2020 taotlusvoorust elluviidud projektid

Uue tootmishoone teenendusala asfalteerimine

Baltic Steelarc OÜ
Projekti käigus asfalteeriti 6260 m2 tootmishoone teenendusala, mis on oluline ettevõtte tegevusprotsesside jätkamiseks. Asfalteeritud teenindusala hõlbustab toorme ja valmistoodangu laadimistöid ning transporti, samuti võimaldab paremini transportida suuri ehitusdetaile erinevate tööprotsesside teostamiseks. Investeering aitas kaasa ettevõtte tootmisprotsessi jõudlusele ja efektiivsusele ning parandas erinevaid tootmisega seotud protsesse, suurendada ehitusdetailide tootmismahtu ning muutis paremaks ka töötajate töötingimused.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 994,05 eurot.


Madalseiklusrada Haanja puhke- ja spordikeskusesse

SA Haanjamaa Sport
Projekt aitas kaasa piirkonna laste vabaaja veetmise tingimuste mitmekesistamisele ning aktiivse liikumise ja kehalise võimekuse parandamiseks tänu madalseiklusraja olemasolule Haanjas. Lisaks võimaldab projekti investeering keskust atraktiivsemaks muuta ja tõmbab tähelepanu spordirajatistele. Madalseiklusrada pakub mitmekülgsust aktiivsele puhkajale ja Haanja lähistel korraldavatele paljudele spordilaagritele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 813,89 eurot.

Madalseiklusrada Haanja puhke- ja spordikeskusesse

Jahimaja kööginurga sisustamine

MTÜ Krabi Jahiselts
Toetuse abil soetati jahimajja täispuidust kööginurk koos kraanikausi, elektripliidi, nõudepesumasina ja tõmbekapiga. Lisaks kööginurgale soetati täispuidust 4 lauda, 4 pinki ja 16 tooli.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 5 088.60 eurot.

Jahimaja kööginurga sisustamine

Vastseliina Piiskopilinnuse mänguväljak

Vastseliina Piiskopilinnuse SA
Elamuskeskuse territooriumile ehitati seiklus ehk rüütlirada, millise juurde paigaldati neli pinki lastevanematele, neli prügikasti ja soetati kaks puidust käru erinavate tegevuste läbiviimiseks. Rüütliraja loomise eesmärgiks oli läbi kogukondlike koostöövõrgustike arendamise – kindlustada koostöö edenemise piirkonnas ning aidata kaasa kohaliku identiteeditugevnemisele. Projekt väärindab kogukonnale olulisi objekte, tutvustab piirkonna ajalugu, kultuuri, legende ja lugusid ning tugevdab seeläbi paiga ja kogukonna identiteeti. Projekt elluviimise kaudu toetakse otseselt võrgustike teket ja tugevnemist kogukonna sees, sh ettevõtjad, haridusasutused, noorteühendused jm.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 139.00 eurot.

Vastseliina Piiskopilinnuse mänguväljak

Mitmeotstarbelise õppeköögi rajamine Kunstikuuri

MTÜ Omatehtud
Projekti käigus renoveeriti, ehitati ja sisustati töötuba ja õppeköök pindalaga 24, 47 m2, millisega on kogukonnaliikmetele loodud võimalus tegeleda erinevate loometegevustega kaasajastatud ja aastaringselt tegutsevas kunstikeskuses. Renoveeritav ruum asub kunstikuuri 1. korrusel. Ruumi paigaldati elekter ja ventilatsioon, osaliselt ehitati välja veevarustus ja kanalisatsioon, viimistleti põrand, lagi ja seinad. Ehitati välja vahesein koos ukse ja luugiga, mis eraldab ruumi kaheks. Õppeköök sisustati kaasaegse köögitehnikaga, paigaldati roostevabast terasest tööpinnad, millised võimaldavad viia läbi rohket vett vajavaid tegevusi (nt märgviltimine, seebi valmistamine, kokandus). Ruumide väljaehitamisel arvestati sellega, et neid saavad kasutada ka liikumispuudega inimesed.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 23 535.98 eurot.

Mitmeotstarbelise õppeköögi rajamine Kunstikuuri

Päikesepaneelide aluskarkassi ehitamine ja võrguliitumine

AS Võru Empak
Projektiga avanes võimalus taastuvenergia kasutuselevõtt tootmiskulude optimeerimiseks. Aluskarkassi ehitamise tulemusel on loodud tingimused päikesepaneelide paigaldamiseks ja võrguga liitumiseks. Seeläbi ettevõtte kulutused tootmisele vähenevad, kasutades taastuvenergiat, kaasajastatakse energiavarustussüsteemi, tootmine muutub ökonoomsemaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 9 189.08 eurot.

Päikesepaneelide aluskarkassi ehitamine ja võrguliitumine

Freespingi, formaatsaagi ja hüdraulilise raami pressi soetamine äritegevuse laiendamiseks

Capra OÜ
Tootmiskvaliteedi ja tootmisvõimekuse tõstmiseks soetati ettevõttele põhivarana formaatsaag, freespink ja hüdrauliline raami press. Kõik nimetatud seadmed on parandanud toodangu – laste mängumajade, aiamaiade ja aiamööbli tootmiskvaliteeti ja suurendanud tootmisvõimsust.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 17 438.98 eurot.

Freespingi, formaatsaagi ja hüdraulilise raami pressi soetamine äritegevuse laiendamiseks

„Laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine Navi seltsimaja õuealal“

MTÜ Navi Külaselts
Käesolev projekt panustab Navi küla elukeskkonna kvaliteeti, soodustades seeläbi kogukonnaliikmete aktiivsust ja sagedasemat omaalgatuslikku kokku käimist vaba aja veetmiseks, tervisespordi vahepeatuse tegemiseks. Rajatud on nõuetele vastav ronila-mänguväljak lastele vanuses 3-12 eluaastat. Ronila rajamisega loome ja võimendame Navi külast laste-ja noortesõbraliku elukeskkonna ja küla mainet. Tegevuse kaudu läheneme just läbi laste, soodustamaks nende omavahelist suhtlemist ja kooskäimist, et tulevikus külale iseloomulik ühtekuuluvus ja kooskäimine ei kaoks, vaid tugevneks ning seoks tänaseid noori üha enam oma kodupaigaga, julgustaks noori peresid maapiirkonda tagasi tulema. Navi seltsimajale rajatud ronila- mänguväljak on leidnud nii külaliste kui külaelanike poolt laialdast kasutust. Navi Seltsimaja atraktiivsus erinevate sündmuste korraldamiseks on tõusnud.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 835.04 eurot.

Laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine Navi seltsimaja õuealal

Laoplatside renoveerimine

HUT Eesti OÜ
Projekti elluviimisega on efektiivistunud tootmistegevus ja vähendatud tegevuskulusid – on lühenenud materjalide, valmistoodangu käitlemiseks kuluv aeg, on ära hoitud masinate, tehnika liigne kulumine ja rikkeid, parandatud ettevõtte territooriumi väljanägemist, kaasajastatud ja parandatud töötajate töötingimusi ning tagatud seeläbi ettevõtte edasine jätkusuutlik areng ja konkurentsivõime.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 971.05 eurot.

Laoplatside renoveerimine

Vastseliina Jõulinnak

MTÜ Vastseliina Jalgpalliselts
Projekti raames rajati Vastseliina Gümnaasiumi kõrvale välijõusaal, kus igal tervisesportlasel on võimalus endale sobival ajal võimlemise ja jõuharjutusi teha ning enda sportliku võimekust parandada. Pärast välijõusaali valmimist on välijõusaalil väga palju kasutajaid olnud ning jõusaali kohta on saadud väga palju positiivset tagasisidet.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 15 658.95 eurot.

Vastseliina Jõulinnak

Rõuge „Leerimaja” II korruse rekonstrueerimine Meeste Vaba Aja Keskuseks

Mägilaste Motoklubi
Projektiga päästeti kogukonnale hävingust praktiliselt 219 aasta vanune kunagine esindushoone. Hoonel asendati ning proteesiti suur osa laetaladest ja sarikatest, eterniitkatus asendati valtsplekiga. Paigaldati 9 katusakent. II korruse põrand, lagi ja seinad on rekonstrueeritud, soojustatud ja kaetud OSB plaadiga. II korrusele on paigaldatud elektrikaabeldus, laevalgustus, seintele pistikupesad.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 996,36 eurot.

Rõuge Meeste Vaba Aja Keskuseks
Rõuge Meeste Vaba Aja Keskuseks

Urvaste seltsimaja II korruse akende renoveerimine ja peaukse vahetus

Urvaste Külade Selts
Projektiga on renoveeritud keskkonnasäästlikult Urvaste seltsimaja II korruse 6 esi- ja 15 tagafassaadi akent, kasutades traditsioonilisi materjale (linaõlivärv ja kitt). Hoone soojapidavuse suurendamiseks on akendele paigaldatud kaasaegsed tihendid ja see annab võimaluse rohkemate ürituste läbiviimiseks. Vanas lengis on hõre peauks asendatud uue tammepuust uksega, mille disainimisel on kasutatud ajaloolisi fotosid. Väärtustades vana hoonet on kogukond saanud märgatavalt rikkamaks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 36 733,50 eurot.

Urvaste seltsimaja II korruse akende renoveerimine ja peaukse vahetus

Seadmete soetamine

Osaühing Meisli
Projektiga soetati ettevõttele CN juhtimisega puurpink, NC torupainutuspink, CNC juhtimisega lintsaag, et vähendada oluliselt seniseid toodete valmistamisele tehtavaid kulutusi. Soetatud masinad võimaldavad ühildada saagimist ja puurimist või saagimist ja painutamist. Seadmed võimaldavad olemasolevate toodete tootmisprotsessi täiustamist ning uute tootmist vastavalt tellijate soovidele. Tänu laienevatele tehnilistele võimalustele tekib võimalus toodetele uuenduslike lahenduste loomiseks, millega  kaasneb  uute toodete väljatöötamine ja seni tehtud toodete parendamine, müügi- ja tootmismahu kasv ning töö efektiivsuse tõus.

Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 998,09 eurot.

Meisli, seadmete soetamine