Teostatud projektid 2010

UMA MEKK kaubamärgi väljatöötamine ja ellurakendamine

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Projekti raames viidi läbi ettevõtjatele suunatud 2 päevased koolituspäevad: „Sannah savvutõt liha", „Juustutegemise algkool" ja „Juuretisega leiva- ja saiategu". Korraldati traditsiooniliste Võrumaa retseptide konkurss ja loodi digitaalne kokaraamat Võrumaa Partnerluskogu kodulehele: http://voruleader.ee/kokaraamat Korraldati esimene kohaliku toidutoodangu laat UMA MEKK.

Toetus: Meede 2.2.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 15 337,52 eurot.

Loode-Võrumaa turismiettevõtjate koostöö arendamine

Pokumaa Sihtasutus

Projektiga koostati ühine turundusstrateegia ja ühispaketid. Koostati voldik ja valmistati neli teisaldatavat turismikaarti tutvustamaks Pokumaad, Nõiariiki, Vaski külalistemaja, Urvaste kirikut, Tamme-Lauri tamme ja Uhtjärve. Osaleti ühise messiboksiga turismimessidel Tourest 2011 Tallinns ja Balttour 2011 Riias. Valmis ühine reklaamklipp tiraažiga 1000 tk mini DVD-del jaotamiseks messidel ja külalistele

Toetus: Meede 2.2.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 6 432,34 eurot.

e-motion,võimalusterohke bränd turismitoote arendamisel Võrumaal

Võrumaa Talupidajate Liit

Turismitoodete arendamiseks Võrumaal läbiviidud E-motion tootearenduseks erinevad seminarid.

Toetus: Meede 2.2.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 6 150,19 eurot.

Loomaveofurgooni ostmine

Estonian-ACB-Vianco OÜ

Loomakasvatajate ja ettevõtete nõudluse tagamiseks ja elusloomade transportimisel sätestatud rangete nõuete heaolutingimuste täitmiseks soetati spetsiaalne loomavefurgoon.

Toetus: Meede 2.2.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 18 799,98 eurot.

Võrumaa uute elamustootepakettide ühisturundus Läänemere regioonis

SA Võrumaa Arenguagentuur

Projekti käigus koostati mitmekülgne tootekataloog Võrumaa elamustootepakketide ja sihtkohtade kohta, valmis voldikkaart. Osaleti turismimessidel Tourest 2011 Tallinns ja Balttour 2011 Riias. Toimus Võrumaa siseturismi road-show Tallinnas ja Ida-Virumaal. Uuendati maakonna väliskaartid, vahetati asjakohane informatsioon. Välja anti Võrumaa üritusi ja teenuseid tutvustav trükis „Võrumaa Suvi 2011".Uuendati maakonna turismikoduleht.

Toetus: Meede 2.2.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 35 044,43 eurot.

Pikakannu muuseumitoa füüsiline uuendus ja üritustesarja läbiviimine

Ühing Pikakannu kooli Areng

Projektiga sai muuseumituba uue kujunduse, stendid ja laevalgustuse. Muuseumikülastajatele valmis arvutimäng, kus läbi põnevate seikluste omandab noor inimene ka mõne olulise teadmise eesti hariduse ajaloost. Mängu leiab Pikakannu kodulehelt (esilehe kõige lõpust): http://stay.offline.ee/pikakannu/ Enne mängima asumist on soovitav muuseumituba külastada! Toimusid muuseumitunnid-jututoad, kus külalisteks ka laias maailmas tuntust kogunud võrukad.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 832,45 eurot.

Sulbi maarahva tegemised suvest suveni

MTÜ Sulbi Maarahva Selts

Projekti raames toimus traditsiooniline 2011.a. Mihkli laat Sulbis. Uue traditsiooni loomiseks kutsuti kogukonna elanikud tervisespordipäeva loengule tõstmaks elanike teadlikkust tervislikest eluviisidest.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 180,65 eurot.

Noorsoonäidendite kogu „Ruusmäest Ruusmäele“ trükkimine ja esitlus

ruusmaest-ruusmaele-120830

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Projekti eesmärgiks oli Rogosi mõisa ja paikkonna ajaloo jäädvustamine noorsoonäidenditena. Tulevastel põlvedel on hea võimalus kasutada kogumikku ajalooallikana ning pärandkultuuriliste näitemängude mängimiseks.
Kogumiku autor Talvo Pabut on kirjutanud eessõnas järgmist: "Kogumikus leiduvad näidendid pole mitte tavalised näidendid. Teatritekstide inspiratsiooniallikaks on kõik need fantaasiaküllased Ruusmäe noored, kes andsid hinge näidendite tegelaskujudele. Seega on igal lavalool autoreid täpselt nii palju kui on näidendis tegelasi, sest kel iganes soovi, võis liituda ühise mõtteringiga, kus fantaasialind päästeti puurist ning kroonikul tuli vaid Fööniksi pillatud sulgkergelt keerlevatel sõnadel sabast napsata ning seejärel kirjapilti kängitseda".

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 800,93 eurot.

Urvaste kihelkonna rahvarõivaste soetamine Urvaste naisrühmale

Urvaste Külade Selts

Projektiga valmisid Urvaste naisrahvatantsurühmale Urvaste kihelkonna rahvarõivakomplektid. Osteti rahvariiete juurde 16 kuhiksõlge ja tantsijatele pastlad.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 796,01 eurot.

Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja (2010 I voor)

rouge-pritsumehed-120830

MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Projekti üldiseks eesmärgiks oli populariseerida Rõuge valla inimeste seas Rõuge priitahtlike pritsimeeste tegevust ning seeläbi arendada kogukonna sidusust ning elujõulisust. 31. juulil 2010 toimus Rõuges priitahtlike pritsimeeste 105 aastapäevale pühendatud üritus "Priitahtlike pritsimeeste käraja", millest võttis osa 376 inimest üle terve Eesti. Liikuvaks reklaamiks valmistati ja paigaldati projekti toel MTÜ bussile reklaamkleebised. Üritusel astus teiste seas üles ka Võru valla Tagaküla puhkpilliorkester, kelle rolliks oli muuhulgas ka ronkkäigul mängimine ja meeleolu tekitamine.Samuti valmis põhjalik ajaloofaktidele tuginev brožüür 2000 ex koos pildimaterjaliga Rõuge Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu (1905) tegevusest kuni Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste MTÜ (2010) tegevuste kajastamiseni. Täiustati ka ühingu põhivaralist baasi: osteti elektrigeneraator, statiivil valgustuskomplekt, mootorsaag ja ujuvpump. Turundustemaatika arendamiseks tellitu MTÜ-le teisaldatavad bännerid. Erinevatel üritustel osalemiseks ning enda nähtavamaks muutmiseks telliti MTÜ sümboolikaga lipp. LEADER meetme projektitoel sai ühing oluliselt arendada ennetustööd Rõuge vallas ja lähipiirkonnas ning täiustada materiaalset baasi, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 608,28 eurot.

Võrumaa tantsupidu pühendatud Kai Leete 100. Sünniaastapäevale

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Toetuse abiga kaeti Võrumaa tantsupeo korralduskulud.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 446,79 eurot.

Eesti koorimuusika tutvustamine ja lõimimine Põhjamaade kooritraditsioonidega (2010 I voor)

MTÜ Hilaro

Segakoor Hilaro osales Põhja-ja Baltimaade koorifestivalil. Segakoor Hilaro oli 9 Eesti koori hulgas, kes valiti Eesti kooriühingu muusikanõukogu poolt välja esindama Eestit Islandil. Projektist osavõtjad said rahvusvahelisel festivalil osalemise ja suure mitmekeelse kooriga festivali laval laulmise kogemuse ning võimaluse töötada mitmete Põhjamaade juhtivate koorijuhtide käe all. Osaleti ka töötubades.
Koorijuhile oli rahvusvaheline festival suurepäraseks võimaluseks enesetäiendamiseks, koostöökontaktide vahetamiseks ja uue repertuaari leidmiseks.
Kohapeal tutvustati ka Eesti koorimuusikat, osaleti koos teiste Eesti kooridega Reykjaviki erinevates kohtades korraldatud kontsertidel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 123 441 krooni/ 7 889,32eurot.

Lasva valla lasteaia õpetajate kandlekoolitus ning rahvariiete ja väikekannelde hankimine lasteaiale

Lasva Vallavalitsus

Lasva valla lasteaia koolieelikute rühma 11 poisile ja 11 tüdrukule ja 5-le õpetajale soetati projekti toel Rõuge kihelkonna rahvariided. Osteti viis seitsmekeelset väikekannelt koos kandlekottidega. Korraldati setu kandle koolitus õpetajatele.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 733,07 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi IV etapp

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu

Projektiga koostati ja paigaldati muuseumi ekspositsioon. Viidi läbi pillimeister August Teppo lõõtsapärandi uurimine, kogumine ja koostati ekspositsioon.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 414,09 eurot.

Antsla huviringidele vajaminevate vahendite soetamine

Antsla Vallavalitsus

Projekti abiga soetati Antsla naiskoori 15-le liikmele ja 8-le rahvamuusikaansambli liikmele Urvaste kihelkonna rahvariiete särgid, seelikud ja vööd.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 7 260,49 eurot.

Pikakannu Seltsimaja sisustamine

Ühing Pikakannu Kooli Areng

Projektiga valmis Pikakannu Vana Koolimaja II korruse ehitusprojekt ja soetati käsitööhuviliste tarvis overlokk masin.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 1 990,20 eurot.

Urvaste külaköögi tehnika

Urvaste Külade Selts

Kohalike toiduhuviliste tarvis muretseti Urvaste seltsimaja uude renoveeritud köögiruumi toormahlapress, külmkapp ja sügavkülmik, jahu- ja helbeveski, köögiviljalõikur koos lisatarvikutega ja universaalsegaja.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 3 020,76 eurot.

Roosu talu vabaajakeskuse küttesüsteemi renoveerimine

MTÜ Sulbi Maarahva Selts

Projekti käigus renoveeriti Roosu talu vabaajakeskuse küttesüsteem.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 4 427,16 eurot.

Tsolgo külakeskus

Tsolgo Arendusühing

Projekti abiga vahetati välja Tsolgo külamaja aknad, muutes seeläbi külamaja oluliselt soojapidavamaks. Soetati Tsolgo rahvamajja uued toolid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 12 254,74 eurot.

Varstu ujumis- ja puhkekoha sisustamine

varstu-ujumis-ja-puhkeala-120830

Varstu kultuuritarõ

Projekti „Varstu ujumis-ja puhkekoha sisustamine" eesmärgiks oli Varstu järve äärse avalikult kasutatava puhke-ala arendamine. Varstu järve ääres on olnud juba elanikele harjumuspäraseks kujunenud ujumiskoht, mida projekti käigus täiendati mängu-ja puhkevahenditega. Järve kaldale rajati riietumiskabiin, käimla, velostatiiv jalgrataste hoidmiseks, paigaldati pingid, tavaline kiik (kahekohaline) ja kiik „ Linnupesa", paadisild, ronila-püramiid ja ainulaadse lahendusega liumägi vette.
Korrastatud ujumis-ja puhkekohast on tänaseks päevaks kujunenud oodatult suvel populaarne koht. Rand koos järve ja koolimaja nõlval asuva vapipeenraga on muutunud ilusaimaks ja maalilisemaiks kohaks Varstu vallas, mida naudivad kõik Varstu alevikku läbival maanteel reisijad.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 14 307,47 eurot.