2023 II taotlusvoor

Avatud meede

2.1. “Covid-19 kriisi mõju leevendamine” 14.-18.08.2023 kell 16.00.

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel oli käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust võrreldes 2019 aastaga v.a. Orava ja Misso piirkond.

Meetme maht taotlusvoorus on 74 487,21 eurot.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 29.09.2023.

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.

Teade taotlusvooru avanemise kohta avalikustatud 02. juuni 2023.a.

2023 Alammeede 2.1 COVID-19 kriisi mõju leevendamine

Meetmeleht
Taotlusvorm
Hindamiskriteeriumid

Meede 2 Hindamiskomisjoni koosseis

Nõustaja
Kerli Kanger
kerli@voruleader.ee
53451330