Teostatud projektid 2010

Võrumaa Jahimeeste Seltsimaja siseviimistluse tegemine

Võrumaa Jahimeeste Selts

Võru jahtkonna jahimaja saaliruum, kööginurk, saun, sauna eesruum ja –pesuruum ning wc Puiga külas Võru vallas said projektiga välja ehitatud, teostati santehnilisi töid. Soetati keskküttepliit ja kamin.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 13 832,15 eurot.

Urvaste kiriku elektripaigaldise renoveerimine

EELK Urvaste Püha Urbanuse Kogudus

Projekti käigus vahetati välja Urvaste kirikuhoone elektrijuhtmestik ja uuendati kõik vajalikud seadmed.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 17 049,07 eurot.

Halumasin Kündja piirkonnale

MTÜ Kündja Kotus

Projektiga osutus võimalikuks lahendada külaelanikele küttepuude tegemise probleem, mis seisnes selles, et sae ja kirvega käis see töö vanuritele üle jõu.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 112 465 krooni / 7 187,82 eurot.

Lava valgustehnika soetamine

Antsla Vallavalitsus

Projekti eesmärgiks oli arendada oma tegevust uute valgustehniliste seadmete sissetoomisega ja muuta kaasaegse tehnika olemasolul üritused atraktiivsemaks.
Koostöös erinevate Antsla valla asutuste ja seltsidega, kus kasutatakse uut kaasaegset valgustehnikat on nüüdsest võimalik korraldada mitmekülgsemaid üritusi. Külalisesinejad ei pea enam kaasa tooma valgustehnikat. Uue valgustusega on läbi viidud etendused Antsla KSK ja Antsla Gümnaasiumi näiteringide poolt.
Uue valgustehnika paigaldamisega tuli investeerida täiendavalt elektrisüsteemide uuendamisse ja uue töövalguse ehitamisse. Lisainvesteering tuli seoses valgustehnika juhtimise õppeks vajamineva koolitaja palkamisega.
Antsla KSK töötajad on saanud suure kogemuse võrra targemaks valgustehnika valdkonnas.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 13 779,43 eurot.

Sõmerpalu noortekeskuse ehitusprojekti koostamine

MTÜ Sõmerpalu Külaselts

Projekti toetusel projekteeriti Sõmerpalu külla Sõmerpalu koolihoone juurde kuuluvasse endisesse lasketiiru ruumid noortekeskuse väljaarendamiseks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 3 658,30 eurot.