2019 taotlusvoorust elluviidud projektid

Telferkraanade soetamine

Baltic Steelarc OÜ
Projekti strateegiliseks eesmärgiks oli Baltic Steelarc OÜ jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime kasvatamine. 2020. Aasta maikuus valmis ettevõttel uus tootmishoone, kuhu paigaldati käesoleva projekti raames soetatud kaks telferkraanat, mis on vajalikud raskete esemete tõstmiseks tõstejõuga 3,2 tonni. Soetatatud telferkraanad (ehk eldrid) võimaldavad Baltic Steelarc OÜ-l muuta tootmist efektiivsemaks (uued seadmed hõlbustavad ja kiirendavad oluliselt tööd) ning ühtlasi tõsta tootmismahtusid, mis on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse aluseks. Investeeringud kaasaegsetesse seadmetesse muudavad tootmisprotsessi kiiremaks ja ohutumaks ning vähendavad oluliselt inimtööjõu kasutamist raskuste tõstmisel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 20 670.00 eurot.

Telferkraanade soetamine

Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon
Projekti elluviimisega uuendati ja kaasajastati Haanja lasketiiru 30 märklauaga süsteemi ning viidi märklaudade tehnilised näitajad kooskõlla IBU (International Biathlon Union) reeglitega.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 25 704.05 eurot.

Haanja laskesuusatamise tiiru märklaudade uuendamine

Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti ja ehitati Kunstikuuri hoones välja sanitaarsõlmed, pesu- ja tualettruumid, paigaldati maasoojuspump ja ehitati välja küttesüsteemid. Renoveeritud ruume saavad kasutada Kunstikuuris toimuvate kunsti- ja käsitööringides osalejad ja külalised.  Ruumid on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks, Kunstikuuri hoones on toimiv vee- ja kanalisatsioonisüsteem koos pesemis- ja tualettruumidega ning keskkonnasõbralik, nõuetele vastav kütesüsteem.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 831.16 eurot.

Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine

Võrumaa orienteerumispäevakute mobiilne võistluskeskus

Orienteerumisklubi Võru
Orienteerumisvõistluste (s.h. orienteerumispäevakute) mobiilsuse ja autonoomsuse saavutamiseks täiustati korraldusvarustust. Osteti kattega järelhaagis Respo, bensiinigeneraator SDMO ja kaks Pop-Up telki.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 930.72 eurot.

Võrumaa orienteerumispäevakute mobiilne võistluskeskus

Furgoonhaagise ostmine

MTÜ Vastseliina Hokiklubi
Soetatud furgoonhaagis võimaldab treeningutel osaleda rohkematel huvilistel. Sõit treeningutele ei ole enam ohtlik reisijatele, kuna varustus ei ole enam bussi salongis. Lisaks on treeningusteks vajaminevat varustust ja tehnikat lihtsam liigutada ning võimaldab riietumist otse uisuväljaku ääres. Samuti saab haagist kasutada jäähooldustehnika, mis asub soojas, transportimisel jääväljaku äärde, et kiirendada jää tegemist. Läbi investeeringu suureneb treeningute läbiviimise kvaliteet ja turvalisus ning pikeneb õues treeningute läbiviimise aeg, mis omakorda suurendab hasarti ja kogukonna ühtsustunnet.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 966.30 eurot.

Furgoonhaagise ostmine

Paenutuspingi soetamine

Osaühing Meisli
Projektiga soetati CNC painutuspink, et vähendada oluliselt lisakulutusi teenuse ostmiseks ja transpordiks. Oma toodangu valmistamiseks paenutada just sellised detailid, mida turul ei pakuta.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 35 940.00 eurot.

Paenutuspingi soetamine

Tootmishoonete katuste renoveerimine ja vahelagede soojustamine

HUT Eesti OÜ
Projektiga renoveeriti ja soojustati ettevõtte kolme tootmishooneosa amortiseerunud katused, et tagada hoonete pikem eluiga ja vastupidavus ilmastikutingimustele, vähendada oluliselt küttekulusid kütteperioodil, luua vajalikud eeldused uue küttesüsteemi väljaehitamiseks järgnevatel perioodidel, parandada hoone üldist väljanägemist, töötajate töötingimusi, tootmismaterjalide hoiutingimusi ning viia kogu tootmishoonete kompleks kaasaegsetele nõuetele vastavaks. Ülaltoodud eesmärkide täitmine aitab tagada ettevõtte jätkusuutliku tootmistegevuse ning töökohtade säilitamise.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 997,65 eurot.

Tootmishoonete katuste renoveerimine ja vahelagede soojustamine

Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine

MTÜ Filmi Vargamäe
Projekti raames loodi Filmi Vargamäe külastuskeskuse alale filmikaadritega illustreeritud “Tõde ja õigus” lugu käsitlev ekspositsioon koos temaatilise fotoraamiga. Külastajale, eeskätt raamatu- ja/või filmiteadmisteta külastajale on loodud paremad võimalused külastuskeskuses eksponeeritavate võttelokatsioonide ja väljapanekute mõistmiseks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 045.48 eurot.

Filmi Vargamäe ekspositsiooni arendamine

Teenuste vahendamise platvorm

SA Võrumaa Arenduskeskus
Loodud teenuste vahendamise platvormi kylas.ee eesmärgiks on viia kokku elamusteenuste pakkujad ja kliendid. Elamusteenuste ja uute võimalike teenuspakkujate leidmine piirkonnast. Muuta läbi uute turismitoodete-teenuste  sihtkoht atraktiivsemaks ning eripärasemaks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 38 016.00 eurot.

Teenuste vahendamise platvorm

Kääpa noortekeskuse teise korruse välja arendamine

Võru Vallavalitsus
Kääpa noortekeskuse teise korruse väljaehitamisega valmis hoones üks suur lounge-tuba kogukonna noortele ja täiskasvanutele kultuuriõhtute korraldamiseks, milline võimaldab lounge-tuba vajadusel kasutada majutamiseks. Samuti ehitati välja duširuum, tänu millele on võimalik noortekeskuses korraldada ööbimisega kultuuri- ja spordi ning noorte valdkonna sündmusi. Saab korraldada projekte/laagreid lauljatele, tantsijatele, sportlastele, mille käigus valmiksid etendused, toimuksid võistlused jne. ühtlasi suurendada ka kogukonna silmapaistvust. Kolmas valminud ruum on muusikastuudio. Tehnilised vahendid selleks on kõik noortekeskusel olemas. Muusikastuudio tegevused tõstavad kogukonna ja piirkonna silmapaistvust, sest pakuvad selles piirkonnas ainulaadset võimalust- see omakorda loob soodsa pinnase koostööks teiste noorsoo- ja kultuuriasutustega. Ka annab võimaluse noortele arendamaks oma tehnoloogiapädevusi, loovust ning muusikapädevust.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 11 260.80 eurot.

Kääpa noortekeskuse teise korruse välja arendamine

Montaazipingi soetamine

OÜ Puigar
Ettevõttes Puigar pakutavate teenuste laiendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks soetati projekti raames uus veoautode/traktorite rehvide montaazipink.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 468.00 eurot.

Montaazipingi soetamine

Jahimaja kütte- ja viimistlustööd

Ruusmäe Jahiselts
Projekti raames paigaldati jahimajale maasoojuspump ja viimistleti põrandad. Maasoojuspump tagab majale sooja ja kuiva keskkonna, seda tüüpi küttesüsteem on väga ökonoomne ja püsikulud madalad. Viimistleti siseruumid, ehitati välja pesuruumid ning tualett. Jahimaja on kogukondlikuks kasutamiseks valmis.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 935.24 eurot.


Mõniste mänguväljaku rajamine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti raames rajati Mõniste küla keskusesse avalikult kasutatav mänguväljak viie atraktsiooniga: liivakast, tasakaalupoom, kaalukiik, kahekohaline kiik ning mängulinnak. Lapsevanematele on loodud võimalus koos perega mänguväljakul ühistegevusi teha – lisaks laste atraktsioonidele on mängualal olemas ka pink ja prügikast, et võimaldada vajadusel näiteks einestamist või jalgade puhkamist.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 19 867.46 eurot.

Mõniste mänguväljaku rajamine

Rõuge valla kogukondade võimestamine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti eesmärgiks oli aidata kaasa Rõuge valla erinevates kantides tegutsevate kogukondade arengule, luua toimiv kogukondade koostöövõrgustik, parandada infovahetust. Projekti raames läbis 15 kogukonda coacingud, koostati ühised tegevusplaanid. Piirkonnakeskustesse (Rõuge, Haanja, Varstu, Misso ja Mõniste) paigaldati digiekraanid kogukondade algatuste ja vallas toimuva ühiseks turundamiseks ja info jagamiseks.

Toetus: Meede 1.2. Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö, summas 10 022,35 eurot.

Rõuge valla kogukondade võimestamine

Tootmishoone osaline renoveerimine

AS Võru EMPAK
Tootmishoone kasutatava eluea pikendamiseks, hoonekonstruktsioonide säilitamiseks ja ilmastikutingimustele vastupidavuse parandamiseks, samuti töötajate töökeskkonna ning materjalide hoiutingimuste parandamiseks renoveeriti osaliselt tootmishoone katus. Renoveerimistööde tulemusena pikeneb hoone kasutatav eluiga, paraneb oluliselt hoone sisekliima, mis tagab paremad tootmismaterjalide ladustamistingimused ning töötajate töötingimused. Lisaks luuakse õiged tingimused hoone siseviimistlustööde jätkamiseks ja kogu tootmishoone järk-järguliseks uuendamiseks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 29 632,88 eurot.

Tootmishoonete katuste renoveeri-mine ja vahelagede soojustamine

Loosi mõisa madalseikluspark

Käsitöö Kodu MTÜ
Projektiga rajati Loosi mõisa parki madalseiklusrajad, mis parandasid piirkonna laste, noorte ja perede vaba aja veetmise võimalusi. Radade kasutajatel paraneb kehaline aktiivsus, areneb koordinatsioon ja mõtlemisoskus.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 991,89 eurot.

Loosi mõisa madalseikluspark

Mahe ja muhe koostöövõrgustik

Setomaa Liit MTÜ
Projekti tegevustega soovitakse parandada projektis osalevate Võrumaa omavalitsuste ja ettevõtete koostööd maheda ning kohaliku toidutoorme osakaalu tõstmiseks lasteasutustes, tõstes sellega kohalike põllumeeste ja mahetootjate konkurentsivõimet. Projektiga kaardistatakse olukord ühelt poolt uuringutega lasteasutuste toitlustuse korraldusest ja teisalt mahetootjate tootmisvõimekusest koos ümarlaudadega, lisaks koolikokkade koolituspäevad ning õppereis Eestis, perepäevad mahetoorainest retseptide katsetamiseks ja mahetoidu tutvustamiseks. Projekti tegevused suurendavad mahetoitlustuse alase info vahetamist ja valdkonnas tegutsejate omavahelist suhtlemist, andes võimalusi mõlemale poolele kasu saamiseks.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 16 206,47 eurot.

Mahe ja muhe koostöövõrgustik

Uue-Saaluse Veinitalu tootmise laiendamine ja konkurentsivõime parandamine

Osaühing Kõivsaare
Projekti raames hangiti seadmeid tootmise mahu suurendamiseks, tootmisprotsessi tõhustamiseks ja müügisaalis inimeste vastuvõtu tingimuste parandamiseks. Kõige suurema mahuga tegevus oli lisaamprite paigaldamine Kõivsaare kinnistule, et võimaldada ettevõtte tegevuse laiendamist ja uut tehnoloogiliste protsesside kasutamist- näiteks pastöriseerimine.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 13 736,36 eurot.

Uue-Saaluse Veinitalu tootmise laiendamine ja konkurentsivõime parandamine

Võrumaa Pikamaajooksude sari – tervelt ja kogukondlikult! Vol 2

Võrumaa Spordiliit
Projekti vahenditest rahastati kolme aasta Võrumaa Pikamaajooksude sarja ajavõtu teenust ja arvutite renti. Nimetatud ajal toimus 28 üritust Võrumaa kümnes eri paigas, millest on kasu saanud 4100 spodrihuvilist.
Võrumaa Pikamaajooksude sarja korraldamine on andnud kogukonnale, sh noortele, võimaluse panustada eelkõige enda ja kaaskodanike tervislikku liikumisse, teadvustada järjepidevuse vajalikkust, märgata oma kodukoha spordisündmusi, oskuse neid hinnata, olla aktiivsed ühistegevuses, õppida panustama arendusse, õppida oskusi korraldamiseks, olla uhked oma kultuurilise eripära üle ning ambitsioonikad oma kodukoha väärtusi esile tõstma. Võrumaa Pikamaajooksude sarjast osavõtja hindab tervislikku elustiili ning osaleb aktiivselt kodukoha spordisündmustel, saades innustust elukestvaks liikumisharrastuseks ja oma tervisekäitumise muutmiseks või arendamiseks.

Toetus: Meede 1.2. Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö, summas 29 998,80 eurot.

Võrumaa Pikamaajooksude sari - tervelt ja kogukondlikult! Vol 2

Vunki mano! loometalgud

SA Võrumaa Arenduskeskus
Projekti toel toimusid kaks kogukonna häkatoni nimetusega „Vunki Mano! Loometalgud“ 2020, 2021.Vunki mano! loometalgud on Võrumaa Arenduskeskuse korraldatav häkaton, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Sotsiaalsest innovatsioonist tiivustatuna on loometalgute eesmärgiks koosloomelise mõtteviisi levitamine, kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled. Loometalgute töö käigus põimuvad kodanike kogemused, ettevõtjate realistlikkus, ekspertide pädevus ja ametnike vastutus.
Loometalgutele esitati kokku ligi paarkümmend teemat. Auhinnatud teemadest saab nimetada teemakäsitlust “Uma kiil latsiaiah”, Võru maakonna kestlikkuse seisukohalt ühe olulisima sõlmpunkti – kuidas hoida ka homme pulbitsemas meie identiteedi ja kogukondade aluseks olevat lätet – eripärast ja rikkalikku kultuuriruumi. Loometalgutel on käsitletud mahetoidu temaatikat. Mahetoidu kasutamine maakonna haridusasutustes on saamas reaalsuseks.

Toetus: Meede 1.2. Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö, summas 29 702,52 eurot.

Vunki mano! loometalgud

Rõuge ja Antsla valla ettevõtlusalase koostöö arendamine

Rõuge Vallavalitsus
Aastate 2020-2022 jooksul loodi Rõuge ja Antsla valla ettevõtjate vahel koostöövõrgustik, arendati suhteid ja vahetati kogemusi.  Toimusid erinevad koolitused, külastati õppereiside jooksul erinevaid ettevõtjaid nii Rõuge kui Antsla vallas ning Tartu linnas ja maakonnas. Võimalus oli tutvustada oma tooteid või teenuseid või edasi arendada juba olemasolevaid kontakte. 
06.-07.mai 2022 toimus õppereis Tartu linna ja maakonda. Külastati talusid, toidutootjaid, loomeettevõtjaid ja tehniliste innovaatiliste lahenduste pakkujaid. Ühtlasi tutvustasid reisil osalevad ettevõtjad I päeva õhtul oma tooteid teistele osavõtjatele, oli võimalus degusteerimiseks. 21.sept toimus Antsla ja Rõuge ettevõtjate õppereis Rõuge vallas, tutvuti kuue piirkondliku ettevõtja-tegutseja ettevõtluskogemusega. 28. sept korraldati õppereis Antsla valla ettevõtjate juurde, kus tutvuti viie ettevõtja tegevustega.
Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames toimus 07.okt 2022 Rõuge rahvamajas ettevõtluspäev „Kuis lätt? Kuidas läheb?“. Kogu päeva jooksul olid erinevad ettekanded oma ala ametkondade esindajatelt ja piirkonna ettevõtjatelt. Ettevõtluspäeval esinesid Rainer Aavik, EAS/KredExi ühendasutuse turismiosakonna juht. Kohalikud ettevõtjad Erkki Peetsalu tõi välja kaugtöö võimalusi Haanja kandis ja Mari Kalkun rääkis oma kogemusest muusikaettevõtjana ning muusikalist vahepala.
Lõunapausil oli ettevõtjatel võimalus võrgustuda ja oma uusi tooteid-teenuseid  tutvustada. Päeval kuulis põnevaid ettekandeid ka Kadri Piho, Cleantech Estonia projektijuht, kes tutvustas keskkonnateemalisi iduettevõtteid ja nende tooteid. Marko Puksing  andis ülevaate Tsooru potitehase toodetest. Eda Veeroja, Mooska talu perenaine avas oma talu kogemusi suitsusauna ja suitsuliha pakkumises. Mats Meriste tutvustas lambakasvatuse võlusid ja valusid.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 6 625,27 eurot.

Rõuge ja Antsla valla ettevõtlusalase koostöö arendamine