Teostatud projektid 2011

Linda rahvamaja ruumide sisustamine

Boose Selts
2010.a. Linda rahvamaja rekonstrueeritud kööki ja kõrvalruumi soetati sisustust.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 860,00 eurot.

Plaani külatare projekteerimine

MTÜ Plaani Mõis
Projekti raames valmis külatare rekonstrueerimisprojekt, mis sisaldab geodeetilist alusplaani, külatare rekonstrueerimise arhitektuur-ehituslikku projekti ja külatare sise- ja välisveevarustust ning kanalisatsiooni heitveekäitlust.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 4 108,32 eurot.

Ossi Tare keskuse juurdeehituse ehitamine

MTÜ Ossi Tare
Keskuse senise teeäärse sissekäigu toomiseks turvalisemasse paika ehitati projekti vahenditega keskusehoone juurdeehitus, kus asuvad uus peasissekäik ja keskuse uue küttesüsteemi tarvis katlaruum.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 182,48 eurot.

Uue-Antsla rahvamaja keldrikorruse rekonstrueerimise ehituslik projekteerimine

MTÜ Kaksküla
Kohalikele elanikele avalike teenuste osutamise parendamiseks ja vaba-aja veetmise võimaluste laiendamiseks valmis projekti raames Uue-Antsla rahvamaja keldrikorrusel asuvate ruumide rekonstrueerimise projekti arhitektuurne ja konstruktiivne osa, hüdroisolatsiooni ja sokli soojustus; sanitaartehniline osa; veevarustus ja kanalisatsioon ning elektriprojekt.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 1 944,00 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi elekter

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu
Projekti raames teostati elektri- ja nõrkvoolupaigaldise tööd. Projekteeriti ja paigaldati piksekaitse.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 13 757,04 eurot.

Krabi rahvamaja katuse renoveerimine

Krabi Külaselts
Projekti käigus renoveeriti Krabi rahvamaja katus koos vajaliku vihmaveesüsteemiga.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 663,00 eurot.

Haanja Laskesuusakeskuse arendamine

SÜ Võru Biathlon
Nii siseriiklike kui rahvusvaheliste laskesuusa võistluste läbiviimiseks ja parimaks treeningprotsessi korraldamiseks Haanja lasketiirus renoveeriti osaliselt asfaltkate tulejoonel.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 165,46 eurot.

Juba Külakoda

MTÜ Juba Külaselts
Võru valla rohelisse koridori ja väärtuslike maastike alale kerkis ilma kütteta, avatud, lihtne, ühekorruseline, naturaalsetest palkidest külakoda, milline oma stiililt ja olemuselt sobib ümbritsevasse keskkonda.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 103,51 eurot.

Sänna Kultuurimõisa naiskäsitöötubade remont

MTÜ Sänna Kultuurimõis
Projekti vahenditest remonditi Sänna mõisa kaks ruumi naiskäsitöötubadeks, väärtustamaks käsitööd ja käsitööoskusi kohalike elanike seas ning võimaldamaks oskusteabe liikumist. Käsitöötubade loomine võimaldab korraldada erialaseid õpitubasid, õppelaagreid ja perepäevi.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 938,00 eurot.

Navi Külaseltsi arendamine

MTÜ Navi Külaselts
Seltsimaja 1,84 ha suuruse territooriumi s.h 1,3 ha niidetavat murupinda korrashoiuks osteti seltsile raider koos lõikeorgani ning pühkimisharjaga. Puhastushari võimaldab pühkida betoonkattega mänguväljakut, parklat, kivisillutisi ja kõnniteid. Ühisvara säilimise tagamiseks soetati häiresüsteem. Lisaks külaseltsi olemasolevale helitehnikale ja dataprojektorile soetati projekti vahenditest raadiomikrofon ja mobiilne ekraan.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 141,73 eurot.

Kungla Rahvamaja fuajeeruumi renoveerimine ja inventari soetamine

MTÜ Tagaküla Laulu-Mängu Selts "Kungla"
Nimetatud projekti raames viidi läbi Kungla seltsimaja fuajee remont. Remondi käigus kaeti seinad uue laudisega, vahetati välja põrandakate ja ehitati uus kamin.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 6 325,56 eurot.

Kuldre Noortetoa rajamine II

MTÜ Noorteklubi Urvaste valla noored
Urvaste Vallavalitsuse soklikorrusel asuvad ruumid rekonstrueeriti Kuldre küla noortekeskuseks. Projekti raames paigaldati Uue-Antsla Noorteklubi ruumidele automaatne tulekahjusignalisatsioon ja ehitati ümber WC koos vee- ja kanalisatsiooni süsteemidega.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 9 669,12 eurot.