2016.a. taotlusvoorust elluviidud projektid

Klubihoone katuse renoveerimine

MTÜ motoklubi Wildhogs MC
Motoklubi hoone katusekatte vahetus loob täiendavaid võimalusi hoone teise korruse kasutuselevõtuks. Loob võimaluse taotleda korraldajaõigust unimoto maailmakarika etapi organiseerimiseks 2017. aastal. See aitab kaasa Eesti ääremaa, Mõniste valla piirkonna laiemaks tutvustamiseks tuues üritusele palju külastajaid Euroopast. Projekti elluviimisega loodi võimalus teiste Euroopa unimoto võistkondade majutamiseks Euroopa Meistrivõistluste etapi korraldamisel. Hoonele rajatakse nõuetele vastav varuväljapääs, et tagada majas viibivate inimeste ohutus.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 32 323,00 eurot.

wildhogs katus 1
wildhogs katus 2

Lailintlihvi soetamine

Rein Kala Tisleritööd FIE
Tänu lailintlihvi soetamisele tekkis võimalus kohapeal toota liimpuitkilpe, millest saab valmistada täispuitmööblit ja muid puitdetaile, vähenes oluliselt toodangu lihvimisele kulunud aeg ning käsitsi tehtava töö hulk. Uue seadme soetamisega loodi juurde üks uus töökoht.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 7 467 eurot.

Lailintlihv

Lintsaekaatri soetus puidule lisandväärtuse loomiseks

Luna OÜ
Puidu väärindamise ja puidust eritellimusmööbli disainimise ning valmistamise arendamiseks ettevõttes soetati mobiilne lintsaekaader, www.saeme.ee. Ettevõtte eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine puidu väärindamise osas.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 14 871,38 eurot.

Luna OÜ saeraam

Koduveini tootmise käivitamine Kõivsaare talus

OÜ Kõivsaare
Projekti raames rajati reoveepuhasti, paigaldati põrandaküte ja keskküttekatel, valati betoonpõrandad ja paigaldati kipslaed, ehitati välja elektrisüsteem ning hangiti veinitootmiseks vajalikud seadmed ja tarvikud, et alustada koduveini tootmisega talus. Projekti lõpuks on Kõivsaare talus olemas vajalik inventar, et toota aastas ca 4000 liitrit veini.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 19 913.63 eurot.

Vaata Video klippi “Maahommik” saates

OÜ Kõivsaare koduveini tootmine

Tehnoloogiainvesteeringud IV etapp

OÜ Meisli
Projekti käigus soetati plasmalõike seade, horisontaalpress, TPS keevitusseade, konsoolkraana ja filtriplokk plasma seadmele. Investeering aitab kaasa OÜ Meisli piirdetüübi pikklattide tootmise kaasajastamisele, tootmishoones olevale õhu kvaliteedi parandamisele, vähendas metalli käsitsi teisaldamist. Paranes keevitustööde kiirus ja kvaliteet ning on võimalik metalli paenutamine külmalt. OÜ Meisli toodangut eksporditakse paljudesse erinevatesse riikidesse (Soome, Saksamaa, Venemaa jne).

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 624,76eurot.

OÜ Meisli tehnoloogiainvesteeringud

Kangastelgede keskuse arendamine Rõuge Kunstikuuris

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti ja soojustati Rõuge Kunstikuuri hoones 59, 25 m2 suurune ruum Kangastelgede keskuseks. Paigaldati uus elektrijuhtmestik ja õhksoojuspump, vahetati välja 190 m2 katusekatet.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 30 137,40 eurot.

Kangastelgede keskuse arendamine Rõuge Kunstikuuris
Kangastelgede keskuse arendamine Rõuge Kunstikuuris

Navi seltsimaja soojustamine ja küttesüsteemi energiatõhusamaks muutmine

MTÜ Navi Külaselts
Projektiga kaasajastati seltsimaja I korruse kütteseadmeid (soetati uued õhksoojuspumbad) ning soojustati välisvundament, tagamaks küttesüsteemi maksimaalne tõhusus. Projekti tulemusena on kogu maja köetav kaasaegse ja energiasäästliku küttesüsteemiga, mis võimaldab hoida seltsimaja küttekulusid madalad ning aitab seeläbi kaasa oluliselt sõltuvuse vähenemisele toetustest maja ülalpidamisele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 18 334.58 eurot.


Luutsniku Külakeskuse rekonstrueerimine

MTÜ Luutsniku Külaselts
Projekti käigus rekonstrueeriti endine kauplusehoone multifunktsionaalseks külakeskuseks, millises leidsid ruumid Külakeskus kui ka Teabetuba. Kogu hoone võimaldab teenindada korraga 50 inimest.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 421.99 eurot.

Luutsniku Külakeskuse rekonstrueerimine

Culverts OÜ metsa- ja põllutehnika ning autoremondi garaaži seadmete ostmine

Culverts OÜ
Projektiga soetati erinevateks remonditöödeks vajalikud seadmed ning tööriistad ja vahendid, mis võimaldavad erinevate autoremondi teenuste pakkumise piirkonna elanikele.

Toetus: Meede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 9 323.99 eurot.

Culverts OÜ metsa- ja põllutehnika

Nursi külakeskuse renoveerimise II etapp

Rõuge Vallavalitsus
Käesoleva projektiga on renoveeritud Nursi külakeskuse I korruse koridor, majja on loodud juurde panipaigad, kus saab hoiustada erinevaid kogukondlikuks kasutamiseks mõeldud tegevusvahendeid, suurendatud on maja kasutamist läbi erinevate tegevuste, tuues alevikust mitmesuguseid tegevusi külakeskusesse (huviringid, koosolekud, etendused, laagrid, koolilaste kui ka valla loomeinimeste looming), hoogustunud on kohalike elanike ja piirkonnas tegutsevate MTÜ-de tegevus ja ühisürituste korraldamine nii valla kui ka maakonna tasandil. Läbi renoveeritud külakeskuse paraneb inimeste elukeskkond, tekib suurem huvi kodust välja tulla ja osaleda huvitegevuses, kultuurielus, algatada projekte ja ühisüritusi, suureneb piirkonna elanike kasv.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 37 821.60 eurot.

Nursi külakeskuse renoveerimise II etapp

Lintsaekaatri soetus puidule lisandväärtuse loomiseks

Löövi talu FIE
Ettevõtte toodete ja teenuste sotimendi laiendamiseks sh. põranda- ja profiillaudade – ning liistude valmistamiseks ning toodangu paremaks realiseerimiseks soetati kuuskanthöövel, saepuru ventilaator, vajalikud torustikud ning saepuru – laastu punker. Lisaks soetati ja paigaldati seadmete käivitamiseks vajalikud elektrimaterjalid.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 3 023,45 eurot.

Löövi talu

Võsakoristuse ja koondamise seadme soetamine

OÜ Puiga Soojus
Projekti raames soetati võsa koristuse ja koondamise seade, millega raiutakse vähemväärtuslikku puitu ehk võsa ja koondatakse see hakkepuidu tootmiseks kuhjadesse. Raiutud ja koondatud võsast toodetakse hakkimise teel hakkepuitu, millist omakorda kasutatakse hakkepuidu katlamajades soojusenergia tootmiseks.

Toetus: Meede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 40 000.00 eurot.

Võsakoristuse ja koondamise seadme soetamine

Mõniste huvikooli asutamine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti toel asutati Mõniste Kooli Muusikapesa. Projekt toetas innovatiivse algatuse elluviimist, mille tulemusena on nüüd võimalik Eestimaa lõunaveeres omandada huvialaharidust muusika valdkonnas. Projekti käigus soetati õppetööks vajalikke vahendeid ja korraldati ühistegevusi. Toimusid kontserdid piirkonna elanikele. Ühisprojektis osalesid Mõniste Kool, Kõrvipalu Loometalu MTÜ ja Mõniste Avatud Noortekeskus. Esialgu kavandati õpe 20-le õpilasele. Tänaseks on Muusikapesas 35 õpilast. Õpe toimub õppekavade alusel. Õppureiks on nii lasteaia-, kui koolilapsed ja ka täiskasvanud. Õppida saab erinevaid pille – kitarr, klaver, lõõtspill, ukulele, akordion, kannel jne. Toimuvad individuaalsed ja koosmängutunnid. Koosmängutundides õpitakse nii Eesti kui teiste maade rahvamuusikat.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö, summas 18 150.65 eurot.


UMA MEKK Võrumaa külalisele

Võrumaa Turismiliit MTÜ
Projekti raames korraldati neli korda UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalat, koos ühisturundusega, milliste tulemusena kasutatakse toitlustajate poolt menüüde väljatöötamisel rohkem kohalikku toorainet ja tooteid. Seoses sellega on tõusnud inimeste teadlikkus kohalikust toidust ning kaubamärk UMA MEKK nähtavamale.
Korraldati kolm inspireerivat koolitust UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal osalevate toidukohtade kokkadele, kes said vahetada kogemusi – kontakte, omandada uusi teadmisi, oskusi ja nippe Vana-Võromaa iseloomulike maitsete ja toiduvalmistusviiside kohta.
Püsiva turunduskanali loomiseks kohalikele ettevõtetele uuendati ja kaasajastati veebileht www.visitvoru.ee

Toetus: Meede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 9 665.72 eurot.


Krabi rahvamaja hoone fassaadi renoveerimine

Krabi Külaselts MTÜ
Käesoleva projektiga renoveeriti Krabi rahvamaja fassaad. Hoone soojustamine ja energiasäästlikumaks muutmine aitab kaasa ühistegevuse hoogustumisele ja püsikulude vähenemisele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 35 922.00 eurot.

Krabi rahvamaja hoone fassaadi renoveerimine

Kogukonna Kasvulava

Navi Külaselts MTÜ
Projekt “Kogukonna kasvulava” oli suunatud kodanike aktiivsuse tõstmisele, suurema osaluse saavutamisele (nii ühenduste tegevuses kui ühiskonna ja kohalikku elu puudutavates küsimustes) ning ühendustes tegutsemiseks motivatsiooni tõstmisele, uute teadmiste, kogemuste ja koostöövõimaluste saamisele. Tegevuste tulemusena on Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikkond laiemalt omandanud teadmisi, kogemusi ja avardanud maailmavaadet, mis aitab olla aktiivne kogukonnaliige, seltsitegevuses osaleja ja tõsiseltvõetav partner koostöös kohaliku omavalitsusega pidevalt muutuvates oludes (otsides uusi koostöövorme, parimaid praktikaid jne). 2016. – 2018. aasta jooksul toimusid õpitoad MTÜ-de juhatustele, õpirännakud, mõttekojad tuntud esinejatega, vabaühenduste mess ja koolitused ühenduste juhtidele. Projekti jaoks loodi tasuta tarkvaral põhinev veebilehekülg ning Facebooki leht info edastamiseks. Samuti jagati infot paberkandjal kuulutuste näol ning kasutati vallalehti, partnerite kodulehekülgi ja sotsiaalmeediakanaleid info edastamiseks.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö, summas 17 519.48 eurot.


Culverts Agri OÜ kanepiõli käitlemisseadmete ostmine

Culverts Agri OÜ
Ettevõte investeeris kaasaegsetesse kanepiseemne käitlusseadmetesse, et mitmekesistada ettevõtte tegevust tooraine väärindamise ja valmistoodangu otseturu stamise näol. Investeering loob ettevõttele võimekuse kogu ahelat juhtida ning sellega tagada valmistoodangu maksimaalse kvaliteedi.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 29 519.40 eurot.

Culverts Agri OÜ kanepiõli käitlemisseadmete ostmine

Koostöös Eesti sajani!

Krabi Külaselts MTÜ
Krabi külaseltsi ja MTÜ Kõgõgõgo koostööprojekti eesmärgiks oli koostöö tihendamine ning traditsioonide taaselustamine. Krabi rahvamajas on olemas ansambli tegemiseks kogu vajalik varustus. Kokku saab tulla noorteansambel ja taaselustamist ootab Krabi kunagine ansambel Muidex. Läbi viidud erinevad õpitoad tõid kokku piirkonna meistrid ja õpihuvilised. Õppiti leivategu, verivorstide valmistamist, käsitöökommide tegemist jne. Õppereisid viisid osalejad Saaremaale ja Peipsi äärde. Keraamikaring toimus projekti käigus kahel perioodil, millest said innustust paljud huvilised, kes jätkavad ka peale projektiperioodi saviringis osalemist.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö, summas 7 286.06 eurot.

Koostöös Eesti sajani!

Haanimaa Suidsusanna Nätäl 2016, 2017, 2018

MTÜ Sann ja Süük
Aastatel 2016, 2017 ja 2018 viidi igal aastal augustis läbi Haanimaa Suidsusanna Nätäl. Lisaks korraldati õppereise ja töötubasid suitsusaunade peredele ning Haanimaa noortele. Projekti läbiviimine avardas teadlikkust UNESCO maailmapärandi nimekirjas olevast Vana Võromaa suitsusaunakultuurist Põhjamaades, Baltikumis, Eestis, piirkonna noorte hulgas ja suitsusaunu omavates peredes.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö, summas 15 121.16 eurot.

Haanimaa Suidsusanna Nätäl 2016, 2017, 2018