2019 taotlusvoorust elluviidud projektid

Telferkraanade soetamine

Baltic Steelarc OÜ
Projekti strateegiliseks eesmärgiks oli Baltic Steelarc OÜ jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime kasvatamine. 2020. Aasta maikuus valmis ettevõttel uus tootmishoone, kuhu paigaldati käesoleva projekti raames soetatud kaks telferkraanat, mis on vajalikud raskete esemete tõstmiseks tõstejõuga 3,2 tonni. Soetatatud telferkraanad (ehk eldrid) võimaldavad Baltic Steelarc OÜ-l muuta tootmist efektiivsemaks (uued seadmed hõlbustavad ja kiirendavad oluliselt tööd) ning ühtlasi tõsta tootmismahtusid, mis on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse aluseks. Investeeringud kaasaegsetesse seadmetesse muudavad tootmisprotsessi kiiremaks ja ohutumaks ning vähendavad oluliselt inimtööjõu kasutamist raskuste tõstmisel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 20 670.00 eurot.

Telferkraanade soetamine


Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon
Projekti elluviimisega uuendati ja kaasajastati Haanja lasketiiru 30 märklauaga süsteemi ning viidi märklaudade tehnilised näitajad kooskõlla IBU (International Biathlon Union) reeglitega.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 25 704.05 eurot.

Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine


Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti ja ehitati Kunstikuuri hoones välja sanitaarsõlmed, pesu- ja tualettruumid, paigaldati maasoojuspump ja ehitati välja küttesüsteemid. Renoveeritud ruume saavad kasutada Kunstikuuris toimuvate kunsti- ja käsitööringides osalejad ja külalised.  Ruumid on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks, Kunstikuuri hoones on toimiv vee- ja kanalisatsioonisüsteem koos pesemis- ja tualettruumidega ning keskkonnasõbralik, nõuetele vastav kütesüsteem.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 831.16 eurot.

Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine


Võrumaa orienteerumispäevakute mobiilne võistluskeskus

Orienteerumisklubi Võru
Orienteerumisvõistluste (s.h. orienteerumispäevakute) mobiilsuse ja autonoomsuse saavutamiseks täiustati korraldusvarustust. Osteti kattega järelhaagis Respo, bensiinigeneraator SDMO ja kaks Pop-Up telki.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 930.72 eurot.

Võrumaa orienteerumispäevakute mobiilne võistluskeskus


Furgoonhaagise ostmine

MTÜ Vastseliina Hokiklubi
Soetatud furgoonhaagis võimaldab treeningutel osaleda rohkematel huvilistel. Sõit treeningutele ei ole enam ohtlik reisijatele, kuna varustus ei ole enam bussi salongis. Lisaks on treeningusteks vajaminevat varustust ja tehnikat lihtsam liigutada ning võimaldab riietumist otse uisuväljaku ääres. Samuti saab haagist kasutada jäähooldustehnika, mis asub soojas, transportimisel jääväljaku äärde, et kiirendada jää tegemist. Läbi investeeringu suureneb treeningute läbiviimise kvaliteet ja turvalisus ning pikeneb õues treeningute läbiviimise aeg, mis omakorda suurendab hasarti ja kogukonna ühtsustunnet.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 966.30 eurot.

Furgoonhaagise ostmine


Paenutuspingi soetamine

Osaühing Meisli
Projektiga soetati CNC painutuspink, et vähendada oluliselt lisakulutusi teenuse ostmiseks ja transpordiks. Oma toodangu valmistamiseks paenutada just sellised detailid, mida turul ei pakuta.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 35 940.00 eurot.

Paenutuspingi soetamine


Tootmishoonete katuste renoveerimine ja vahelagede soojustamine

HUT Eesti OÜ
Projektiga renoveeriti ja soojustati ettevõtte kolme tootmishooneosa amortiseerunud katused, et tagada hoonete pikem eluiga ja vastupidavus ilmastikutingimustele, vähendada oluliselt küttekulusid kütteperioodil, luua vajalikud eeldused uue küttesüsteemi väljaehitamiseks järgnevatel perioodidel, parandada hoone üldist väljanägemist, töötajate töötingimusi, tootmismaterjalide hoiutingimusi ning viia kogu tootmishoonete kompleks kaasaegsetele nõuetele vastavaks. Ülaltoodud eesmärkide täitmine aitab tagada ettevõtte jätkusuutliku tootmistegevuse ning töökohtade säilitamise.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 997,65 eurot.

Tootmishoonete katuste renoveerimine ja vahelagede soojustamine


Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine

MTÜ Filmi Vargamäe
Projekti raames loodi Filmi Vargamäe külastuskeskuse alale filmikaadritega illustreeritud "Tõde ja õigus" lugu käsitlev ekspositsioon koos temaatilise fotoraamiga. Külastajale, eeskätt raamatu- ja/või filmiteadmisteta külastajale on loodud paremad võimalused külastuskeskuses eksponeeritavate võttelokatsioonide ja väljapanekute mõistmiseks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 045.48 eurot.

Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine


Teenuste vahendamise platvorm

SA Võrumaa Arenduskeskus
Loodud teenuste vahendamise platvormi kylas.ee eesmärgiks on viia kokku elamusteenuste pakkujad ja kliendid. Elamusteenuste ja uute võimalike teenuspakkujate leidmine piirkonnast. Muuta läbi uute turismitoodete-teenuste  sihtkoht atraktiivsemaks ning eripärasemaks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 38 016.00 eurot.

Teenuste vahendamise platvorm