2018 taotlusvoorust elluviidud projektid

Juba halumasin

MTÜ Juba Külaselts
Projektiga soetas Juba külaselts endale kogukonna teenuse pakkumiseks kaasaegse halumasina. Masinaga on võimalus töötada otse metsas või vahelaos. Kolme meetrised küttepuud tõstetakse transportöörile, järgatakse, lõhutakse ja viimases etapis liiguvad halud mööda konveierit soovitud alusele. Masinat on võimalik kasutada nii elektri kui bensiini mootori käitlusega. Halumasin teenindab Juba paikkona rahvast.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 15 336,00 eurot.

Juba halumasin


Haanja lasketiiru kaasajastamine

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon
Haanja Puhke- ja spordikeskuse laskesuusatiiru kolmekümnele märklauale paigaldati märklaudade ülestõstmiseks elektroautomaatilise süsteemi. Antud uuendus võimaldab tõhustada treeninguid ning suurendab turvalisust nii treeningutel, kui ka võistlustel.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 831.60 eurot.

Haanja lasketiiru kaasajastamine


Tervisespordi efektiivsem korraldamine Rõuges

MTÜ Rõuge Spordiklubi
Projekti eesmärgiks oli Rõuge jääväljaku ja staadioni aastaringseks kasutamiseks luua sobivad tingimused. Selle tarbeks soetati ja paigaldati staadioni juurde kolm soojakut. Kuna väljak on kogu aasta aktiivses kasutuses siis tekkis käesoleva projekti elluviimisega võimalused treeningutel osalejatele riiete vahetuseks ja pesemiseks. Samuti on võimalik hoida väljaku hooldamiseks vajalikku tehnikat soojakutes.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 32 389.20 eurot.

Tervisespordi efektiivsem korraldamine Rõuges


Lapi MT tootlikkuse suurendamine läbi plasma- ja gaasilõikepingi soetamise

Lapi MT AS
Toetusega soetati plasma- ja gaasilõike pingid, millega seoses on tõusis tootlikus ca 22 % ja toodete kvaliteet. Koolitati neli töötajat.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 987.60 eurot.

Lapi MT tootlikkuse suurendamine läbi plasma- ja gaasilõikepingi soetamise


Urvaste seltsimaja teenusvõimekuse suurendamine küttesüsteemi kaasajastamise kaudu

MTÜ Urvaste Külade Selts
Projekti raames projekteeriti ning ehitati välja Urvaste seltsimaja kahe korruse pelletküttesüsteem, sh radiaatorid, katel, pelletimahuti, moodulkorsten. Urvaste seltsimaja 20 ahjust 2/3 olid amortiseerunud ning seetõttu ruumide kasutusvõimalused piiratud. Ahjude võimaluste piires remont ja ümberehitus võtnuks kindlasti üle 10 aasta, samuti on käsitsi küttepuude tassimine aeganõudev ja raske füüsiline töö.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 992.02 eurot.

Urvaste seltsimaja teenusvõimekuse suurendamine küttesüsteemi kaasajastamise kaudu


Veinimäe talu veini- ja siidrivalmistamise seadmete soetamine

Veinimäe talu FIE
Veinimäe talu on mikroettevõtte ehk pereettevõte Võru vallas, mis tegeleb viinamarja kasvatuse ja veini – ning siidri valmistamisega. Projektist soetati tootmisseadmed fermenteerimiseks, kääritamiseks, karboniseerimiseks, purustamiseks, pressimiseks, korgistamiseks ja sildistamiseks ning sügavkülmik ja õhksoojuspump/konditsioneer.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 6 511.97 eurot.


Tootmishoone katuse osaline renoveerimine

Võru EMPAK AS
Tootmishoone kasutatava eluea pikendamiseks, hoonekonstruktsioonide säilitamiseks ja ilmastikutingimustele vastupidavuse parandamiseks, samuti töötajate töökeskkonna ning materjalide hoiutingimuste parandamiseks on renoveeritud osaliselt tootmishoone katus. Renoveerimistööde tulemusena pikeneb hoone kasutatav eluiga, paraneb oluliselt hoone sisekliima, mis tagab paremad tootmismaterjalide ladustamistingimused ning töötajate töötingimused. Lisaks luuakse õiged tingimused hoone siseviimistlustööde jätkamiseks ja kogu tootmishoone järk-järguliseks uuendamiseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 30 636.64eurot.

Tootmishoone katuse osaline renoveerimine


Jahimaja soojustamine

MTÜ Ruusmäe Jahiselts
Ehitustegevuse käigus soojustati ja viimistleti jahimaja välisfassaad, vahetati välja välisuksed ja aknad. Valati uued betoonpõrandad, mis said soojustatud ja kuhu paigaldati ka maasoojuspumba-, vee-, ja kanalisatsioonitorud. Soojustatud ja viimistletud sai ka hoone sokkel.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 31 734.69 eurot.


Navi seltsimaja saali uuendamine

MTÜ Navi Külaselts
Projekti eesmärk oli Navi seltsimaja saali ja inventari on kaasajastamine võimaldades seeläbi pakkuda kvaliteetsemaid ja mitmekülgsemaid võimalusi ürituste korraldamiseks nii MTÜ Navi Külaseltsile, koostööpartneritele kui ka klientidele ürituste läbiviimiseks. Projekti raames värskendati saali välisilme- vahetati välja põrandakattematerjal, kuni akendeni paigaldati seinakattematerjal portena ning ülejäänud seinad pahteldati, värviti, töödeldi avalikesse ruumidesse sobivate toodetega tagamaks pikaajaline kasutus- ja kulumiskindlus. Veel soetati projekti raames uued toolid (120 tk) ning ümmargused lauad (8 tk) võimaldamaks erinevaid võimalusi koosviibimiste, ürituste läbiviimiseks ümmarguste laudade näol. Ühtlasi soetatakse uued kandilised lauad ning kardinad.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 30 755.41 eurot.

Navi seltsimaja saali uuendamine


Liblikaaed

Liblikaaed OÜ
Projektiga soetati 150 ruutmeetrine telk koos laudade ja toolidega 80 inimese vastuvõtmiseks, ning kaasajastada koduleht ja luua Liblikaaiale uus visuaalne identiteet. Projekti tulemusel astuti suur samm edasi ärieesmärkide täitmisel ja alustati uute teenuste väljatöötamistega, mis siiani olid vaid ideede tasandil.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 11 388.00 eurot.

Liblikaaed