27. mai toimub infopäev Rõuge valla külaliidritele

“Rõuge valla külakogukondade tegevuse arendamine”
“Külaelust Võrumaal jaVirumaal. Kas seal on hea, kus meid ei ole?”
 
Päevakava:
Kell 8.00 Väljasõit Rõuge Suurjärve parklast
 
Kell 10.00 – 11.30 Tutvumine Avinurme valla külaelu ja Avijõe seltsi tegemistega. Suurürituse korraldamise mured ja rõõmud – Avinurme Pütilaat. Perekonnaettevõttest aktsiaseltsiks – AS E.Strauss (puidust käsitöö, laastutooted) – Krista Pedak, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus vabaühenduste konsultant, Adraku külavanem, krista.pedak@ivek.ee, 
tel 5087472 (Ida-Virumaa)  
Kell 12.30 – 13.30 Kõrtsialuse küla on renoveerinud oma seltsimaja 2004 – 2005 SAPARD-i programmi “Külade taastamine ja arendamine” meede 6 abil. Seltsimaja ja kogu küla praegusest tegevusest – Ott Penek, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, ottpenek@hot.ee, tel 53403296 
(Ida-Virumaa)
Kell 13.30 – 14.30 Vestlusring Virumaa-Võrumaa külaelu erinevatest tahkudest. Lõuna Jäägri Grillis. Ive Penek, tel 5084514
Kell 15.30 – 16.30 Külaelust ja seltsitegevusest ääremaal. Lääne-Viru Arenduskeskuse Nõukogu liige, Rakke valla Lahu külade piirkonna vanem TimoVunder, timov@hot.ee, tel 53420081 (Lääne-Virumaa)
Kell 18.30 – 19.30 Külalislahke Kündja Küla. Kui kaugele jõuab väike kogukond külavanema julge pealehakkamise, külarahva oma tahte ja koostegutsemise KOPi ja PRIA toetuse abil? – Kündja külavanem Anneli Treumuth, anneli.treumuth@mail.ee, tel 56509046
Kell 20.00 Saabumine Rõugesse
info tel. 5061267 Riina Kööts