2019 taotlusvoorust elluviidud projektid

Telferkraanade soetamine

Baltic Steelarc OÜ
Projekti strateegiliseks eesmärgiks oli Baltic Steelarc OÜ jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime kasvatamine. 2020. Aasta maikuus valmis ettevõttel uus tootmishoone, kuhu paigaldati käesoleva projekti raames soetatud kaks telferkraanat, mis on vajalikud raskete esemete tõstmiseks tõstejõuga 3,2 tonni. Soetatatud telferkraanad (ehk eldrid) võimaldavad Baltic Steelarc OÜ-l muuta tootmist efektiivsemaks (uued seadmed hõlbustavad ja kiirendavad oluliselt tööd) ning ühtlasi tõsta tootmismahtusid, mis on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse aluseks. Investeeringud kaasaegsetesse seadmetesse muudavad tootmisprotsessi kiiremaks ja ohutumaks ning vähendavad oluliselt inimtööjõu kasutamist raskuste tõstmisel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 20 670.00 eurot.

Telferkraanade soetamine


Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon
Projekti elluviimisega uuendati ja kaasajastati Haanja lasketiiru 30 märklauaga süsteemi ning viidi märklaudade tehnilised näitajad kooskõlla IBU (International Biathlon Union) reeglitega.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 25 704.05 eurot.

Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine


Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti ja ehitati Kunstikuuri hoones välja sanitaarsõlmed, pesu- ja tualettruumid, paigaldati maasoojuspump ja ehitati välja küttesüsteemid. Renoveeritud ruume saavad kasutada Kunstikuuris toimuvate kunsti- ja käsitööringides osalejad ja külalised.  Ruumid on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks, Kunstikuuri hoones on toimiv vee- ja kanalisatsioonisüsteem koos pesemis- ja tualettruumidega ning keskkonnasõbralik, nõuetele vastav kütesüsteem.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 831.16 eurot.

Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine


Võrumaa orienteerumispäevakute mobiilne võistluskeskus

Orienteerumisklubi Võru
Orienteerumisvõistluste (s.h. orienteerumispäevakute) mobiilsuse ja autonoomsuse saavutamiseks täiustati korraldusvarustust. Osteti kattega järelhaagis Respo, bensiinigeneraator SDMO ja kaks Pop-Up telki.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 930.72 eurot.

Võrumaa orienteerumispäevakute mobiilne võistluskeskus


Furgoonhaagise ostmine

MTÜ Vastseliina Hokiklubi
Soetatud furgoonhaagis võimaldab treeningutel osaleda rohkematel huvilistel. Sõit treeningutele ei ole enam ohtlik reisijatele, kuna varustus ei ole enam bussi salongis. Lisaks on treeningusteks vajaminevat varustust ja tehnikat lihtsam liigutada ning võimaldab riietumist otse uisuväljaku ääres. Samuti saab haagist kasutada jäähooldustehnika, mis asub soojas, transportimisel jääväljaku äärde, et kiirendada jää tegemist. Läbi investeeringu suureneb treeningute läbiviimise kvaliteet ja turvalisus ning pikeneb õues treeningute läbiviimise aeg, mis omakorda suurendab hasarti ja kogukonna ühtsustunnet.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 966.30 eurot.

Furgoonhaagise ostmine


Paenutuspingi soetamine

Osaühing Meisli
Projektiga soetati CNC painutuspink, et vähendada oluliselt lisakulutusi teenuse ostmiseks ja transpordiks. Oma toodangu valmistamiseks paenutada just sellised detailid, mida turul ei pakuta.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 35 940.00 eurot.

Paenutuspingi soetamine


Tootmishoonete katuste renoveerimine ja vahelagede soojustamine

HUT Eesti OÜ
Projektiga renoveeriti ja soojustati ettevõtte kolme tootmishooneosa amortiseerunud katused, et tagada hoonete pikem eluiga ja vastupidavus ilmastikutingimustele, vähendada oluliselt küttekulusid kütteperioodil, luua vajalikud eeldused uue küttesüsteemi väljaehitamiseks järgnevatel perioodidel, parandada hoone üldist väljanägemist, töötajate töötingimusi, tootmismaterjalide hoiutingimusi ning viia kogu tootmishoonete kompleks kaasaegsetele nõuetele vastavaks. Ülaltoodud eesmärkide täitmine aitab tagada ettevõtte jätkusuutliku tootmistegevuse ning töökohtade säilitamise.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 997,65 eurot.

Tootmishoonete katuste renoveerimine ja vahelagede soojustamine


Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine

MTÜ Filmi Vargamäe
Projekti raames loodi Filmi Vargamäe külastuskeskuse alale filmikaadritega illustreeritud "Tõde ja õigus" lugu käsitlev ekspositsioon koos temaatilise fotoraamiga. Külastajale, eeskätt raamatu- ja/või filmiteadmisteta külastajale on loodud paremad võimalused külastuskeskuses eksponeeritavate võttelokatsioonide ja väljapanekute mõistmiseks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 045.48 eurot.

Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine


Teenuste vahendamise platvorm

SA Võrumaa Arenduskeskus
Loodud teenuste vahendamise platvormi kylas.ee eesmärgiks on viia kokku elamusteenuste pakkujad ja kliendid. Elamusteenuste ja uute võimalike teenuspakkujate leidmine piirkonnast. Muuta läbi uute turismitoodete-teenuste  sihtkoht atraktiivsemaks ning eripärasemaks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 38 016.00 eurot.

Teenuste vahendamise platvorm


Kääpa noortekeskuse teise korruse välja arendamine

Võru Vallavalitsus
Kääpa noortekeskuse teise korruse väljaehitamisega valmis hoones üks suur lounge-tuba kogukonna noortele ja täiskasvanutele kultuuriõhtute korraldamiseks, milline võimaldab lounge-tuba vajadusel kasutada majutamiseks. Samuti ehitati välja duširuum, tänu millele on võimalik noortekeskuses korraldada ööbimisega kultuuri- ja spordi ning noorte valdkonna sündmusi. Saab korraldada projekte/laagreid lauljatele, tantsijatele, sportlastele, mille käigus valmiksid etendused, toimuksid võistlused jne. ühtlasi suurendada ka kogukonna silmapaistvust. Kolmas valminud ruum on muusikastuudio. Tehnilised vahendid selleks on kõik noortekeskusel olemas. Muusikastuudio tegevused tõstavad kogukonna ja piirkonna silmapaistvust, sest pakuvad selles piirkonnas ainulaadset võimalust- see omakorda loob soodsa pinnase koostööks teiste noorsoo- ja kultuuriasutustega. Ka annab võimaluse noortele arendamaks oma tehnoloogiapädevusi, loovust ning muusikapädevust.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 11 260.80 eurot.

Kääpa noortekeskuse teise korruse välja arendamine


Montaazipingi soetamine

OÜ Puigar
Ettevõttes Puigar pakutavate teenuste laiendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks soetati projekti raames uus veoautode/traktorite rehvide montaazipink.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 468.00 eurot.

Montaazipingi soetamine


Jahimaja kütte- ja viimistlustööd

Ruusmäe Jahiselts
Projekti raames paigaldati jahimajale maasoojuspump ja viimistleti põrandad. Maasoojuspump tagab majale sooja ja kuiva keskkonna, seda tüüpi küttesüsteem on väga ökonoomne ja püsikulud madalad. Viimistleti siseruumid, ehitati välja pesuruumid ning tualett. Jahimaja on kogukondlikuks kasutamiseks valmis.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 935.24 eurot.


Mõniste mänguväljaku rajamine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti raames rajati Mõniste küla keskusesse avalikult kasutatav mänguväljak viie atraktsiooniga: liivakast, tasakaalupoom, kaalukiik, kahekohaline kiik ning mängulinnak. Lapsevanematele on loodud võimalus koos perega mänguväljakul ühistegevusi teha – lisaks laste atraktsioonidele on mängualal olemas ka pink ja prügikast, et võimaldada vajadusel näiteks einestamist või jalgade puhkamist.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 19 867.46 eurot.

Mõniste mänguväljaku rajamine


Rõuge valla kogukondade võimestamine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti eesmärgiks oli aidata kaasa Rõuge valla erinevates kantides tegutsevate kogukondade arengule, luua toimiv kogukondade koostöövõrgustik, parandada infovahetust. Projekti raames läbis 15 kogukonda coacingud, koostati ühised tegevusplaanid. Piirkonnakeskustesse (Rõuge, Haanja, Varstu, Misso ja Mõniste) paigaldati digiekraanid kogukondade algatuste ja vallas toimuva ühiseks turundamiseks ja info jagamiseks.

Toetus: Meede 1.2. Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö, summas 10 022,35 eurot.

Rõuge valla kogukondade võimestamine


Tootmishoonete katuste renoveeri-mine ja vahelagede soojustamine

AS Võru EMPAK
Tootmishoone kasutatava eluea pikendamiseks, hoonekonstruktsioonide säilitamiseks ja ilmastikutingimustele vastupidavuse parandamiseks, samuti töötajate töökeskkonna ning materjalide hoiutingimuste parandamiseks renoveeriti osaliselt tootmishoone katus. Renoveerimistööde tulemusena pikeneb hoone kasutatav eluiga, paraneb oluliselt hoone sisekliima, mis tagab paremad tootmismaterjalide ladustamistingimused ning töötajate töötingimused. Lisaks luuakse õiged tingimused hoone siseviimistlustööde jätkamiseks ja kogu tootmishoone järk-järguliseks uuendamiseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 997,65 eurot.

Tootmishoonete katuste renoveeri-mine ja vahelagede soojustamine


Loosi mõisa madalseikluspark

Käsitöö Kodu MTÜ
Projektiga rajati Loosi mõisa parki madalseiklusrajad, mis parandasid piirkonna laste, noorte ja perede vaba aja veetmise võimalusi. Radade kasutajatel paraneb kehaline aktiivsus, areneb koordinatsioon ja mõtlemisoskus.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 991,89 eurot.

Loosi mõisa madalseikluspark


Mahe ja muhe koostöövõrgustik

Setomaa Liit MTÜ
Projekti tegevustega soovitakse parandada projektis osalevate Võrumaa omavalitsuste ja ettevõtete koostööd maheda ning kohaliku toidutoorme osakaalu tõstmiseks lasteasutustes, tõstes sellega kohalike põllumeeste ja mahetootjate konkurentsivõimet. Projektiga kaardistatakse olukord ühelt poolt uuringutega lasteasutuste toitlustuse korraldusest ja teisalt mahetootjate tootmisvõimekusest koos ümarlaudadega, lisaks koolikokkade koolituspäevad ning õppereis Eestis, perepäevad mahetoorainest retseptide katsetamiseks ja mahetoidu tutvustamiseks. Projekti tegevused suurendavad mahetoitlustuse alase info vahetamist ja valdkonnas tegutsejate omavahelist suhtlemist, andes võimalusi mõlemale poolele kasu saamiseks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 16 206,47 eurot.

Mahe ja muhe koostöövõrgustik


Uue-Saaluse Veinitalu tootmise laiendamine ja konkurentsivõime parandamine

Osaühing Kõivsaare
Projekti raames hangiti seadmeid tootmise mahu suurendamiseks, tootmisprotsessi tõhustamiseks ja müügisaalis inimeste vastuvõtu tingimuste parandamiseks. Kõige suurema mahuga tegevus oli lisaamprite paigaldamine Kõivsaare kinnistule, et võimaldada ettevõtte tegevuse laiendamist ja uut tehnoloogiliste protsesside kasutamist- näiteks pastöriseerimine.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 13 736,36 eurot.

Uue-Saaluse Veinitalu tootmise laiendamine ja konkurentsivõime parandamine