2020 taotlusvoorust elluviidud projektid

Uue tootmishoone teenendusala asfalteerimine

Baltic Steelarc OÜ
Projekti käigus asfalteeriti 6260 m2 tootmishoone teenendusala, mis on oluline ettevõtte tegevusprotsesside jätkamiseks. Asfalteeritud teenindusala hõlbustab toorme ja valmistoodangu laadimistöid ning transporti, samuti võimaldab paremini transportida suuri ehitusdetaile erinevate tööprotsesside teostamiseks. Investeering aitas kaasa ettevõtte tootmisprotsessi jõudlusele ja efektiivsusele ning parandas erinevaid tootmisega seotud protsesse, suurendada ehitusdetailide tootmismahtu ning muutis paremaks ka töötajate töötingimused.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 994,05 eurot.


Madalseiklusrada Haanja puhke- ja spordikeskusesse

SA Haanjamaa Sport
Projekt aitas kaasa piirkonna laste vabaaja veetmise tingimuste mitmekesistamisele ning aktiivse liikumise ja kehalise võimekuse parandamiseks tänu madalseiklusraja olemasolule Haanjas. Lisaks võimaldab projekti investeering keskust atraktiivsemaks muuta ja tõmbab tähelepanu spordirajatistele. Madalseiklusrada pakub mitmekülgsust aktiivsele puhkajale ja Haanja lähistel korraldavatele paljudele spordilaagritele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 813,89 eurot.

Madalseiklusrada Haanja puhke- ja spordikeskusesse


Jahimaja kööginurga sisustamine

MTÜ Krabi Jahiselts
Toetuse abil soetati jahimajja täispuidust kööginurk koos kraanikausi, elektripliidi, nõudepesumasina ja tõmbekapiga. Lisaks kööginurgale soetati täispuidust 4 lauda, 4 pinki ja 16 tooli.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 5 088.60 eurot.

Jahimaja kööginurga sisustamine


Vastseliina Piiskopilinnuse mänguväljak

Vastseliina Piiskopilinnuse SA
Elamuskeskuse territooriumile ehitati seiklus ehk rüütlirada, millise juurde paigaldati neli pinki lastevanematele, neli prügikasti ja soetati kaks puidust käru erinavate tegevuste läbiviimiseks. Rüütliraja loomise eesmärgiks oli läbi kogukondlike koostöövõrgustike arendamise – kindlustada koostöö edenemise piirkonnas ning aidata kaasa kohaliku identiteeditugevnemisele. Projekt väärindab kogukonnale olulisi objekte, tutvustab piirkonna ajalugu, kultuuri, legende ja lugusid ning tugevdab seeläbi paiga ja kogukonna identiteeti. Projekt elluviimise kaudu toetakse otseselt võrgustike teket ja tugevnemist kogukonna sees, sh ettevõtjad, haridusasutused, noorteühendused jm.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 139.00 eurot.

Vastseliina Piiskopilinnuse mänguväljak


Mitmeotstarbelise õppeköögi rajamine Kunstikuuri

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti, ehitati ja sisustati töötuba ja õppeköök pindalaga 24, 47 m2, millisega on kogukonnaliikmetele loodud võimalus tegeleda erinevate loometegevustega kaasajastatud ja aastaringselt tegutsevas kunstikeskuses. Renoveeritav ruum asub kunstikuuri 1. korrusel. Ruumi paigaldati elekter ja ventilatsioon, osaliselt ehitati välja veevarustus ja kanalisatsioon, viimistleti põrand, lagi ja seinad. Ehitati välja vahesein koos ukse ja luugiga, mis eraldab ruumi kaheks. Õppeköök sisustati kaasaegse köögitehnikaga, paigaldati roostevabast terasest tööpinnad, millised võimaldavad viia läbi rohket vett vajavaid tegevusi (nt märgviltimine, seebi valmistamine, kokandus). Ruumide väljaehitamisel arvestati sellega, et neid saavad kasutada ka liikumispuudega inimesed.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 23 535.98 eurot.

Mitmeotstarbelise õppeköögi rajamine Kunstikuuri


Päikesepaneelide aluskarkassi ehitamine ja võrguliitumine

AS Võru Empak
Projektiga avanes võimalus taastuvenergia kasutuselevõtt tootmiskulude optimeerimiseks. Aluskarkassi ehitamise tulemusel on loodud tingimused päikesepaneelide paigaldamiseks ja võrguga liitumiseks. Seeläbi ettevõtte kulutused tootmisele vähenevad, kasutades taastuvenergiat, kaasajastatakse energiavarustussüsteemi, tootmine muutub ökonoomsemaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 9 189.08 eurot.

Päikesepaneelide aluskarkassi ehitamine ja võrguliitumine


Freespingi, formaatsaagi ja hüdraulilise raami pressi soetamine äritegevuse laiendamiseks

Capra OÜ
Tootmiskvaliteedi ja tootmisvõimekuse tõstmiseks soetati ettevõttele põhivarana formaatsaag, freespink ja hüdrauliline raami press. Kõik nimetatud seadmed on parandanud toodangu - laste mängumajade, aiamaiade ja aiamööbli tootmiskvaliteeti ja suurendanud tootmisvõimsust.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 17 438.98 eurot.

Freespingi, formaatsaagi ja hüdraulilise raami pressi soetamine äritegevuse laiendamiseks