Võrumaa Partnerluskogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023-2027 strateegiat

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu annab teada kavatsusest taotleda kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu on LEADER-tegevusrühm, mis ühendab Võrumaa Antsla-, Rõuge- ja Võru valla piirkonna v.a. Orava ja Misso piirkond kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja kodanikuühendusi ning mille tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu arendamine, tuginedes avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööle.

Tegevuspiirkonna elanikud on oodatud osalema strateegia väljatöötamise tegevustes.

Täpsem info kohaliku arengu strateegia 2023-2029 ettevalmistamise kohta on peagi jooksvalt kättesaadav Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee/.