30.-31. mail õppereis “MTÜde Euroopa edulood”

Võru Europe Direct teabekeskus/Võru maavalitsus ning MTÜ Võrumaa Partnerluskogu korraldavad 30.-31.05.2011 õppereisi “MTÜde Euroopa edulood” Põlva- ning Valgamaale ning ootavad kõikide Võrumaa MTÜ-de liikmete ja esindajate aktiivset osavõttu. Kahepäevasel reisil kohtutakse teiste maakondade MTÜ-de esindajatega, tutvutakse nende toetust pälvinud EL-i projektidega ning arendatakse maakonnaülest MTÜ-de võrgustikku.

Õppereisi eesmärgiks on tutvustada Võrumaa kolmanda sektori esindajatele Kagu-Eesti maakondade MTÜde erinevate Euroopa Liidu programmide toetusel läbi viidud projekte. Õppereisi raames tutvutakse eelkõige naabermaakondade Leader tegevusgruppide tegemistega ning toetust saanud projektidega ja samuti MAK meetmete projektidega, mille raames on panustatud külaelu arengusse, rajatud külamajasid, -platse, mänguväljakuid ning toodud kogukonda teineteisele lähemale.

Õppereis on kõigile osalejatele tasuta. Registreerimiseks palun saata vastavasisuline e-mail enda kontaktandmetega e-maili aadressile merili.reismann@mv.werro.ee võihelistada telefonil 786 8335

Õppereisi programm