24. aprillil kohaliku toidu võrgustike teemapäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis

24. aprillil 2013.a. toimub Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis selle aasta esimene maaeluvõrgustiku kohaliku toidu võrgustike teemapäev, millise korraldajaks on Maamaamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumi ja Veterinaar- ja Toiduametiga. 

Seminari teemaks on hea hügieenitava juhendmaterjalid toidu väikekäitlejatele. Seminaril keskendutakse olemasolevatele juhendmaterjalidele, millistele nõuetele peaksid hea hügieenitava juhendid vastama, kuidas võiks välja näha nende koostamise protsess jne. Täpsem päevakava saadetakse märtsikuu jooksul. Seminar toimub kell 11-16, kuid kohale on võimalik minna juba kell 9, et tutvuda Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli kaasaegse õppetööstuse ja –köögiga, mida saavad kasutada ka ettevõtjad oma tootearenduseks.

Teemapäeva temaatikaga seoses on korraldajatel huvilistele küsimusi:

kas ja milliseid hea hügieenitava juhendmaterjale oleks tarvis? millistes valdkondades, sektorites? (nt. väikepagarite töökodade juhend; juhend talupoega alustamiseks (eelkõige hügieeninõuetega seonduvalt); jäätise valmistamise juhend jne)

Teid huvitavad küsimused palume edastada Maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist Reve Lamburile,  e-post: reve@maainfo.ee, tel: 5298009.

Lisainfoks: jätkuvalt leiab värskemat infot Maamajanduse infokeskuse veebilehel asuvalt kohaliku toidu teemalehelt – meediakajastus, üritused, info toiduvõrgustike kohta. Link http://www.maainfo.ee/?page=3468

Tulemas: seminar lasteasutustes mahetoidu kasutamise kohta – 16. aprillil. Selle seminari kohta hetkel rohkem infot ei ole, on vaid korraldajate (Merit Mikk ja Airi Vetemaa) suuline palve info kuupäeva osas Leader tegevusgruppidele edastada.