Teostatud projektid 2009

Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi tantsu ja muusika

Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi tantsu ja muusika

Antsla Vallavalitsus

Projekti raames soetati 35 aastat tegutsenud naisrahvatantsurühmale Linda rahvariided ning soetati Antsla Spordikeskuse rahvapilliansambli pille. Projekti toel saadud pillide kasutamise võimalus muudab senise repertuaari mitmekesisemaks ning rahvamuusikaansambli heli on täienenud. Rahvatantsurühma esinduslik välimus kannab edasi kohalikku rahvariidemustrit.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 101 116 krooni / 6 462,52 eurot.

Lasva valla pärandkultuuri päev

Lasva Vallavalitsus

Projekti eesmärgiks oli läbi pärimuskultuuri päeva korraldamise aidata kaasa kohaliku kultuuripärandi säilitamisele ja taaselustamisele. Projekti raames lavastati võrokeelne näitemäng „Suvitajad" Lasva veetorni galerii õuel. Korraldati üldrahvalik üritus „Lasva järve tulemuusika" Lasva järve rannal erinevate taidlejate osalusel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 76 061 krooni / 4 861,16 eurot.

Elukeskkonna parandamine Vana-Vastseliina piiskopilinnuse kompleksis

Elukeskkonna parandamine Vana-Vastseliina piiskopilinnuse kompleksis

Vastseliina Piiskopilinnuse SA

Projekti eesmärgiks oli Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le soetada piiskopilinnuse kompleksi hooldamiseks vajalikud tehnilised vahendid. Haljasalade hooldustraktor, vints, muruniiduk, järelkäru, lumesahk, mille soetamisega paranes oluliselt kompleksi hooldus ning Vastseliina aleviku tänavate lumetõrje kvaliteet. Samuti kasutatakse soetatud vahendeid sihtasutuse poolt korraldatavate ürituste teenindamiseks ja läbiviimiseks.

Toetus: meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 54 111 krooni / 3 458,35 eurot (2009 I voor).