Teostatud projektid 2011

Talulavka koostöövõrgustiku arendamine

Tulundusühistu Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik
Lõuna-Eesti talulavka toimimiseks ja kohaliku toidu transpordi-logistika korraldamiseks soetati külmkambriga kaubabuss Ford Transit.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 11 106,00 eurot.

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti liikmete ja partnerite osavõtt Hollandi Ida-Groningeni piirkonna toidunädala üritusest

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti
Projekti raames toimus 2011.a. oktoobris 7 päevane õppereis 24-le inimesele Hollandisse Groningeni linnas toimuvale Toidunädalale, kus väiketootjatel oli võimalus oma tooteid esitleda ja turustada. Oli hea võimalus näha ja õppida suurürituse ettevalmistust, korraldust ja turundust – olles kogu selle protsessi oodatud osaliseks.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 20 101,60 eurot.

Uma Söögi Kotus

MTÜ Maaterake
Projekti vahenditega väiketoidukäitlejatele mittetootliku multifunktsionaalse keskuse rajamiseks telliti ehitusprojekt, eesmärgiga aitamaks ettevõtetel laieneda, luua uusi töökohti ning tagamaks maapiirkonna väikeettevõtluse jätkusuutlikkus, parendada ühistegevust ja koostööd üldiste teenuste pakkumises, soodustada ühisturundamist ja ühist tootearendust. Valmis geodeetiline alusplaan ja teostati ettevalmistava tööna hoonestatava maa-alal korrastamine.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 11 410,00 eurot.

MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori seadmete soetamine

MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaator
Toetuse raames soetati Võrumaal tegutsevate väiketoidutöötlejate konkurentsivõime tõstmiseks läbi tootearenduse nende toodetele ja teenustele lisandväärtuse andmiseks tsentrifugaalne mahlapress, köögiviljatükeldaja ja keedukatel, millised võimaldavad välja arendada uusi tooteid ja teenuseid. Soetatud seadmed on paigaldatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekööki, kus neid on võimalik kõigil väiketoidutöötlejal kasutada.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 9 344,64 eurot.

Reklaamürituste sari: Võrumaa Võlub!

Võrumaa Turismiliit
Lõuna-Eesti elanike teavitamiseks Võrumaa turismihooaegade avamisest anti välja Võrumaa üritusi ja teenuseid tutvustav kalender, reklaamflaierid ja reklaamplakatid. Võrumaa turundamiseks osaleti sisemessil „Tourest 2012" Tallinnas. Korraldati kaks Võrumaa turismihooaegade reklaamüritust kajastades neid erinevates meediakanalites ja väljaannetes, et enam tõmmata tähelepanu Võrumaa ettevõtjate teenustele ja kohalikule toidule.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 7 569,34 eurot.

Nõiariigi Liikluslinna autoparkla ehitus

OÜ Uhtjärve Ürgoru Nõiariik
Projekti toetusega ehitati välja Liikluslinna hoone kõrval asuv nõuetekohane peenkillustikust kattega 2650 m2 suurune autoparkla koos kõnniteede, haljasribade ja valgustusega võimaldades nii külastajate liiklusvahendite probleemideta parkimine ja külastajate turvaline juurdepääs liikluslinna hoonesse ja lõbustusparki. Rajati 200 jm asfaltkattega kõnniteid ja 400 m2 murupinda ning püstitati 9 valgustit.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 15 074,43 eurot.

Plaani küla ajaloopärandi väärtustamine

MTÜ Plaani Mõis
Projekti käigus valmis ajalooline uuring Plaani küla kohta, mis annab ülevaate küla ajaloost, asustuse kujunemisest, toimunud muudatustest, olulistest sündmustest, inimestest, vaimuelust ja traditsioonidest. Korraldati viie päevane maakivitööde õpituba, sugupuude uurimise õpituba ja aiakujundamise õpituba. Kõigi tegevuste lõpetuseks toimus külafoorum – kus tutvustati projekti jooksul tehtut laiemale kuulajaskonnale ja sõlmiti omavahel uusi tutvusi kogukonnast pärit mujal elavate inimestega.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 204,90 eurot.

Võru XVII Folkloorifestival

MTÜ Võru Folkloorifestival
Projekti toetusega toimus 2011.a. XVII Võru folkloorifestivalil esinevate ca 400 külalise toitlustamine ja „Kulinaariumi" läbiviimine, kus festivali külalisrühmad pakkusid oma maa roogasid ja Võrumaa toidumeistrid meie kohalikku toitu.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 586,75 eurot.

Pärandkultuuri õpi- ja töötoad Haanimaal

Haanimiihhi Nõvvokoda
Kohaliku kultuuripärandi taaselustamiseks ja säilitamiseks läbi loomuliku kogemuste jagamise ja suhtlusvormi nii nagu see toimus vanadel aegadel korraldati kahe aasta vältel 69 õpituba: 11 pärimustantsu-, 12 regilaulu-, 20 pillimängu- (lõõtspill, väikekannel), 14 käsitöö- ja 12 kohaliku köögi õpituba. Kõik õpitoad toimusid vanavanemate, emade-isade ja lastega koos tegutsemise vormis.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 616,85 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi teavitustegevus

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu
Muuseumi ekspositsiooni, infovoldiku ja kodulehe koostamiseks töötati välja muuseumi sümboolika ja logo. Koostati ja trükiti infovoldik. Lõõtsamuuseumi hoonesse soetati audio ja videosüsteem, millise abil saab esitada muuseumi külastajatele lõõtspillimuusika näidiseid ja katkeid intervjuudest.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 151,00 eurot.

Haagise ostmine

Krabi Külaselts
Krabi Külateater on tuntud mitte ainult Võrumaal vaid üle vabariigi. Kõik etendused on kirjutatud ja lavastatud ühe kohaliku inimese poolt ning näitlejad on kõik kohalikud inimesed. Reeglina etendatakse uusi lavatükke puhtas ja puutumatus looduses Paganamaa maastikukaitsealal. Kõik üritusteks vajalik tuleb kohale sõidutada. Seda kõike on tehtud laenutatud haagisega, mis on üsna kulukaks kujunenud. Seoses arvukate esinemistega vajas Külateater tehnika ja atribuutika transportimiseks oma haagist, milline tänu toetusele sai soetatud.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 1 593,00 eurot.

Võru Maarahva Kalender trükki

Võrumaa Talupidajate Liit
Maaelu propageerimiseks koostati „Võrumaa Maarahva Kalender 2012". Kalender kajastab maarahva tegemisi ja on koostatud nende endi piltidest.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 1 710,00 eurot.

Sulbi Maarahva Tegemised 2011

Sulbi Maarahva Selts MTÜ
Projekti toetusel reklaamiti ning korraldati Sulbi piirkonna elanikele külakultuuri säilitamiseks ja taaselustamiseks tegevusterohkeid seikluspäeva ja jaanipäeva ning traditsioonilist igasügisest Mihklilaata.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 1 834,65 eurot.

Antsla Gümnaasiumi rahvatantsurühmadele esinemisriiete soetamine

Antsla Vallavalitsus
Paremate esinemisvõimaluste loomise, esteetilise ja rahvusliku kvaliteedi tagamiseks, noorte tantsijate motiveerimiseks ja uue tantsupõlvkonna kasvatamiseks soetati Antsla Gümnaasiumi kahele, 7.-9. klassi tantsurühmale kaheksa komplekti ja gümnaasiumi tantsurühmale üheksa komplekti Urvaste kihelkonna rahvariideid.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 239,00 eurot.

Sänna Kultuurimõisa õpitoad

MTÜ Sänna Kultuurimõis
Projekt võimaldas kohalikele elanikele kordineeritud mitmekesist traditsioonilist huvitegevuse korraldamist. Kohalikele naistele korraldati kangastelgede-, keraamika-, siidimaali – ja kalligraafia õpitoad, meestele puutöö ja restaureerimistöötoad. Rõuge valla lapsevanemad said kätt proovida mänguasjade valmistamise õpitubades. Teatrihuvilistele toimus teatrikursus. Eesti Astronoomia Seltsi MTÜ eestvedamisel toimusid astronoomiaalased loengud ja vaatlusõhtud.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 5 575,50 eurot.

Kagu-Eesti suitsusaunatava tutvustava lühifilmi tegemine

MTÜ Võro Selts VKKF
Projekti lõpptulemusena on valminud ülevaatlik suitsusauna tava tutvustav 18 minuti pikkune film DVD-na (100 eksemplari) ning veebivariandis. Film on DVD-l kolmes keeles: võro-, eesti- ja inglise keeles. Veebiversioon on vaadatav Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus Võrumaa suitsusaunatraditsiooni kande juures: http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/index.php?page=Public.Knowledge&areaid=0jaid=149
DVD-d jõudsid jaotuskava järgi vana Võrumaa raamatukogudesse, muuseumidesse, organisatsioonidesse, kes aktiivselt tegelevad paikkonna kultuuripärandi teadvustamise ja tutvustamisega. Film DVD-l saadeti ka Kultuuriministeeriumile, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusele ja kõrgkoolide seotud erialade raamatukogudele.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 580,00 eurot.

Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus
Projekti toel teostati Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi terviklik mainekujundus reklaammaterjali ning atraktiivse ürituse kaudu väärtustades kohalikku kultuuripärandit. Koostati Vastseliina Piiskopilinnuse infovoldik, valmis kodulehekülg, kaubikule paigaldati spetsiaalkilele trükitud reklaamkleebised. Soetati keskaegses stiilis sisustatud kõrtsiruumi keskaja stiilis nõud, kööki soetati ahjuga elektripliit ja külmik. Korraldati keskaja köögist ja kultuurist inspireeritud stiiliüritus „Keskaja köök" koos toitude degusteerimise, kohalike lugude ja lauludega Piiri kõrts külastuskeskus-muuseumis.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 8 558,72 eurot.

Ööbikuoru Hüdrotöökoja-muuseumi funktsionaalsuse täiustamine

MTÜ Ööbikuoru Hüdrotöökoda-Muuseum
Projekti raames telliti uurimus Rõuges Ööbikuorus asuva minihüdroelektrijaama ja mehaanikatöökoja asutaja Peeter Johansoni (1893-1944) elu ja tegevuse kohta.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 486,00 eurot.

Meediataristu loomine Haanja külas kogukonnaajakirjanduse arendamiseks

Ilmaparandaja MTÜ
Võrumaal Haanja vallas elama asunud ajakirjanike kogukonna kodanikuajakirjanduse arendamiseks sisustati raadiostuudio ja selle tarbeks soetati montaaziarvuti DELL Latitude, juhtmed, mikrofon, kõrvaklapid, kõlarid, mikserpult ja telefonihübriid.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 978,20 eurot.

Motoklubi hoone rekonstrueerimise ja haljastuse projekteerimine

MTÜ Motoklubi Wildhogs MC
Projekti toel telliti klubihoone rekonstrueerimistööde ehitusprojekt, mis sisaldas mõõdistust, arhitektuurset ja konstruktiivset osa ning kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni ninh elektripüaigaldise ja nõrkvoolu projekteerimist.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 651,80 eurot.