaa õpilasmaleva ja noorte talgute läbiviimine

Pokumaa SA

Viidi läbi 10 päevane malevasuvi 12-le kohalikule noorele. Malevale eelnes 16 tunnine koostööoskuste koolitus. Maleva lõpetas õppereis Läti Vabariiki Tervete Loodusparki. Korraldati võsatõrjetalgud moortele Pokumaa looduslikel niitudel.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 3 611,62 eurot.

Sõmerpalu Puhke- ja Virgestusala ehitusprojekti koostamine

MTÜ Sõmerpalu Külaselts

Koostati puhke- ja virgestusala ehitusprojekt, et välja arendada spordirajatised liikumiseks, mis aitab piirkonna elanikes tekitada suuremat huvi ja motivatsiooni sprotlike eluviiside vastu väikelastest eakateni.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 2 375,60 eurot.

Alt-Lauri talus masinate ja seadmete soetamine,ruumide kohandamine

Aiavili OÜ

Toetuse abiga välja ehitatud pesemis-, koormis- ja pakendamisruum. Külmkambrisse paigaldati külmasüsteem ja soetati kultivaatoriga traktor.

Toetus: Meede 2. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 5 415,72 eurot.

Naturaalmahlade tootmine

FIE Edgar Kolts

Soetati mahesaduste töötlemiseks marjasde ja puuviljade press, püreemasin ja puhasti elevaator.

Toetus: Meede 2. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 25 564,65 eurot.

Lint-saeraami soetamine

Andu Allas FIE Soetati Husgvarna SMB 2155 EL lint-saeraam ja loodi kaasaegne veebikeskkond. Toetus: Meede 2. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 4 061,01 eurot.

Võrumaa tehnoloogiainkubaator

MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaator

Toetuse abiga lammutati Tehnoloogiainkubaatori maatükil asuvas viis sigalat ja kaalukoda. Koostati ja kehtestati detailplaneering ja geoalus. Projekteeriti ehitusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis lahendusega tootmis- ja büroohoonetele.

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 26 045,72 eurot.

Koostöö, ühise turunduse ja toodete arendamine väiketoidutootmise valdkonnas

MTÜ Rõuge Taluselts

Projektiga soetati taluseltsile mahekasvatuse edendamiseks ühise teenuse arendamiseks tehnoloogia valdkonnas kombineeritud seadeldis WeedMaster, millega saab efektiivsemalt köögiviljakasvatuses külvata ja harida.

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 3 538,72 eurot.

Nõustamine palkehitiste taastamiseks Võrumaal

MTÜ Vanaajamaja

Projekti käigus viidi läbi nõustamiskampaania Võrumaa kümnes vallas palkehitiste omanike juures, kuidas vanu ehitis hooldada ja ümber ehitada vältimaks väärtuslike taluarhitektuuri hoonete hävimist ning kujundamaks väärtushoidlikku käitumist palkehituspärandi haldamisel ja arendamisel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 250,55 eurot.

12 kuud Päevapööramisemäel

MTÜ Piusamaa

Korrastati matakarada Kalmetu müüri-Hinniala vahelisel lõigul, seati üles ajaloolise infoga tabelid ja suunaviidad. Pudruplatsile ehitati kergkonstruktsiooniline varjualune lõkkematerjali hoidmiseks ja paigaldati istepakkud. Päevapööramisemäe kohta koondati materjalid veebilehele. Korraldati aasta vältel 12 eirnevat teemapäeva

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 858,39 eurot.

Esiisade suusajälgedes

TÜ Klubi Haanja Maraton

Korraldati kümme 2 tunnist suusaalgõpetuse koolitust ja viis 2 tunnist matka kohalikele noortele ja täiskasvanutele kogenud instruktori juhendamisel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 4 551,21 eurot.

Võrumaa külade tegemised trükisesse

MTÜ Kodukant Võrumaa

Projekti raames koguti materjale kõigist omavalitsustest ja trükiti Võrumaa külalugude raamat.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 873,05 eurot.

Kuldre noortetoa käivitamine

MTÜ Noorteklubi Urvaste valla noored

Kapitaalremondi käigus remonditi noortetoa tarbeks Urvaste vallamaja keldrikorruse ruumid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 8 956,96 eurot.

MTÜde praktilised õppepäevad

MTÜ Kodukant Võrumaa

Projekti raames korraldati 4 1 päevast koolitust- praktilist töötuba MTÜ –de esindajatele, milliste käigus käsitleti MTÜ-dega seotud raamatupidamisalaseid ja dokumentatsiooni koostamisega seotud küsimusi. Lisaks toimus 3 päevane õppereis Läti Vabariiki.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 3 240,32 eurot.

Läbi raskuste võidu poole

MTÜ Haanja Suusaklubi

Haanjamaa noored vanuses 12-15 osalesid spordilaagris Haanjas, kus omandati juurde uusi oskusi ja saadi juurde kogemusi. Koolispordiliidu MM-l Itaalias osales 6 klubi liiget. Suusaklubile soetati juurde suusavarustust.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 4 553,74 eurot.

Lahtised meistrivõistlused Uue-Antsla noorteklubi karikale

MTÜ Noorteklubi Urvaste valla noored

Projektiga soetati noorteklubile erinevaid lauamänge, sülearvuti koos printeriga. Noortetegevuse aktiviseerimiseks talvisel perioodil korraldati lahtised meistrivõistlused lauahokis, lauajalgpallis ja lauatennises.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 4 222,62 eurot.

Mõniste noored Helsingisse

MTÜ Motoklubi Wildhogs MC

Projekti toel külastas 23 Mõniste valla noort Soomes toimunud tehnikamessi American Car Show. Samas tutvustati messikülalistele motoklubi Wildhogs MC tegemisi sh. unimotot, mis on põhjamaalastele seni veel tundmatu võistlusratas ja jagati ohtralt prosüüre. Tutvuti Helsingi vaatamisväärsustega.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 5 000,32 eurot.

Noorte ettevõtlustegevuse arendamine

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi

Projekti raames rajati noorte ettevõtmisel Rõugesse noortekohvik, soetati sisustust ja tehnikat, avati noorte tööbörs.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 6 617,97 eurot.

Seadmete soetamine mahesaaduste töötlemiseks

FIE Edgar Kolts

Projekti toetusega soetati mahetallu külmutus-, säilitus- ja jahutusseadmed koos paigaldusega.

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 27 725,19 eurot.

Ühisturustamise seminar „UMA MEKK“ (Kohalikele väiketoidutootjatele/käitlejatele suunatud projekt UMA MEKK)

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Projekti raames toimunud seminaripäeval sai sõna Dimitri Demjanov, kes veenis lihtsal ja võluval moel kasutama kohalikku toodangut igapäevases toidutegemises. Koos Ants Uustaluga tutvustati võimalikke kulinaarseid lähenemisviise lambale. Veterinaarameti esindajad tutvustasid väiketootjale kehtestatud nõudeid. Taavi Karu Võru Tarbijate ühistust selgitas jaekaubanduskettide turunduspõhimõtteid.
Ettekannete vahelised kohvipausid ja lõuna olid valmistatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppejõu Silvi Pihlaka juhendamisel õpilaste poolt, kasutades vanu traditsioonilisi Võrumaa retsepte. Korraldati neli erinevat teematöötuba.

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 11 857,72 eurot.

Koostöö, ühise turunduse ja toodete arendamine väiketoidutootmise valdkonnas

MTÜ Rõuge Taluselts

Projekti käigus koostati väiketoidutootjate ja töötlejate ühisturunduse strateegiline kava. Koostati postkaardi formaadis väiketöötlejaid tutvustav trükis. Loodi ühine internetipõhine müügikeskkonna süsteem www.let.ee

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 14 725,22 eurot.