2020 taotlusvoorust elluviidud projektid

Uue tootmishoone teenendusala asfalteerimine

Baltic Steelarc OÜ
Projekti strateegiliseks eesmärgiks oli Baltic Steelarc OÜ jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime kasvatamine. 2020. Aasta maikuus valmis ettevõttel uus tootmishoone, kuhu paigaldati käesoleva projekti raames soetatud kaks telferkraanat, mis on vajalikud raskete esemete tõstmiseks tõstejõuga 3,2 tonni. Soetatatud telferkraanad (ehk eldrid) võimaldavad Baltic Steelarc OÜ-l muuta tootmist efektiivsemaks (uued seadmed hõlbustavad ja kiirendavad oluliselt tööd) ning ühtlasi tõsta tootmismahtusid, mis on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse aluseks. Investeeringud kaasaegsetesse seadmetesse muudavad tootmisprotsessi kiiremaks ja ohutumaks ning vähendavad oluliselt inimtööjõu kasutamist raskuste tõstmisel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 39 994,05 eurot.


Madalseiklusrada Haanja puhke- ja spordikeskusesse

SA Haanjamaa Sport
Projekt aitas kaasa piirkonna laste vabaaja veetmise tingimuste mitmekesistamisele ning aktiivse liikumise ja kehalise võimekuse parandamiseks tänu madalseiklusraja olemasolule Haanjas. Lisaks võimaldab projekti investeering keskust atraktiivsemaks muuta ja tõmbab tähelepanu spordirajatistele. Madalseiklusrada pakub mitmekülgsust aktiivsele puhkajale ja Haanja lähistel korraldavatele paljudele spordilaagritele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 17 813,89 eurot.

Madalseiklusrada Haanja puhke- ja spordikeskusesse