2018 taotlusvoorust elluviidud projektid

Juba halumasin

MTÜ Juba Külaselts
Projektiga soetas Juba külaselts endale kogukonna teenuse pakkumiseks kaasaegse halumasina. Masinaga on võimalus töötada otse metsas või vahelaos. Kolme meetrised küttepuud tõstetakse transportöörile, järgatakse, lõhutakse ja viimases etapis liiguvad halud mööda konveierit soovitud alusele. Masinat on võimalik kasutada nii elektri kui bensiini mootori käitlusega. Halumasin teenindab Juba paikkona rahvast.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 15 336,00 eurot.

Juba halumasin

Haanja lasketiiru kaasajastamine

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon
Haanja Puhke- ja spordikeskuse laskesuusatiiru kolmekümnele märklauale paigaldati märklaudade ülestõstmiseks elektroautomaatilise süsteemi. Antud uuendus võimaldab tõhustada treeninguid ning suurendab turvalisust nii treeningutel, kui ka võistlustel.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 831.60 eurot.

Haanja lasketiiru kaasajastamine

Tervisespordi efektiivsem korraldamine Rõuges

MTÜ Rõuge Spordiklubi
Projekti eesmärgiks oli Rõuge jääväljaku ja staadioni aastaringseks kasutamiseks luua sobivad tingimused. Selle tarbeks soetati ja paigaldati staadioni juurde kolm soojakut. Kuna väljak on kogu aasta aktiivses kasutuses siis tekkis käesoleva projekti elluviimisega võimalused treeningutel osalejatele riiete vahetuseks ja pesemiseks. Samuti on võimalik hoida väljaku hooldamiseks vajalikku tehnikat soojakutes.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 32 389.20 eurot.

Tervisespordi efektiivsem korraldamine Rõuges

Lapi MT tootlikkuse suurendamine läbi plasma- ja gaasilõikepingi soetamise

Lapi MT AS
Toetusega soetati plasma- ja gaasilõike pingid, millega seoses on tõusis tootlikus ca 22 % ja toodete kvaliteet. Koolitati neli töötajat.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 987.60 eurot.

Lapi MT tootlikkuse suurendamine läbi plasma- ja gaasilõikepingi soetamise

Urvaste seltsimaja teenusvõimekuse suurendamine küttesüsteemi kaasajastamise kaudu

MTÜ Urvaste Külade Selts
Projekti raames projekteeriti ning ehitati välja Urvaste seltsimaja kahe korruse pelletküttesüsteem, sh radiaatorid, katel, pelletimahuti, moodulkorsten. Urvaste seltsimaja 20 ahjust 2/3 olid amortiseerunud ning seetõttu ruumide kasutusvõimalused piiratud. Ahjude võimaluste piires remont ja ümberehitus võtnuks kindlasti üle 10 aasta, samuti on käsitsi küttepuude tassimine aeganõudev ja raske füüsiline töö.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 992.02 eurot.

Urvaste seltsimaja teenusvõimekuse suurendamine küttesüsteemi kaasajastamise kaudu

Veinimäe talu veini- ja siidrivalmistamise seadmete soetamine

Veinimäe talu FIE
Veinimäe talu on mikroettevõtte ehk pereettevõte Võru vallas, mis tegeleb viinamarja kasvatuse ja veini – ning siidri valmistamisega. Projektist soetati tootmisseadmed fermenteerimiseks, kääritamiseks, karboniseerimiseks, purustamiseks, pressimiseks, korgistamiseks ja sildistamiseks ning sügavkülmik ja õhksoojuspump/konditsioneer.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 6 511.97 eurot.


Tootmishoone katuse osaline renoveerimine

Võru EMPAK AS
Tootmishoone kasutatava eluea pikendamiseks, hoonekonstruktsioonide säilitamiseks ja ilmastikutingimustele vastupidavuse parandamiseks, samuti töötajate töökeskkonna ning materjalide hoiutingimuste parandamiseks on renoveeritud osaliselt tootmishoone katus. Renoveerimistööde tulemusena pikeneb hoone kasutatav eluiga, paraneb oluliselt hoone sisekliima, mis tagab paremad tootmismaterjalide ladustamistingimused ning töötajate töötingimused. Lisaks luuakse õiged tingimused hoone siseviimistlustööde jätkamiseks ja kogu tootmishoone järk-järguliseks uuendamiseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 30 636.64eurot.

Tootmishoone katuse osaline renoveerimine

Jahimaja soojustamine

MTÜ Ruusmäe Jahiselts
Ehitustegevuse käigus soojustati ja viimistleti jahimaja välisfassaad, vahetati välja välisuksed ja aknad. Valati uued betoonpõrandad, mis said soojustatud ja kuhu paigaldati ka maasoojuspumba-, vee-, ja kanalisatsioonitorud. Soojustatud ja viimistletud sai ka hoone sokkel.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 31 734.69 eurot.


Navi seltsimaja saali uuendamine

MTÜ Navi Külaselts
Projekti eesmärk oli Navi seltsimaja saali ja inventari on kaasajastamine võimaldades seeläbi pakkuda kvaliteetsemaid ja mitmekülgsemaid võimalusi ürituste korraldamiseks nii MTÜ Navi Külaseltsile, koostööpartneritele kui ka klientidele ürituste läbiviimiseks. Projekti raames värskendati saali välisilme- vahetati välja põrandakattematerjal, kuni akendeni paigaldati seinakattematerjal portena ning ülejäänud seinad pahteldati, värviti, töödeldi avalikesse ruumidesse sobivate toodetega tagamaks pikaajaline kasutus- ja kulumiskindlus. Veel soetati projekti raames uued toolid (120 tk) ning ümmargused lauad (8 tk) võimaldamaks erinevaid võimalusi koosviibimiste, ürituste läbiviimiseks ümmarguste laudade näol. Ühtlasi soetatakse uued kandilised lauad ning kardinad.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 30 755.41 eurot.

Navi seltsimaja saali uuendamine

Liblikaaed

Liblikaaed OÜ
Projektiga soetati 150 ruutmeetrine telk koos laudade ja toolidega 80 inimese vastuvõtmiseks, ning kaasajastada koduleht ja luua Liblikaaiale uus visuaalne identiteet. Projekti tulemusel astuti suur samm edasi ärieesmärkide täitmisel ja alustati uute teenuste väljatöötamistega, mis siiani olid vaid ideede tasandil.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 11 388.00 eurot.

Liblikaaed

Rõuge valda välitenniseväljaku rajamine

SA Rõuge Jäähall
Projekti tulemusena rajati Rõuge valda esimene avalik tenniseväljak. Tänu proejktile on kogukonnas väga head võimalused tervist toetavateks tegevusteks ning paikkonnas on võimalused uue spordiala harrastamiseks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 999.37 eurot.

Rõuge valda välitenniseväljaku rajamine

Pühajõe piirkonna ühistegevused

MTÜ Osula Külaselts
Tehniliste vahendite soetamisega lahendati piirkonnas puudu olev kultuuriliseks teenindamiseks vajalik tehniline varustatus – teisaldatav lava, tantsupõranda kate ja valgustehnika.
Noorte teadlikkuse tõstmiseks ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest, kaasati neid rohkem ühistegevustesse ja seeläbi tõsteti ja kasvatati kodukoha – ja Võrumaa tunnet. Läbi toimunud ühisürituste ja koolituste suurenes Pühajõe piirkonna organisatsioonide koostöö, piirkonnas arenesid teenused ja ühistegevused vastavalt organisatsioonide suunitlusele ja liikmete oskustele. Suurenes inimeste teadlikkus kultuuritööst.

Toetus: Meede 1.2. Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö, summas 28 954,34 eurot.

Pühajõe piirkonna ühistegevused

Rõuge Kaugtöökeskuse katuse ja trepikoja renoveerimine

Rõuge Kaugtöökeskus
Rõuge alevikus asuva kaugtöökeskuse hoone katuse ning trepikoja renoveerimisega on tagatud energiasäästlik ning jätkusuutlik tegevus arendatavas keskuses.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 4 345.77 eurot.

Rõuge Kaugtöökeskuse katuse ja trepikoja renoveerimine

Mitmespindlilise puurpingi soetamine

Rein Kala Tisleritööd
Projekti eesmärgiks oli muretseda mitmespindliline puurpink, mis võimaldab tootmist mitmekesistada (köögimööbel, korpusmööbel), kuna maatingimustes peab tehtavate toodete sortiment olema võimalikult lai. Investeeringu elluviimine aitab kaasa ettevõtte tootmisvõimekuse suurendamisele, laieneb toodete valik ning paranevad tootmistingimused – väheneb käsitöö osakaal.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 2 973,60 eurot.

Mitmespindlilise puurpingi soetamine

Puidutöötlemisseadmete hange piirkondlikule ressursile lisandväärtuse andmiseks

MPPUIT OÜ
Projektiga soetati kaks masinat: digitaalne ketassaag KARA ja lintsaag CENTAURO. Soetatud seadmed aitavad kaasa projekti eesmärgile, pakkuda klientidele laiemat ning erimõõdus saematerjali sortimenti ning luua ettevõttele võimalus hakata ise tootma õhukest lauamaterjali toorikut. Läbi nende tegevuste soovitakse erineda konkurentidest ning väärindada kohapeal puitu maksimaalselt vastavalt võimalustele.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 999,38 eurot.

Puidutöötlemisseadmete hange piirkondlikule ressursile lisandväärtuse andmiseks

Vahtsõliina kihelkonna mustrid tänapäeva keraamikas

Käsitöö Kodu MTÜ
Projekti käigus koguti kokku ja prinditi kausta Vahtsõliina kihelkonna mustrid. Kahe aasta jooksul toimusid keraamika õpitoad, kus valmistati lauanõusid. Lauanõude kaunistamiseks kasutati kogutud mustreid. Valmistati ette ruumid töötubade läbiviimiseks, soetati 2 lauda, 16 tooli, rullpress, potikeder, pöördalused jm keraamika tööriistu.

Toetus: Meede 1.2. Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö, summas 11 243.03 eurot.

Vahtsõliina kihelkonna mustrid tänapäeva keraamikas

Võrumaa toiduvõrgustiku UMA MEKK arendamine

Võrumaa Talupidajate Liit
Projekti raames korraldati koostööseminarid projekti partneri MTÜ Eesti Peakokkade ühendusega (kokku 5 kontaktseminari), lisaks kaks kolmepäevast õppereisi Eesti erinevatesse toidupiirkondadesse, üks Lääne- ja Pärnumaa õppereis ning üks Peipsimaa Toidupiirkonda ning üks välisreis Austria maaettevõtlusega tutvumiseks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 36 067,50 eurot.

Võrumaa toiduvõrgustiku UMA MEKK arendamine

Sõira- ja juustude tootmise seadmete soetamine

Metsavenna Turismitalu OÜ
Sõiratootmise seadmete soetamine kindlustab sõira toomise jätkamise, kuna seadmed kiirendavad oluliselt tootmisprotsessi, sest seadmetega on võimalik kokku segada erinevaid toiduaineid suurel kuumusel. Ka on uute seadmetega toodetud sõirade kvaliteet stabiilsem. Projekti elluviimise käigus leiti turult võrreldes taotlemise hetkega palju paremad ning universaalsemad katlad, millistega saab sõira-ja juustutegemise protsessis lisaks veel pastöriseerida ning termiseerida ning jahutada massi jääveega. Uute seadmete kasutusele võtmine võimaldab suurendada parema kvaliteediga kõvemate juustude ja sõira tootmise mahtu.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 995,22 eurot.


Võru maakonna turundamine messidel

Võrumaa Omavalitsuste Liit
Projekti vahenditega osaleti turismimessil Adventure Leedus 2019 ja 2020, turismimessil Balttour Lätis 2019 ja 2020, turismimessil Tourest Tallinnas aastatel 2019 ja 2020, turismiesindusega Mardilaadal Helsingis, Soome novembris 2019, Hansapäevadel Pihkvas
2019 juunis.
Võru maakond on külastajatele tuntud ja hea mainega turismisihtkoht, mis pakub meeldejäävat reisielamust, info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav nii reisi planeerimisel kui ka reisil viibimisel. Maakonna turismiettevõtjad ja organisatsioonid teevad koostööd, et arendada välja erinevatele piirkondadele iseloomulikud turismitooted, et siia tuua ja pikendada nii sise- kui ka väliskülastajate kohapeal viibimist. Võru maakonnas on kaks turismi kõrghooaega- suvi ja talv, aga loodus, turismialane infrastruktuur ning sündmused loovad suurepärase võimaluse nautida kõiki nelja aastaaega igavust tundmata.
Messidel eksponendid tutvustasid külastajatele oma tooteid ja teenuseid ning seeläbi said võimaluse võita endale juurde uusi potentsiaalseid kliente ning koostööpartnereid.
Messikülastajatel oli võimalus eksponentidega tutvuda ja kasutada ära häid maakonna
messipakkumisi.
Koostati ja anti välja turismitrükist Uma ja Hää aastatel 2019, 2020, 2022 a’ 10 000 tk.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 38 267,89 eurot.

Võru maakonna turundamine messidel

Võru maakonna arendamine turismisihtkohana

SA Võrumaa Arenduskeskus
Võru maakonna arendamine turismisihtkohana viis SA Võrumaa Arenduskeskus projekti käigus ellu erinevaid kontaktkohtumisi, ümarlaudu, koolitus- ja õppereisi, mille kaudu paranes kohalike omavalitsuste ja piirkonnas turismiettevõtjate tõhusam koostöö.
Uued välikaardid (8 tk) ja volditav kaart-trükis (aastatel 2020 20 000 tk, 2021 10 000 tk. ja 2022 10 000 TK.) aitavad Võru maakonnast ja siinsetest vaatamisväärsustest anda terviklikuma pildi ning ristturundus võimaldab teadlikumalt suunata külastajat meie piirkonnas. Turismiettevõtjad ja omavalituste esindajad on kursis oma maakonna pakutavate turismiteenuste ja -võimalustega. Toimib ühisturundus ja külastajat suunatakse teadlikumalt maakonnas liikuma, et tema külastuskogemus oleks võimalikult positiivne ja ta viibiks piirkonnas võimalikult kaua.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 38 659,35 eurot.

Võru maakonna arendamine turismisihtkohana

Painutuspressi soetamine

Baltic Steelarc OÜ
Projektiga soetati ettevõttele uus painutuspress, mille tulemusena paraneb ettevõtte toodete kvaliteet läbi täpsema tootmistegevuse ning tootmise kvantiteet ehk tootmismaht võimsamate seadmete abil. Soetatud painutuspress võimaldab Baltic Steelarc OÜ-l toota kvaliteetsemaid ja suuremas mahus tooteid, mis on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse aluseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 993,08 eurot.

Painutuspressi soetamine